Články

 

1Článek: LiveJasmin.com - obsah

Podmínky této smlouvy ('Smlouva') se řídí vztahem mezi Já / Ty (jako Host a Člen) a Duodecad IT Services Luxembourg S.à r.l., Lucemburským zákonem upravujícím společnost s ručením omezením na adrese 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, Lucemburské velkovévodství, registrován v obchodním rejstříku a v rejstříku společností pod číslem 171.358 (Operátor Webových Stránek) týkajících se služeb na webových stránkách LiveJasmin.com. V této smlouvě 'LiveJasmin.com' se vztahuje na Operátora Webové stránky či LiveJasmin.com webovou stránku porovozovanou Operátorem Webové stránky podle příslušného kontextu.

Výklad pojmů

Člen / Zákazník / Zaregistrovaný - Návštěvník, který se zaregistruje na služby stránek.

Host - Návštěvník, který vstoupí na a/nebo navštíví internetové stranky LiveJasmin.com bez registraci na webu.

Poskytovatel Dospělého Obsahu (PDO)/ Vysílající/Model - Fyzická osoba starší než 18 (nebo 21), podle jurisdikce, kdo poskytuje show, chatování nebo interakci se Členy a Hosty stránky.

Zůstatek kreditu - Na stránkách LiveJasmin.com mají členové příležitost získávat kredity k placení za prémiové služby kupováním balíčků. Platby bezpečně zpracovává náš platební operátor a zakoupené kredity se následně objevují na účtu člena jako zůstatek.

Free Chat - povolená možnost komunikovat s poskytovatelem erotických služeb ve formě online chatu.

Soukromý chat - V soukromém chatu je členům dovoleno si psát nebo si povídat (hlasovou komunikací) s poskytovateli erotických služeb přímo a s vyloučením běžných uživatelů.

Svým vstupem či registrací na tyto webové stránky souhlasíte s následujícími podmínkami a přijímáte je:

 • 1.1.LiveJasmin.com jsou online erotické interaktivní stránky (včetně erotického a sexuálního obsahu s nahotou i bez nahoty). Z toho důvodu je nezletilým přístup zakázán. Přístup na LiveJasmin.com se nedoporučuje osobám, které by se mohly cítit dotčeny zábavním erotickým obsahem, a případný přístup na LiveJasmin.com je pro takové osoby na jejich vlastní zodpovědnost.
 • 1.2.Zábavný erotický obsah těchto stránek poskytují ženy a muži starší 18 let z celého světa běžně označovaní jako poskytovatelé erotických služeb (ASP - Adult Service Providers).
 • 1.3.Poskytovatelé erotických služeb (ASP) chatují a provozují živé show pomocí své webkamery pro uživatele z celého světa, kteří si je vybrali na základě žívých přenosů, fotografií a upoutávkových i placených videí.
 • 1.4.LiveJasmin.com nabízí poskytovatele erotických služeb (ASP) v těchto kategoriích:
 • 1.4.1.Holky: Jedna online modelka, od které můžete požadovat nahou erotickou show v soukromém chatu v souladu s nastavením v sekci "Co mohu ukázat".
 • 1.4.2.Lesbičky: Dvě modelky online, od kterých můžete požadovat nahou erotickou show v soukromém chatu v souladu s nastavením v sekci "Co mohu ukázat".
 • 1.4.3.Zralé ženy: Jedna nejméně 30letá modelka online, od které můžete požadovat nahou erotickou show v soukromém chatu v souladu s nastavením v sekci "Co mohu ukázat".
 • 1.4.4.Páry: Páry nebo skupiny 2-4 účinkujících online, od kterých můžete požadovat nahou erotickou show v soukromém chatu v souladu s nastavením v sekci "Co mohu ukázat".
 • 1.4.5.Fetiš: Jedna modelka online, vybavená fetišistickou a extrémní výstrojí, od které můžete požadovat nahou erotickou show v soukromém chatu v souladu s nastaveními v sekci "Co mohu ukázat".
 • 1.4.6.Kluci: Jeden model mužského pohlaví, od kterého můžete požadovat nahou erotickou show v soukromém chatu v souladu s nastaveními v sekci "Co mohu ukázat".
 • 1.4.7.Gayové: Jeden nebo více modelů mužského pohlaví online, od kterých můžete požadovat nahou erotickou show v soukromém chatu v souladu s nastaveními v sekci "Co mohu ukázat".
 • 1.4.8.Transsexuálové: Jeden nebo více transsexuálních modelů online, od kterých můžete požadovat nahou erotickou show v soukroméch chatu v souladu s nastaveními v sekci "Co mohu ukázat".
 • 1.4.9.V Hot flirt kategorii nahotu nebo sexuální provokativní chování zakázáno v bezplatném chatu. V soukromém chatu se však Účinkující mohou svobodně rozhodnout, jaký druh show jsou ochotni poskytnout.
 • 1.4.10.Bez nahoty: Účinkující v této kategorii nemají poskytovat ani naznačovat jakýkoli explicitně erotický obsah, ať už psaný, obrázkový nebo v živém přenosu přes kameru. Chatují v rámci tématu určeným ve své podkategorii.

  Zásadně účinkujícím není dovoleno nabízet nahotu nebo jakýkoli erotický obsah v oblasti free chatu.
 • 1.5.LiveJasmin.com na svých stránkách používá dvě nejoblíbenější standardní technologie, aby nabídka obsahu mohla být dokonale přizpůsobitelná a zaručovala nejvyšší možnou uživatelskou vstřícnost. Na LiveJasmin.com je uživatel Pánem!
 

2článek: LiveJasmin.com - služby a záruky

 • 2.1.Stránky LiveJasmin.com jsou rozděleny na konkrétní oblasti, které nabízejí zábavné erotické služby zdarma nebo placené. LiveJasmin.com neustále obohacuje své služby, aby byly splněny požadavky uživatelů.
 • 2.2.Před objednáním zamýšlené služby je důežité vzít v potaz její obsah, cenovou nabídku a způsoby platby (kreditní a platební kartou, online platba atd.) umožněné pro tuto službu ve Vaší zemi. Informace naleznete na webových stránkách.
 • 2.3.Zveřejnění jiného obsahu na webových stránkách neznamená, že LiveJasmin.com podporuje jeho autora ani že přebírá za takový obsah zodpovědnost.
 • 2.4.LiveJasmin.com nedavá, a to v rozsahu povoleným zákonem, žádné záruky nebo prohlášení, pokud jde o informaci, služby nebo produkty poskytované prostřednictvím nebo v souvislosti se službami. Odběratelé a/nebo hosté užívájí služby na vlastní nebezpečí.
 • 2.5.LiveJasmin.com soustavně usiluje o poskytování co nejlepšího možného obsahu a služeb pro každého uživatele. Nemůže však dávat záruky prodejnosti, vhodnosti k nějakému účelu či bezvýslednosti užívání obsahu ve smyslu jeho správnosti, přesnosti, včasnosti, spolehlivosti ani jiného.
 • 2.6.Ani LiveJasmin.com ani žadná další strana zapojená do vytváření, produkci nebo poskytování služby nebo obsahu není zodpovědná za jakékoli přímé, náhodné, následné, nepřímé nebo následné škody vyplývající z přístupu, užívání, nebo výkladu, služeb, produktů nebo informaci poskytnuté LiveJasmin.com, aniž jsou dotčeny s podmínkami uvedenými níže v této dohodě.
 • 2.7.Po výslovného schválení ze strany zákazníka (přes e-mail, nebo režim chatování), LiveJasmin.com Tým Zákaznického servisu zahájí dálkově ovládanou řízení k počítači zákazníka za účelem stanovení technických problémů nebo k získání informací o systému k nalezení původu chyby.

  Podle vyjádření jeho schválení pro "relaci vzdáleného řízení", Zákazník se zavazuje a souhlasí s tím, že zříci se práva na legalní akci proti LiveJasmin.com stejně jako jeho zaměstnancům, ve vztahu k dálkovému řízení.
 

3článek: LiveJasmin.com - zásady

 • 3.1.LiveJasmin.com nemá v úmyslu podporovat jakékoli nemorální zájmy; za tímto účelem byla stanovena přísná pravidla.
 • 3.2.Jako platinový sponzorský člen asociace webových stránek hájících ochranu dítěte ASACP a člen organizací RTA (organizace Určeno pro dospělé) a ICRA (asociace hodnotitelů obsahu internetu) se LiveJasmin.com zavazuje k ochraně nezletilých jedinců.
 • 3.3.Služby LiveJasmin.com jsou dostupné pouze osobám starším 18 let (v některých zemích 21 let). Z toho důvodu není pro mladistvé žádný explicitně erotický materiál snadno dosažitelný.
 • 3.4.Osobám mladším 18 (v některých oblastech 21) let rovněž není dovoleno být poskytovatelem erotických služeb (ASP). Z toho vyplývá, že všichni poskytovatelé erotických služeb (ASP) v době fotografování nebo natáčení dovršili 18 (v některých oblastech 21) let a správce záznamů eviduje pro toto důkazy. LiveJasmin.com v žádném případě nevyužívá děti jako poskytovatele erotických služeb (ASP).
 • 3.5.Všichni poskytovatelé erotických služeb (ASP) musí splňovat tři hlavní požadavky:
 • 3.5.1.podepsání dohody, ve které se prohlašuje zejména pravost poskytovaných osobních dat a věku;
 • 3.5.2.poskytnutí naskenované kopie identifikačního průkazu;
 • 3.5.3.poskytnutí fotografie, na které poskytovatel erotických služeb (ASP) drží svůj identifikační průkaz vedle své tváře.
 • 3.6.Účty poskytovatelů erotických služeb (ASP) jsou v případě, že poruší zásady LiveJasmin.com, okamžitě a trvale zastaveny.
 • 3.7.Na LiveJasmin.com je zásada nulové tolerance k dětské pornografii (psané i obrazové). V případě sebemenšího podezření je dotyčný účet okamžitě a trvale uzavřen a mohou být kontaktovány příslušné orgány.
 • 3.8.LiveJasmin.com si vyhrazuje právo okamžitě a trvale uzavřít účet, jehož viditelný název je urážlivý, vztahuje se k mladistvým nebo existuje sebemenší podezření, že jde o falzum.
 

4článek: LiveJasmin.com - registrovaní uživatelé

 • 4.1.K registraci na LiveJasmin.com je bezpodmínečně nutné mít dovršeno 18 nebo v některých oblastech 21 let věku, v souladu s místní legislativou příslušnou pro uživatele.
 • 4.2.Registrací na LiveJasmin.com a přijetím této dohody, Odběratel tímto výslovně souhlasí s využitím služeb z tohoto webu během lhůty pro odstoupení a odběratel výslovně uznává, že on/ona ztrácí jeho/její právo na odstoupení od smlouvy/zrušení jakékoliv práva, pokud jde o využití těchto služeb. Výše uvedený výslovný souhlas je v souladu se směrnicí o právech spotřebitelů (2011/83/EC) ze dne 25. října 2011, provedené v Lucemburku zákonem ze dne 2. dubna 2014.
 • 4.3.Registrací na LiveJasmin.com a přijetím této smlouvy uživatelé souhlasí, že odškodní stránky LiveJasmin.com, jejich úředníky, představitele, partnery, právníky, akcionáře, manažery, členy, agenty i zaměstnance, zaplatí jim soudní výlohy a udrží jejich bezúhonnost v případě jakýchkoli stížností, ztrát, závazků nebo výdajů (včetně přiměřených nákladů na právní zastoupení) nárokovaných třetími stranami v souvislosti s chováním uživatelů, jejich prohlášeními nebo činnostmi, stejně jako v souvislosti s porušením jakýchkoli podmínek a závazků zde obsažených nebo s nezákonným jednáním v rámci této smlouvy.
 • 4.4.V případě nezákonného jednání uživatele nebo jeho porušení této smlouvy může LiveJasmin.com bez upozornění uzavřít uživateli účet nebo cokoli s ním souvisejícím. LiveJasmin.com nebere zodpovědnost za jakékoli možné ztráty v důsledku takového uzavření ani za jakékoli kompenzace kreditů nebo vracení peněz.
 • 4.5.Tato dohoda vstoupí v platnost a to ode dne, kdy Host vstoupí na LiveJasmin.com a /nebo Odběratel se zaregistruje na LiveJasmin.com a přijímé tuto smlouvu a zůstane v platnosti, dokud nebude řádně vypovězena kteroukoli stranou v plném souladu s podmínkami výslovně uvedenými v této Dohodě.
 

5článek: LiveJasmin.com - poplatky, kompenzace kredity, vracení poplatků a správa nelegálního jednání

 • 5.1.Uživatelé mohou zakupovat kreditové balíčky, které lze utrácet v dostupných oblastech erotické zábavy; před výběrem služeb je tedy nutno, aby uživatel vzal v potaz odpovídající obsah, cenovou nabídku a možnosti platby na webových stránkách.
 • 5.2.Chatování s oblečenými poskytovateli erotických služeb (ASP) je zdarma. Chce-li však uživatel přístup k úplné funkci služby (včetně svlečených poskytovatelů erotických služeb - ASP - a soukromých show), musí kliknout na tlačítko Soukromá show a od tohoto okamžiku se nachází ve videochatové místnosti s poskytovatelem erotických služeb (ASP) v soukromém režimu, kde jsou mu po vteřinách odečítány zakoupené kredity.
 • 5.3.Během soukromé show s poskytovatelem erotických služeb (ASP) může uživatel využít možnosti Rychlý nákup. Tato funkce umožní uživateli v průběhu show okamžitě a ručně navýšit svůj zůstatek kreditu o zvolený balíček.
 • 5.4.Odběratelé mohou také použít funkci SmartBuy, aby měli soukromé show bez přerušení. Tato funkce umožňuje, aby systém automaticky zvysil kredit bilanci odběratele vždy, když zůstatek na účtu klesne pod 7 kreditů. Ve výchozím nastavení je Smart Buy nakupuje 27.99 balík, však člen má možnost změnit kupní částku SmartBuy.
 • 5.5.Předplatitelé jsou informováni o uvedeném auto-nákupu při každém výskytu, pomocí automatického upozornění e-mailem a může deaktivovat funkci Nastavením účtu.
 • 5.6.Pokud transakci zruší banka, Funkce SmartBuy se automaticky deaktivuje. Až člen úspěšné nakoupí, bude Funkce SmartBuy znovu aktivovaná.
 • 5.7.Platba za použití uvedených možností bude provedena způsobem, který si uživatel zvolil.
 • 5.8.Vyúčtování daného účtu (aktuální cena možná pro kreditové balíčky) závisí na lokalitě, kde byl účet vytvořen. Vezměte prosím na vědomí, že stránky LiveJasmin.com si vyhrazují právo zaokrouhlovat cenu a jsou tímto zmocněny zaokrouhlení uplatnit.
 • 5.9.V případě jakéhokoli požadavku vám bude společnost Duodecad IT Services Luxembourg S.à.r.l. schopna vám také pomoci ohledně vašich transakcí uskutečněných prostřednictvím různých poskytovatelů plateb tím, že je bude kontaktovat. Za tím účelem kontaktujte ohledně účtování a podpory následující: 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg nebo pošlete e-mail na help@dditservices.com. LiveJasmin.com si neukládá detaily vašich transakcí ani k nim nemá přístup.
 • 5.10.Ohledně bankovních výdajů je třeba, aby se každý předplatitel informoval přímo u své banky.
 • 5.11.LiveJasmin.com nepřejímá odpovědnost za jakékoli potíže vyskytující se mimo LiveJasmin.com.
 • 5.12.Jakékoli stížnosti musí být vzneseny do 24 hodin od vyskytnutí přoblému na zákaznickém servisu LiveJasmin.com. Vzhledem ke složitosti a obtížnosti procesu určení oprávněnosti stížností vznesených po uvedené době 24 hodin bude na tyto brán zřetel pouze v případě mimořádných událostí.
 • 5.13.Kdykoli to bude považováno za nutné, může zákaznický servis LiveJasmin.com pečlivě prošetřovat hlášení a další data, která má k dispozici, a používat pro tyto účely jakékoli dostupné prostředky.
 • 5.14.V souladu s výslovným zřeknutím Předplatitele o odstoupení od smlouvy/práva zrušení v souladu s doložkou 4.2 k této dohodě, žádné požadavky na vrácení peněz nebo zrušení nebudou přijímané v případě, že Předplatitel začal konzumovat zakoupený kreditní balík. Některé náhrady jsou však možné a to z podmínek stanovených v následujících odstavcích.
 • 5.15.LiveJasmin.com will only compensate/refund credits in the amount proportionally determined in accordance to the price paid and problem effectively reported when any credit is lost due to dysfunction of LiveJasmin.com or an Adult Service Provider (ASP) in the “Nude Only” part of the site totally and explicitly refuses to provide erotic content. In case some erotic content is provided, LiveJasmin.com will assess the situation and decide whether the claim of customer is grounded and any compensation/refund of credits is due. Models in Hot Flirt category are free to choose the rate of erotic content in private shows. However they are not allowed to make fake promises, which they will not fulfil in the end. Models of this category are not required to provide erotic content, but during private show they are allowed if they agree on it.

  Subject to the terms and conditions hereof, every Subscriber shall be made aware that when he/she is considered as First Member (such term as defined below), it is recommended for him/her to indicate and/or repeat any specific request towards a service provider from the onset of the private chat in case the private show is not in line with his/her expectations. Merits of Subscriber’s claims for refund based on unmet requests will not be considered if the Subscriber (as First Member, such term as defined below) fails to follow the above recommendation.

  The subscriber(s) shall further understand and accept that when joining an already ongoing Private show initiated by another subscriber (the latter being referred to as the “First Member”), the subscriber(s) that is/are subsequently joining such performance (the “Subsequent Member(s)”) is/are deemed passive participant(s) to the extent that the service provider(s)/Model(s) is/are only required to follow First Member’s requests. As a result and in such cases, the Subsequent Member(s) shall not be entitled to any compensation or payment refund, exception made of LiveJasmin.com malfunction that can be properly demonstrated by the Subsequent Member(s).

  Besides the Private Chat, the Subscribers may also contact the Adult Service Providers (“ASP”) via offline chat messages or, if the ASP is available, through a Video/Voice Call. Please note that Subscribers may not make specific requests to an ASP via a Video/Voice call.
 • 5.16.Vzhledem k platebnímu systému, který používá Duodecad ITS a třetí strany platebních operátorů, může být vrácena pouze totožná částka, kterou byl nákup zaplacen (tj. není možné zakoupený balíček vracet částečně). Z tohoto důvodu, pokud byla použita jen část kreditů, kompenzace je možná pouze vrácením kreditů na Váš účet. Vrácení platby možné není. Pokud je vrácení platby podle výše uvedeného možné, bude provedeno stejným způsobem platby, kterým byl proveden nákup. Odpovídající výše kreditů bude odečtena ze zůstatku účtu na LiveJasmin. Některé způsoby platby z technických důvodů neumožňují vracení plateb.
 • 5.17.Amounts spent on related services, such as VIP shows and Scheduled Show tickets, Buy My Content and/or Surprise, Sneak Peek and/or Snapshot feature, Messenger and/or offline/private messages, Video/Voice Calls, MyStory subscription, are not subject to refund/compensation. Snapshot(s) of a Performer shall remain visible as long as such Performer account is active and not closed on the website.
 • 5.18.Bez ohledu na výše uvedené, LiveJasmin.com nenese odpovědnost za jakékoliv pomlouvačné, urážlivé nebo nezákonné chování jakéhokoli z Hostů/Odběratelů nebo jakéhokoliv selhání výkonu, chyby, opomenutí, přerušení, vymazání, defektu, zpoždění v provozu nebo přenosu, selhání komunikační linky, krádeží nebo zničení nebo neoprávněného přístupů nebo použití záznamů, a to na základě smlouvy nebo na základě jakékoli jiné žaloby, pro jakoukoli částku zaplacenou Účastníkem pro LiveJasmin.com.
 • 5.19.LiveJasmin.com ani žádná z jejích spřízněných nebo propojených společností nebude za žádných okolností, včetně mimo jiné v případě nedbalosti, nést zodpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, mimořádné, následné nebo sankčně nahrazované škody vyplývající z užívání jejích služeb nebo nezpůsobilosti je užívat, aniž je tím dotčeno cokoli z uvedeného v tomto odstavci.
 • 5.20.S případy nečestného jednání ohledně online transakcí se nakládá přednostně, nicméně s respektem pro uživatelovo soukromí. Takové případy mohou být předány společnosti v této oblasti specializované.
 • 5.21.Registrovaný uživatel souhlasí, že v případě jakékoli podvodné transakce má LiveJasmin.com právo použít veškeré dostupné informace k veškerým právním krokům, včetně mimo jiné historie prohlížeče, IP a e-mailových adres a dalších sledovatelných činností. Během takovýchto právních kroků mohou stránky LiveJasmin.com využít další odbornou vyšetřovací stranu a předat jisté informace, aby vyhověly oprávněným požadavkům, chránily svá práva a obhájily zájmy svých zákazníků. Registrovaný uživatel ponese veškeré náklady spojené s jakýmkoli podvodným jednáním.
 • 5.22.LiveJasmin.com zaručuje plnou spolupráci s právními orgány vyšetřující podvodné transakce a další záležitosti spadající pod soudní pravomoc, a reaguje na soudní obsílky a příkazy. Z tohoto důvodu účastníci mohou používat pouze vlastní platební metody na našich webových stránkách.
 • 5.23.Vezměte prosím na vědomí, že stránky LiveJasmin.com si vyhrazují právo zaokrouhlit částku k vyplacení kompenzace nebo náhrady peněz, a jsou tímto zplnomocněné zaokrouhlení uplatnit.
 • 5.24.Když nová osoba se zaregistruje na LiveJasmin.com , může zakoupit balíčky s bonusovými kredity. Tato možnost je k dispozici pouze jednou při prvním nákupu nových uživatelů pouze na jedné z internetových stránek provozovaných Duodecad IT Services Luxembourg S.à rl; registrace nového účtu na jakékoliv z těchto webových stránek samotných není považováne za nového uživatele. Členové mohou pravidelně dostávat balíčky s bonusovými kredity. Členové mohou také zkontrolovat počet potřebných nákupů pro získání bonusových balíčků. Bonusové kreditní balíky nejsou k dispozici s CCBill a telefonní nákupy. Bonusové kredity jsou součástí plného kreditního balíku, a proto náhrady nejsou možné po strávení je na našich webových stránkách.
 • 5.25.Please note that if a promotion of one-time discounted credit packages is advertised, then such promotion shall apply only once per existing or new user where applicable, regardless of the number of registered accounts (existing and/or newly created) any such user may have and/or regardless of any other circumventing methods he/she may use. Otherwise, the purchase will be processed without the discount and the amount of credits obtained will be limited to the equivalent without the promotion.
 • 5.26.Noví odběratelé mohou ověřit své kreditní karty malou transakci, za kterou budou mít nárok na 9.99 propagačních kreditů a 10 bezplatných upoutávek. Částka ověřovací transakci bude ihned vrácena uživateli na kreditní kartu. Zmíněné propagační kredity a bezplatné upoutávky nejsou k dispozici pro uživatele, které již mají členství na LiveJasmin.com nebo na jakékoliv jiných webových stránkách provozované Duodecad IT Services Luxembourg S.à R. L.
 • 5.27.V zobrazené ceně kreditových balíčků jsou zahrnuty veškeré náklady související s měnou a transakcí. LiveJasmin.com si vyhrazuje právo upravit ceny vzniklé kolísáním kurzu měny.
 • 5.28.Vezměte prosím na vědomí, že zneužívající kreditní karty a/nebo e-mail s ověřovacím adresa může vést k ukončení této smlouvy s uživatelem ze strany provozovatele webových stránek.
 • 5.29.Pursuant to the rules of the Jasmin Elite program as defined on a separate page in the Subscriber’s account, Subscribers receive Jasmin Elite level points only after they spend credits. Credit spending subject to refund or chargeback shall not increase the Jasmin Elite level points. There is a daily drop of Jasmin Elite level points set for each rank differently. Such drop occurs every day, regardless of your activity on the website. Please note that the level points cannot be transferred or shared between Subscriber accounts, regardless of the two accounts belonging to the same person. With the closure of the Subscriber account, all Jasmin Elite level points will be lost and cannot be recovered. Please contact the Customer Service Team if you do not wish to participate in the Jasmin Elite program. By the sole acceptance of this Agreement the Subscribers acknowledge and agree that they have read and understood the rules and regulations of the Jasmin Elite program.
 • 5.30.Each Member participates in the Jasmin Elite program by registering on LiveJasmin.com. In the scope of the Jasmin Elite program, Members receive level points based on their credit spend in a given month. The more level points they have the better Jasmin Elite rank they achieve, so a simple Member can become a Casanova (Rank VI. – see it here). There is a multiplier rendered to each rank that helps the Members collect more Jasmin Elite level points.
 • 5.31.The Member will earn a higher rank if he/she collects the necessary amount of level points within a calendar month. This newly achieved rank will be kept until the end of the following calendar month. Only that portion of the level points that exceeds the threshold for the newly achieved rank will be carried forward to the next calendar month. All other level points will be reset and lost on the first day of the new calendar month. Please note that the level points drop each day regardless of your daily activity, and the volume of such drop is set for each rank differently.
 • 5.32.Members can go to Settings to make adjustments at any time if they want to share their Jasmin Elite ranks with other Members or with the Performers. Any Member can terminate his/her participation in the Jasmin Elite program by sending such request to the Customer Service Team.
 • 5.33.By paying for a video or an album on the Performer’s page such content will be visible for you for 90 days. Please note that even within that 90 days the Performer has the right to change the content anytime. If the Performer’s account is terminated for any reason his/her content will not be available anymore on LiveJasmin.com.
 

6Klauzule: LiveJasmin.com - Prohlášení Odběratele a/nebo Hostů

 • 6.1.Jsem si plně vědom toho, že LiveJasmin.com vysílá zábavný obsah pro dospělé pro své Hosty/Předplatitele.
 • 6.2.Jsem si plně vědom/a, že sledování erotického obsahu je dovoleno pouze uživatelům starším 18 nebo v některých oblastech 21 let.
 • 6.3.Výslovně prohlašuji, že k dnešnímu dni jsem dosáhl/a věku, jež mi umožňuje sledovat erotický obsah v souladu s místní legislativou.
 • 6.4.V současné době mám bydliště v zemi, kterou jsem pravdivě a správně uvedl(a) ve formuláři při registraci na LiveJasmin.com, a zavazuji se ihned do 24 hodin informovat o jakékoli změně bydliště zasláním e-mailu na help@dditservices.com.
 • 6.5.Beru na vědomí, že výše uvedená povinnost bude považována za platnou až do doby, kdy LiveJasmin.com potvrdí, že výše zmíněné změny byly přijaty.
 • 6.6.Jsem plně a výlučně zodpovědný/á za jakékoli nepravdivé prohlášení ohledně mého bydliště a za neinformování LiveJasmin.com o jeho změně v souladu s výše uvedenými podmínkami.
 • 6.7.Rovněž potvrzuji, že jsem si vědom své trestní zodpovědnosti, a budu proto za každých okolností jednat v souladu s příslušnými zákony a obecně uznávanou morálkou své lokality.
 • 6.8.Jsem přesvědčen/a, že jako dospělá osoba mám nezadatelné právo číst a sledovat jakýkoli obsah, který považuji za vhodný.
 • 6.9.Čtení nebo prohlížení obsahu těchto stránek nijak nenarušuje normy nebo zákony mého sousedství, mé obce, mého města, kraje, země nebo státu.
 • 6.10.Jsem si plně vědom/a, že obsah a materiál poskytovaný na LiveJasmin.com, včetně mimo jiné živých kamerových přenosů, obrázků, grafik, aplikací a textů jsou žádně ošetřeny příslušnou legislativou a že všechna práva jsou vyhrazena. Budu je proto používat výlučně pro svou osobní potřebu.
 • 6.11.Jsem si plně vědom(a), že LiveJasmin.com bude plně spolupracovat s oprávněnými úřady při vyšetřování podvodných transakcí a jiných záležitostí, spadajících pod právní záležitosti, a bude také odpovídat na soudní obsílky a předvolání, a souhlasím s tím.
 • 6.12.Beru na vědomí, že LiveJasmin.com a spřízněné servery neponesou zodpovědnost za jakékoli právní důsledky, které mohou vzniknout jako důsledek podvodného vstupu na tyto stránky nebo jejich užívání, případně jako důsledek podvodného přístupu k materiálům zde obsažených či jejich užívání.
 • 6.13.Rovněž beru na vědomí, že LiveJasmin.com ani žádná ze spřízněných nebo sesterských společností neponese odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty způsobené kontakty s poskytovateli erotických služeb (ASP).
 • 6.14.Chápu a přijímám skutečnost, že LiveJasmin.com ani žádná ze spřízněných nebo sesterských společností neponese odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, mimořádné, následné nebo sankčně nahrazované škody, které mohou vyplynout z nepravdivých prohlášení a jejich případných důsledků, z porušování práv uživatelů, prostituce, pedofilie, dětské pornografie, nelegálního zneužívání, vykořisťování nebo obchodu s ženami či dětmi.
 • 6.15.Uznávám a souhlasím s tím, že práva duševního vlastnictví (včetně a bez omezení práv na užívání, upravovaní, překlad, atd.) na veškerý obsah (např. chat, zprávy, obrázky, videa, atd) vytvořena, publikována nebo jinak zveřejněna mnou na LiveJasmin.com patří LiveJasmin.com.
 • 6.16.Výslovně opravňuji, aby LiveJasmin.com monitoroval a zaznamenával moje online aktivity na webových stránkách kromě zpráv v soukromých chatách, které obsahuje mou žádosti o službách LiveJasmin.com, e-mailů a/nebo hlasů a/nebo odesláných překvapení /věnovánaných Poskytovatelů Služeb pro Dospěle atd.
 • 6.17.Beru na vědomí a souhlasím s tím, že jakýkoliv materiály zaznamenané nebo jakékoliv originální díla vyrobené v rámci této dohody a/nebo při používání služeb LiveJasmin.com (a všechna práva včetně a bez omezení copyrightu) patří a mohou mít za jediného a výhradního vlastníka LiveJasmin.com.
 • 6.18.Tímto se výslovně vzdávám všech práv a prohlašuji, že se vzdávám jakýchkoli nároků vzniklých porušováním mých práv ze strany LiveJasmin.com, včetně mimo jiné morálních práv, práv na soukromí, práv na publicitu, vlastnických i jiných práv nebo práv na kredit za materiály nebo myšlenky zde uvedené.
 • 6.19.Prohlašuji a beru na vědomí, že nejednám jako právnická osoba, ale jako jednotlivý zákazník, a v žádném případě nákup služeb v této smlouvě nebude považován za součást mých profesionálních aktivit.
 

7Klauzule: LiveJasmin.com - Povinnosti Odběratelů a/nebo Hostů

 • 7.1.Souhlasím, že nebudu kopírovat, reprodukovat, publikovat, stahovat, přenášet ani jinak činit veřejnosti přístupným obsah nebo materiály z LiveJasmin.com bez předchozího písemného souhlasu od LiveJasmin.com.
 • 7.2.V plné míře ponesu důsledky případného uvedení nepravdivých údajů a ponesu zodpovědnost za právní důsledky, které mohou vyplynout z prohlížení, čtení nebo stahování materiálů a obrázků umístěných na těchto stránkách.
 • 7.3.Nebudu nikdy vystavovat mladistvé obsahu těchto stránek a budu co nejlépe předcházet tomu, aby mladiství měli přístup k těmto stránkách nebo mohli zahlédnout jejich obsah, zejména například tím, že nebudu uvádět takové stránky mezi jejich oblíbené. V případě, že nezletilí by měli přístup k LiveJasmin.com přes můj účet nebo pomocí údajů z mé platební karty, nesu za toto osobní zodpovědnost.
 • 7.4.Přebírám veškerou odpovědnost za udržení bezpečnosti mého účtu a hesla.
 • 7.5.Nebudu uvádět osobní informace, poskytovat nebo podporovat eskortní služby či prostituci.
 • 7.6.Nebudu pořádat osobní schůzky s jakýmkoli Poskytovatelem Dospělé Zábavy (PDZ), jelikož je to zakázáno, a nevyměním moje telefonní číslo s Poskytovatelem Dospělé Zábavy/Předplatitelem v jakékoli jiné podobě a pokusu o fyzický kontakt s Poskytovatelem Dospělé Zábavy (PDZ)/Předplatitelem. V jakékoli události, beru na vědomí, že LiveJasmin.com nebude zodpovědná za porušení jakýchkoli Podmínek & Pravidel při pokusu o fyzický kontakt s Poskytovatelem Dospělé Zábavy/Předplatitelem. Beru na vědomí, že pokud se zjistí, že jsem takovou schůzku připravoval s PDZ nebo se pokusil, můžu být zabanován z Webové stránky a můj účet bude uzavřen bez jakýchkoli práv na kompenzaci.
 • 7.7.V komunikaci s návštěvníky, poskytovateli erotických služeb, správci LiveJasmin.com i s managementem stránek nebudu používat obscénních výrazů, vyhrožovat, hádat se ani porušovat jejich práva, neboť je to zakázáno.
 • 7.8.Posílaný a přeposílaný text a zvolené uživatelské jméno nebudou urážlivé, nebudou se týkat pedofilie, dospívání, brutality nebo zoofilie a nebudou se vztahovat k vylučování či konzumaci tělního odpadu. Nadále, Vaše uživatelské jméno, které si zvolíte při registraci na webu by nemělo nikdy obsahovat osobní informace o Vás (jako je reálné jméno) nebo informace, které by mohli vést k tomu, aby jiná osoba odhalila Vaši reálnou identitu.
 • 7.9.Nebudu používat poznámky a uživatelská jména, která odporují dobrým mravům, naznačují porušování zákonů nebo jsou klamavá.
 • 7.10.Neprodleně budu informovat LiveJasmin.com o jakémkoli nezákonném jednání poskytovatelů erotických služeb (ASP), stejně jako o nezákonném užívání zákonně chráněných známek, značek nebo hudby.
 

8článek: LiveJasmin.com - rušení registrace

 • 8.1.Uživatelé mají možnosti kdykoli zrušit svou registraci na službách LiveJasmin.com.
 • 8.2.Zrušení registrace lze provést návštěvou non-stop Zákaznického centra LiveJasmin.com nebo zasláním e-mailu na help@livejasmin.com.
 • 8.3.Jakmile účet bude zrušen, váš stav účastníka se změní na "Zrušeno" a všechny detaily platby budou archivovány.
 • 8.4.LiveJasmin.com si vyhrazuje právo zastavit nebo zrušit registraci v případě porušení této smlouvy nebo v případě jakéhokoli nezákonného jednání registrovaného uživatele v rámci této smlouvy a kontaktovat příslušné úřady včetně mimo jiné podání trestního oznámení a kontaktování prokurátora.
 

9článek: LiveJasmin.com - osobní údaje a zásady ochrany soukromí - Validní od Květen 24, 2018

 • 9.1.Tímto autorizuji stránky LiveJasmin.com, aby zpracovávaly technická data spojená s mou návštěvou LiveJasmin.com a mé osobní údaje, včetně citlivých (např. týkajících se mého pohlavního života), které byly poskytnuté mnou nebo získané během registrace v souladu s platnými zásadami ochrany soukromí, během trvání mé registrace na LiveJasmin.com a po zrušení mé registrace po dobu nezbytně nutnou pro splnění všech právních náležitostí.
 • 9.2.Pro LiveJasmin.com jsem neposkytl/a ani neposkytnu žádné nepravdivé informace nebo dokumenty. Uznávám proto právo LiveJasmin.com na okamžité a jednostranné ukončení současné smlouvy při sebemenším podezření na podvod.
 • 9.3.Dovoluji, aby mé údaje byly ze strany LiveJasmin.com náhodně kontrolovány, a to jakýmikoli dostupnými prostředky k dosažení cíle. Kromě toho jsem si vědom/a, že není povinností v takovém prošetřování pokračovat a že uvedená entita nebude považována za zodpovědnou, společně ani odděleně, v případě mého vlastního nelegálního jednání.
 • 9.4.I agree and authorize LiveJasmin.com, Jasmin.com to obtain and store information automatically from my computer used to visit LiveJasmin.com, Jasmin.com website (with use of cookies and similar technologies). LiveJasmin.com, Jasmin.com may track the subscriber’s visit to the website by giving a choice to accept Cookies when entering. Cookies help to collect anonymous data by tracking user trends and patterns.
 • 9.5.Dávám souhlas a svolení stránkám LiveJasmin.com shromažďovat a zpracovávat níže uvedené údaje a informace týkající se zákazníka a komunikovat se svými procesory, včetně procesorů umístěných v zemích, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany podle Evropské komise. Jedná se o následující údaje o zákazníkovi:
 • 9.5.1.informace, které zákazník dobrovolně poskytuje k vidění a autorizuje je k tomu, jako např. jména, e-mailová adresa, adresa, datum narození a další různé informace o účtu odeslané přes přihlašovací formulář LiveJasmin.
 • 9.5.2.počet návštěv a uživetelem prohlédnutých stránek LiveJasmin.com. Mohou se načíst také vlastnosti softwaru a hardwaru, stejně jako další údaje zjistitelné v obecném internetovém prostředí, jako např. druh prohlížeče, IP adresy apod.
 • 9.5.3.soukromé komunikace, jako např. telefonní rozhovory, chatování, faxy a dopisy pro správce LiveJasmin, stejně jako e-mailové vzkazy pro poskytovatele erotických služeb (ASP) nebo našim správcům. LiveJasmin.com také po omezenou dobu uchovává chaty poskytovatelů erotických služeb (ASP).
 • 9.6.LiveJasmin.com použije data nashromážděná od zákazníka převážně pro obecné účely, jako je zlepšování služeb, kontaktování zákazníka, přizpůsobení obsahu webu a pro propagační a marketingové účely, do míry povolené zákonem.
 • 9.7.Přijetím této smlouvy uživatel také souhlasí, že stránky LiveJasmin.com mohou zkoumat vzorce chování a trendy za účelem zlepšování uživatelské funkčnosti webu.
 • 9.8.LiveJasmin.com podniká rozsáhlá bezpečnostní měření, aby byla zaručena maximální ochrana informací proti neautorizovanému přístupu, pozměňování, prozrazení nebo smazání dat. Údaje o registrovaném uživateli jsou vždy chráněna velice propracovaným bezpečnostním systémem.
 • 9.9.LiveJasmin.com chrání informace o registrovaných uživatelích jak na elektronické, tak na fyzické úrovni.
 • 9.10.LiveJasmin.com aktivně implementuje prevenci ztráty dat systémy proti úniku a krádeže aby bylo zajištěno že naše platforma je aktualizovaná před nejnovějšími zranitelností a zero day útoky a že prochází penetrační testy. LiveJasmin.com také obsahuje nejmodernější bezpečnostní technologie k dispozici aby bylo zajištěno maximální bezpečnost naśích předplatitelů a úschovu jejich souvisejících údajů/informací.
 • 9.11.Systém LiveJasmin.com splňuje bezpečnostní standardy PCI DSS, tedy soubor standardů od Visa/MasterCard, které mají velice přísné požadavky.
 • 9.12.Přístup zaměstnanců LiveJasmin.com k jakýmkoli osobním údajům registrovaných uživatelů LiveJasmin.com je velice omezený a zaměstnanci jsou vázáni povinností mlčenlivosti. Mohou tedy být podrobeni disciplinárnímu řízení, včetně ukončení pracovní smlouvy a v závažných případech i trestnímu stíhání, pokud tuto přísnou povinnosti poruší.
 • 9.13.LiveJasmin.com nepronajímá, neprodává, neobchoduje, nesdílí ani nijak jinak nepřenáší informace dalším stranám, kromě komunikace se společnostmi skupiny a poskytovatelů služeb za účelem zajištění správné funkčnosti služeb LiveJasmin.com.
 • 9.14.LiveJasmin.com nedovoluje svým účinkujícím nahrávat ani zaznamenávat obraz z kamery člena během soukromé show. Takové jednání je na tomto webu zakázáno.
 • 9.15.Registrovaný uživatel může získat kopii každé osobní informace, kterou LiveJasmin.com zpracovává, a požádat o opravu jakýchkoli nesprávných osobních údajů, a to písemnou žádostí na kontakty uvedené v této smlouvě s určením adresy, na kterou má být informace poslána. Pokud se chce uživátel bránit zpracovávání osobních dat stránkami LiveJasmin.com, musí zrušit svou registraci na LiveJasmin.com, což je možné učinit kdykoli, jak je popsáno výše.
 • 9.16.Stránky LiveJasmin.com, pokud obdrží výše zmíněnou žádost, odešle osobní data týkající se zákazníka na e-mailovou adresu uvedenou při registraci na LiveJasmin.com. Jak bylo uvedeno v předchozím bodě, bude chráněna bezúhonnost LiveJasmin.com, pokud bude uplatňováno právo a pokud budou údaje ztraceny nebo neautorizovaně zpřístupněny.
 • 9.17.V případě jakýchkoli dotazů se může zaregistrovaný uživatel obrátit na kontakty uvedené ve článku 12 této dohody.
 

10článek: LiveJasmin.com - osobní údaje a zásady ochrany soukromí - Validní od Květen 25, 2018

 • 10.1.Kdykoli se nacházíte na naší stránce, a rozhodnete se registrovat jako Člen a/nebo používat služby naší stránky, budete sdílet a/nebo budeme shromažďovat některé osobní informace o Vás. Prosíme, přečtěte si pozorně naše Podmínky Ochrany Dat, které vysvětluje jak shromažďujeme a sdílíme Vaše osobní informace a možnosti, které máte o používání Vašich citlivých dat.
 • 10.2.Jako Člen, nesmím poskytovat jakékoli falešné informace a/nebo dokumenty na LiveJasmin.com. Dávám tedy na vědomí, že LiveJasmin.com má právo na to, okamžitě a jednostranně, ukončit aktuální smlouvu při jakémkoli náznaku padělku.
 • 10.3.Systém LiveJasmin.com splňuje bezpečnostní standardy PCI DSS, tedy soubor standardů od Visa/MasterCard, které mají velice přísné požadavky.
 • 10.4.Přístup zaměstnanců LiveJasmin.com k jakýmkoli osobním informacím z LiveJasmin.com předplatitelů je zakázán a jsou vázáni důvěrnou povinností. Zaměstnanci Jasmin mohou být subjektem pro disciplinární řízení, včetně ukončení jejich kontraktů a ve vážných případech i kriminálnímu stíhání při porušení těchto přísných pravidlech.
 

11čláínek: LiveJasmin.com - funkčnost a bezpečnost

 • 11.1.Webové stránky LiveJasmin.com jsou založené na technologii flash a používají technologii sdílených objektů za účelem zlepšování uživatelské přívětivosti.
 • 11.2.K zajištění plné funkčnosti LiveJasmin.com doporučuje uživatelům povolit ve svém prohlížeči cookies. Prosíme koukněte na naše Pravidla Cookies, pokud chcete vědět více.
 • 11.3.Tým správců LiveJasmin.com sleduje všechny kamerové přenosy na stránkách 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 • 11.4.Díky své precizní a jedinečné struktuře se tyto stránky nikdy nesetkaly s vážnějším narušením bezpečnosti.
 • 11.5.LiveJasmin.com patří do Zóny bez scamu (rozšiřování podvodných zpráv).
 

12článek: LiveJasmin.com - spam

 • 12.1.LiveJasmin.com nerozesílá spamové zprávy ani je nebude tolerovat; ode všech činností souvisejících se spamem se distancuje.
 • 12.2.Za spam může být považováno toto:
 • 12.2.1.Manipulování se zprávami, jako např. hlavičkami e-mailů, poslanými na počítačový systém LiveJasmin.com nebo jeho prostřednictvím, způsobem, který by mohl registrovaného uživatele LiveJasmin.com uvést v omyl.
 • 12.2.2.Odesílání pošty z e-mailových serverů třetí strany bez jejího vědomí.
 • 12.2.3.Posílání a rozesílání informací nepravdivých, klamavých nebo jakkoli ohrožujících obchodní zájmy serveru LiveJasmin.com, stejně jako zapříčinění takovéto činnosti.
 • 12.2.4.Přímé nebo nepřímé využívání počítačového systému LiveJasmin.com k usnadňování přenosu nežádoucího nebo neautorizovaného materiálu, stejně jako zapříčinění takovéto činnosti. Týká se to všech propagačních materiálů, webových adres a jakýchkoli jiných forem nevyžádaných nabídek, které lze nahrávat na servery, posílat diskusní skupině, posílat e-mailem, elektronicky přenášet či jakkoli činit dostupnými.
 • 12.2.5.Vícenásobné nahrávání na server, přispívání do diskuse, posílání e-mailem nebo elektronické přenášení, jde-li o stejnou zprávu, webovou adresu nebo diskusní příspěvek.
 • 12.2.6.Narušování normálního běhu dialogu odesíláním zpráv v rychlém sledu, několikrát za sebou, psaním pouze velkými písmeny nebo jakýmkoli chováním, které uživateli negativně ovlivňuje jeho schopnost zapojovat se do komunikace v reálném čase.
 • 12.3.Rozesílání spamu přes systém LiveJasmin.com nebo obtěžování registrovaných uživatelů je porušováním všeobecných podmínek webu.
 • 12.4.LiveJasmin.com vynakládá veškeré možné úsilí, aby byli uživatelé ochránění před škodlivými vlivy nevyžádané pošty.
 • 12.5.Jakékoli soudní řízení v případně šíření spamu se považuje za způsobení ztráty pro LiveJasmin.com.
 • 12.6.Bez ohledu na výše uvedené, je LiveJasmin.com oprávněn zasílat na základě podmínek v současné dohodě, svým odběratelům propagační emaily o svých vlastních aktivitách nebo o aktivitách partnerských webových stránek. Každý takový email bude obsahovat možnost odhlášení s budoucího emailingu.
 • 12.7.Registrovaní uživatelé mohou občas dostat newsletter vztahující se k LiveJasmin.com. Zprávy posílané uživatelům se týkají transakcí nebo vztahů ke stránkám. Přihlášení a odhlášení odběru těchto zpráv je záležitostí jednoho kliknutí. Jakékoli reklamní zprávy budou posílány pouze pokud uživatel vyjádří svůj souhlas dostávat takové propagační a marketingové informace.
 • 12.8.Pokud chce uživatel nahlásit spam, doporučujeme použít funkci Vzkaz pro správce v nabídce Můj účet nebo zaslat e-mail na help@livejasmin.com. Tým správců LiveJasmin.com prošetří všechna ohlášení v nejbližší možné době.
 

13článek: LiveJasmin.com - kontakty

 • 13.1.Zákaznický servis může být kontaktován od:
 • 13.1.1.online podpora;
 • 13.1.2.funkce Vzkaz pro správce na účtech uživatelů;
 • 13.1.3.Posláním e-mailu na help@livejasmin.com nebo help@dditservices.com.
 • 13.1.4.Posílání dopisu pro:
  • L-1855 Luxembourg, 44, Avenue John F. Kennedy, Grand-Duchy of Luxembourg
 

14článek: LiveJasmin.com - různé

 • 14.1.Tato dohoda stanovuje bezvýhradné a úplné ujednání mezi Hosty/Odběratelé a LiveJasmin.com s ohledem na její předmět, a nahrazuje všechny předchozí dohody nebo ujednání, ať to písemné nebo slovní.
 • 14.2.Všechna ustanovení této dohody zůstávají v platnosti i po jejím vypovězení, není-li to v rozporu se zákonem či jinými ustanoveními.
 • 14.3.Bude-li kterákoli část této dohody považována soudem příslušné justice za nevymahatelnou, neovlivní to vymahatelnost ostatních částí této dohody.
 • 14.4.Vítězná strana v jakémkoli sporu vymáhajícím dodržení zde uvedených podmínek bude oprávněna požadovat přiměřenou náhradu výloh za právní zastoupení.
 • 14.5.Pokud stránky LiveJasmin.com změní podmínky této smlouvy, zveřejní aktuální znění všeobecných podmínek na webu nebo zveřejní oznámení o změní nebo pošle uživatelům e-mailovové upozornění o změnách s předstihem před uplatněním změn.
 • 14.6.Pokud jsou pro vás některé změny nepřijatelné, budete se muset vzdát užívání stránekLiveJasmin.com a jejich služeb a budete muset ukončit svou registraci (pokud ji máte). Pokud se nevzdáte užívání stránek LiveJasmin.com a jejich služeb, bude se následně mít za to, že jste změnu přijali.
 • 14.7.Všechna právní či zákonná prohlášení učiněná společností LiveJasmin.com, včetně této dohody, budou mít rozhodnou platnost jen ve své verzi v anglickém jazyce. LiveJasmin.com neakceptuje jakékoli právní nároky nebo jiné stížnosti plynoucí z nedorozumění kvůli nepřesnému překladu.
 • 14.8.Tato dohoda a vyplývající z ní vztahy mezi LiveJasmin.com a Hosty/Odběrateli se řídí právem Lucemburského velkovévodství.
 • 14.9.Veškeré spory vzniklé mezi LiveJasmin.com a Hosty/Odběrateli budou řešeny smírně, a pouze tehdy, pokud toto řešení nebude účinné, spory vyplývající z této smlouvy budou příslušnosti soudů města Lucemburku.