We zullen de oude versie van livejasmin.com sluiten op 01.09.2016.
Je kan verder genieten van onze uitstekende Privé shows en andere verbazingwekkende diensten op new.livejasmin.com.

 

Algemene voorwaarden

De onderstaande algemene voorwaarden zijn een verkorte versie van de volledige algemene voorwaarden. Het is ten zeerste aan te raden je hiervan te informeren door hier te klikken.

 1. LiveJasmin.com is een veilig te gebruiken en Scam-vrije zone! Dankzij zijn preciese en unieke vormgeving is er op onze website nog geen enkele serieuze inbreuk op beveiliging geweest!
 2. LiveJasmin.com verstuurt geen spam-berichten. Promotionele e-mails kunnen worden verstuurd met de mogelijkheid om zich van de mailinglijst uit te schrijven. Alle andere berichten hebben betrekking tot transacties of de klantstatus.
 3. LiveJasmin.com does not rent, sell, trade, share or otherwise transfer information to outside parties except the communication to LiveJasmin.com services providers in order to ensure the good functioning of LiveJasmin.com services. Therefore, Your information is always safe with LiveJasmin.com!*
 4. Op LiveJasmin.com is de abonnee Koning, waarbij de toegang wordt verleend naar een gratis en betaalbare interactieve online adult-website alwaar Adult Service Providers (ASP) van 18 jaar of ouder live webcam shows uitvoeren.
 5. LiveJasmin.com raadt u aan zijn uitstekende content en onverslaanbare prijslijst te raadplegen, met inbegrip van kredietvergoeding, restitutie en wijze van betaling vastgesteld voor elke dienst en land. Deze informatie, zonder afbreuk te doen aan de voortzetting in de volledige Algemene Voorwaarden, is toegankelijk op de website en bij de volgende contacten: dditservices.com of help@dditservices.com.
 6. De diensten van LiveJasmin.com zijn alleen beschikbaar voor personen van 18 jaar of ouder (21 jaar in sommige regio's).
 7. Als volwassene verklaar je het onvervreemdbare recht te hebben om alle inhoud die ik wenselijk acht te lezen of bekijken. Bovendien verklaar je dat het lezen of bekijken van de Adult entertainment inhoud van de website op geen enkele wijze inbreuk maaktop de normen of wetgeving in uw buurt, dorp, stad, provincie, staat of land.
 8. U verklaart ook momenteel in het land te verblijven dat u eerlijk en nauwkeurig aangegeven heeft op het formulier bij het inloggen op LiveJasmin.com en de daaraan verbonden plicht om binnen 24 uur bij elke wijziging van de woonplaats per e-mail door te geven aan help@dditservices.com in overeenstemming met de voortzetting uit de volledige Algemene Voorwaarden.
 9. LiveJasmin.com is hierbij gemachtigd technische gegevens met betrekking tot uw bezoek aan de LiveJasmin.com website te verwerken. U geeft eveneens toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens tijdens het registratieproces of verzameld tijdens uw relatie met LiveJasmin.com in overeenstemming met het Privacybeleid zoals voorzien in de volledige Algemene Voorwaarden.
 10. Alle content en materialen verschaft op on LiveJasmin.com, inclusief maar niet beperkt tot de live camera-streams, beelden, afbeeldingen, toepassingen en teksten mogen alleen worden gebruikt voor persoonlijke doeleinden. Deze marerialen zijn en worden eigendom van LiveJasmin.com en worden beschermd door de wetgeving die hierop van kracht is.
 11. In geen enkel geval geval mag LiveJasmin.com of een van de aan haar verbonden bedrijven aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolgschade, of bestraffende schade die het gevolg zijn van valse openbaarmakingen, vertakkingen die zich kunnen voordoen, schending van de rechten van de abonnees, schending van devolledige Algemene Voorwaarden en⁄of onwettelijke gedragingen in welke vorm dan ook.
 12. Abonnees hebben de mogelijkheid om zich op elk gewenst moment af te melden door de klantenservice van LiveJasmin.com te bezoeken of door het sturen van een e-mail naar help@LiveJasmin.com.

* In het geval van welke frauduleuze transactie dan ook behoudt LiveJasmin.com zich het recht voor om alle beschikbare informatie waarover zij beschikt, te gebruiken bij welke vorm van juridische procedure dan ook. Dit met inbegrip van - zonder aanspraak op volledigheid - webbrowser geschiedenis, IP en e-mailadressen, en iedere andere traceerbare activiteit.

Gedurende dergelijke juridische procedures kan LiveJasmin.com andere, professionele onderzoekspartijen betrekken en daarmee bepaalde informatie delen om op dergelijke wijs in overeenstemming met de federale wetgeving, haar rechten te verdedigen en de belangen van de abonnees van LiveJasmin.com te vertegenwoordigen.

LiveJasmin.com verleent volledige medewerking aan de wettelijke autoriteiten die in de positie zijn om onderzoek te doen naar frauduleuze transacties en andere zaken die onder het rechtsgebied vallen en reageren daarmee op dagvaardingen of gerechtelijke bevelen.


Houd er rekening mee dat LiveJasmin.com alle mogelijke en wettelijke maatregelen heeft genomen om te voorkomen dat haar gebruikers worden blootgesteld aan seksueel expliciete content zonder daarmee te hebben ingestemd. Daarom is het uw eigen verantwoordelijkheid om zorgvuldig kennis te nemen van de volledige Algemene Voorwaarden.

Ik heb de volledige Algemene Voorwaarden gelezen en begrepen, en wens op eigen vrije wil verder te gaan.

 

18 U.S.C 2257 Instemmingsverklaring betreffende Record-Keeping Vereisten

In overeenstemming met de Amerikaanse Federal Labeling and Record-Keeping Law (ook bekend als 18 U.S.C. 2257), waren alle modellen op deze website 18 jaar of ouder op het moment van opname. Bewijzen van de leeftijden van alle modellen worden bewaard door de gegevensbeheerder, zoals hieronder vermeld en georganiseerd door de producer. De volledige inhoud en afbeeldingen zijn in volledige overeenstemming met de vereisten die worden gesteld door 18 U.S.C 2257, en bijbehorende verordeningen.


Duodecad IT Services Luxembourg S.à.r.l.

44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg

Databasebeheerder - help@dditservices.com

 

Statement voor Safe Adult Video Chat

Instemmingsverklaring

 • Als zijnde platinum sponsorlid van ASACP en lid van de organisaties RTA en FOSI, zet LiveJasmin.com zich in voor de bescherming van minderjarigen.
 • We hanteren bij LiveJasmin.com een ZERO tolerance-beleid met betrekking tot kinderpornografie. Bij het geringste vermoeden zullen we direct en permanent het desbetreffende account sluiten en de bevoegde authoriteiten contacteren.
 • In overeenstemming met de Amerikaanse FEDERAL LABELLING AND RECORD-KEEPING LAW (ook bekend als 18 U.S.C. 2257), waren alle modellen binnen dit domein 18 jaar of ouder op het moment van opname. Bewijzen van de leeftijden van alle modellen worden bewaard door de gegevensbeheerder.

Duodecad IT Services Luxembourg S.à.r.l.

44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg

help@dditservices.com

Onze Principes

 • Alle inhoud (schriftelijk of visueel) gerelateerd aan kinderporno is VERBODEN op LiveJasmin.com We presenteren geen volwassen modellen als kinderen; bovendien is het verboden om personen onder de 18 op te laten treden als volwassenen.
 • LiveJasmin.com is in volledige overeenstemming Amerikaanse Federal Labelling and Record-Keeping Law (ook bekend als 18 U.S.C. 2257).
 • LiveJasmin.com bevat geen seksueel expliciet materiaal welke makkelijk binnen het bereik van minderjarigen ligt.
 • Het is voor personen onder de leeftijd van 18 (of 21 in sommige regio's) NIET TOEGESTAAN ​​om LiveJasmin.com te bezoeken of hier op te treden.

Wat doet LiveJasmin.com om deze regels te handhaven?

 • Het LiveJasmin.com Support Team controleert 24 uur per dag, 7 dagen per week alle beschikbare camerafeeds op de website. Onze strenge regels schrijven voor dat we direct en permanent een performersaccount opschorten als het in strijd is met onze principes.
 • Volgens onze regels is seksueel expliciet materiaal in welke vorm dan ook verboden in het 'Gratis Chat'-gedeelte en in alle afbeeldingen beschikbaar voor het grote publiek. Overtreding van deze regel zal resulteren in geldaftrek en/of opschorting van het account.
 • Elke geuploade afbeelding wordt onderworpen aan controle door het LiveJasmin.com Support Team; bovendien beoordeelt een apart team alle chatlogs en ander geschreven materiaal in het kader van schendingen van ons beleid. Verboden inhoud wordt onmiddelijk verwijderd!

Stricte regels tijdens performer registratie!

Om je te registreren als performer moet aan deze drie belangrijke eisen worden voldaan:

 • De performer moet een getekende verklaring verstrekken, waarin de echtheid van de verstrekte persoonsgegevens en leeftijd wordt vastgelegd.
 • De performer dient een gescande kopie van zijn of haar identiteitsbewijs, met daarop een duidelijk zichtbare foto, op te sturen.
 • De performer dient eveneens een foto op te sturen, waarop hij of zij het betreffende identiteitsbewijs naast zijn of haar gezicht houdt.

Alle overlegde gegevens worden tot in detail gecontroleerd door ons ervaren registratie team. We behouden ons het recht voor om over te gaan tot onmiddelijke en permanente opschorting wanneer er sprake is van een beledigende schermnaam, er verwezen wordt naar minderjarigen, of bij enig vermoeden van valsheid in geschrifte.

Gewaarborgde Ledenregistratie

 • De diensten van LiveJasmin.com zijn alleen beschikbaar voor personen ouder dan 18 jaar.
 • Met het oog op het verkrijgen van een lidmaatschap, moeten de leden over een geldige creditcard beschikken. Gedurende het registratieproces moeten alle leden instemmen met de algemene voorwaarden van de website.
 • Het LiveJasmin.com Support Team checkt voortdurend de informatie van het lidmaatschap evenals chatlogs op overtredingen.

Hoe kan ik een melding maken aan LiveJasmin.com?

De medewerkers van de Klanten Service van LiveJasmin.com staan 24/7 klaar om uw rapporten te ontvangen en om eventuele problemen te behandelen. De specialisten van onze Klanten Service nemen elk inkomend verslag serieus en onderzoeken deze naar behoren. U kunt de afdeling Klanten Service bereiken via de optie Bericht aan Support onder uw account, of door het sturen van een bericht aan help@LiveJasmin.com.

Blijf genieten van
LiveJasmin

For a better experience switch to desktop version.
 Click on the icon
to activate.

Deze website bevat seksueel expliciet materiaal.

Ga ALLEEN verder als je 18 jaar of ouder bent

Verder 

of verlaat de website