AdamDeLorenzo

AdamDeLorenzo的个人照片 – LiveJasmin上的男同志

Oh, I have very pleasant surprises for You - You can get them in my private room ;o)

 • 28
  年龄
 • 较大
  阳具尺寸
 • 男同志
  性取向
 • 男性
  性别
 • 健美
  创建
 • 英语, 意大利语
  语言
 

AdamDeLorenzo的留言板

 

140/140 

 
 
   

您的信息已经达到了最大字符数(140个字符)。

AdamDeLorenzo还没有贴墙哦。

140/140 

 
   

您已达到了本短信的最大长度(140个字符)。