Články

Poslední změna: Červenec 11, 2019

 

1Článek: LiveJasmin.com - obsah

Podmínky této smlouvy ('Smlouva') se řídí vztahem mezi Já / Ty (jako Host a Člen) a Duodecad IT Services Luxembourg S.à r.l., Lucemburským zákonem upravujícím společnost s ručením omezením na adrese 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, Lucemburské velkovévodství, registrován v obchodním rejstříku a v rejstříku společností pod číslem 171.358 (Operátor Webových Stránek) týkajících se služeb na webových stránkách LiveJasmin.com. V této smlouvě 'LiveJasmin.com' se vztahuje na Operátora Webové stránky či LiveJasmin.com webovou stránku porovozovanou Operátorem Webové stránky podle příslušného kontextu.

Výklad pojmů

Člen / Zákazník / Zaregistrovaný - Návštěvník, který se zaregistruje na služby stránek.

Host - Návštěvník, který vstoupí na a/nebo navštíví internetové stranky LiveJasmin.com bez registraci na webu.

Poskytovatel Dospělého Obsahu (PDO)/ Vysílající/Model - Fyzická osoba starší než 18 (nebo 21), podle jurisdikce, kdo poskytuje show, chatování nebo interakci se Členy a Hosty stránky.

Zůstatek kreditu - Na stránkách LiveJasmin.com mají členové příležitost získávat kredity k placení za prémiové služby kupováním balíčků. Platby bezpečně zpracovává náš platební operátor a zakoupené kredity se následně objevují na účtu člena jako zůstatek.

Free Chat - povolená možnost komunikovat s poskytovatelem erotických služeb ve formě online chatu.

Soukromý chat - V soukromém chatu je členům dovoleno si psát nebo si povídat (hlasovou komunikací) s poskytovateli erotických služeb přímo a s vyloučením běžných uživatelů.

Svým vstupem či registrací na tyto webové stránky souhlasíte s následujícími podmínkami a přijímáte je:

 • 1.1.LiveJasmin.com jsou online erotické interaktivní stránky (včetně erotického a sexuálního obsahu s nahotou i bez nahoty). Z toho důvodu je nezletilým přístup zakázán. Přístup na LiveJasmin.com se nedoporučuje osobám, které by se mohly cítit dotčeny zábavním erotickým obsahem, a případný přístup na LiveJasmin.com je pro takové osoby na jejich vlastní zodpovědnost.
 • 1.2.Zábavný erotický obsah těchto stránek poskytují ženy a muži starší 18 let z celého světa běžně označovaní jako poskytovatelé erotických služeb (ASP - Adult Service Providers).
 • 1.3.Poskytovatelé erotických služeb (ASP) chatují a provozují živé show pomocí své webkamery pro uživatele z celého světa, kteří si je vybrali na základě žívých přenosů, fotografií a upoutávkových i placených videí.
 • 1.4.LiveJasmin.com nabízí poskytovatele erotických služeb (ASP) v těchto kategoriích:
 • 1.4.1.Holky: Jedna online modelka, od které můžete požadovat nahou erotickou show v soukromém chatu v souladu s nastavením v sekci "Co mohu ukázat".
 • 1.4.2.Lesbičky: Dvě modelky online, od kterých můžete požadovat nahou erotickou show v soukromém chatu v souladu s nastavením v sekci "Co mohu ukázat".
 • 1.4.3.Zralé ženy: Jedna nejméně 30letá modelka online, od které můžete požadovat nahou erotickou show v soukromém chatu v souladu s nastavením v sekci "Co mohu ukázat".
 • 1.4.4.Páry: Páry nebo skupiny 2-4 účinkujících online, od kterých můžete požadovat nahou erotickou show v soukromém chatu v souladu s nastavením v sekci "Co mohu ukázat".
 • 1.4.5.Fetiš: Jedna modelka online, vybavená fetišistickou a extrémní výstrojí, od které můžete požadovat nahou erotickou show v soukromém chatu v souladu s nastaveními v sekci "Co mohu ukázat".
 • 1.4.6.Kluci: Jeden model mužského pohlaví, od kterého můžete požadovat nahou erotickou show v soukromém chatu v souladu s nastaveními v sekci "Co mohu ukázat".
 • 1.4.7.Gayové: Jeden nebo více modelů mužského pohlaví online, od kterých můžete požadovat nahou erotickou show v soukromém chatu v souladu s nastaveními v sekci "Co mohu ukázat".
 • 1.4.8.Transsexuálové: Jeden nebo více transsexuálních modelů online, od kterých můžete požadovat nahou erotickou show v soukroméch chatu v souladu s nastaveními v sekci "Co mohu ukázat".
 • 1.4.9.V Hot flirt kategorii nahotu nebo sexuální provokativní chování zakázáno v bezplatném chatu. V soukromém chatu se však Účinkující mohou svobodně rozhodnout, jaký druh show jsou ochotni poskytnout.
 • 1.4.10.Bez nahoty: Účinkující v této kategorii nemají poskytovat ani naznačovat jakýkoli explicitně erotický obsah, ať už psaný, obrázkový nebo v živém přenosu přes kameru. Chatují v rámci tématu určeným ve své podkategorii.

  Zásadně účinkujícím není dovoleno nabízet nahotu nebo jakýkoli erotický obsah v oblasti free chatu.
 • 1.5.LiveJasmin.com na svých stránkách používá dvě nejoblíbenější standardní technologie, aby nabídka obsahu mohla být dokonale přizpůsobitelná a zaručovala nejvyšší možnou uživatelskou vstřícnost. Na LiveJasmin.com je uživatel Pánem!
 

2článek: LiveJasmin.com - služby a záruky

 • 2.1.Stránky LiveJasmin.com jsou rozděleny na konkrétní oblasti, které nabízejí zábavné erotické služby zdarma nebo placené. LiveJasmin.com neustále obohacuje své služby, aby byly splněny požadavky uživatelů.
 • 2.2.Před objednáním zamýšlené služby je důežité vzít v potaz její obsah, cenovou nabídku a způsoby platby (kreditní a platební kartou, online platba atd.) umožněné pro tuto službu ve Vaší zemi. Informace naleznete na webových stránkách.
 • 2.3.Zveřejnění jiného obsahu na webových stránkách neznamená, že LiveJasmin.com podporuje jeho autora ani že přebírá za takový obsah zodpovědnost.
 • 2.4.LiveJasmin.com nedavá, a to v rozsahu povoleným zákonem, žádné záruky nebo prohlášení, pokud jde o informaci, služby nebo produkty poskytované prostřednictvím nebo v souvislosti se službami. Odběratelé a/nebo hosté užívájí služby na vlastní nebezpečí.
 • 2.5.LiveJasmin.com soustavně usiluje o poskytování co nejlepšího možného obsahu a služeb pro každého uživatele. Nemůže však dávat záruky prodejnosti, vhodnosti k nějakému účelu či bezvýslednosti užívání obsahu ve smyslu jeho správnosti, přesnosti, včasnosti, spolehlivosti ani jiného.
 • 2.6.Ani LiveJasmin.com ani žadná další strana zapojená do vytváření, produkci nebo poskytování služby nebo obsahu není zodpovědná za jakékoli přímé, náhodné, následné, nepřímé nebo následné škody vyplývající z přístupu, užívání, nebo výkladu, služeb, produktů nebo informaci poskytnuté LiveJasmin.com, aniž jsou dotčeny s podmínkami uvedenými níže v této dohodě.
 • 2.7.Po výslovného schválení ze strany zákazníka (přes e-mail, nebo režim chatování), LiveJasmin.com Tým Zákaznického servisu zahájí dálkově ovládanou řízení k počítači zákazníka za účelem stanovení technických problémů nebo k získání informací o systému k nalezení původu chyby.

  Podle vyjádření jeho schválení pro "relaci vzdáleného řízení", Zákazník se zavazuje a souhlasí s tím, že zříci se práva na legalní akci proti LiveJasmin.com stejně jako jeho zaměstnancům, ve vztahu k dálkovému řízení.
 

3článek: LiveJasmin.com - zásady

 • 3.1.LiveJasmin.com nemá v úmyslu podporovat jakékoli nemorální zájmy; za tímto účelem byla stanovena přísná pravidla.
 • 3.2.Jako platinový sponzorský člen asociace webových stránek hájících ochranu dítěte ASACP a člen organizací RTA (organizace Určeno pro dospělé) a ICRA (asociace hodnotitelů obsahu internetu) se LiveJasmin.com zavazuje k ochraně nezletilých jedinců.
 • 3.3.Služby LiveJasmin.com jsou dostupné pouze osobám starším 18 let (v některých zemích 21 let). Z toho důvodu není pro mladistvé žádný explicitně erotický materiál snadno dosažitelný.
 • 3.4.Osobám mladším 18 (v některých oblastech 21) let rovněž není dovoleno být poskytovatelem erotických služeb (ASP). Z toho vyplývá, že všichni poskytovatelé erotických služeb (ASP) v době fotografování nebo natáčení dovršili 18 (v některých oblastech 21) let a správce záznamů eviduje pro toto důkazy. LiveJasmin.com v žádném případě nevyužívá děti jako poskytovatele erotických služeb (ASP).
 • 3.5.Všichni poskytovatelé erotických služeb (ASP) musí splňovat tři hlavní požadavky:
 • 3.5.1.podepsání dohody, ve které se prohlašuje zejména pravost poskytovaných osobních dat a věku;
 • 3.5.2.poskytnutí naskenované kopie identifikačního průkazu;
 • 3.5.3.poskytnutí fotografie, na které poskytovatel erotických služeb (ASP) drží svůj identifikační průkaz vedle své tváře.
 • 3.6.Účty poskytovatelů erotických služeb (ASP) jsou v případě, že poruší zásady LiveJasmin.com, okamžitě a trvale zastaveny.
 • 3.7.Na LiveJasmin.com je zásada nulové tolerance k dětské pornografii (psané i obrazové). V případě sebemenšího podezření je dotyčný účet okamžitě a trvale uzavřen a mohou být kontaktovány příslušné orgány.
 • 3.8.LiveJasmin.com si vyhrazuje právo okamžitě a trvale uzavřít účet, jehož viditelný název je urážlivý, vztahuje se k mladistvým nebo existuje sebemenší podezření, že jde o falzum.
 

4článek: LiveJasmin.com - registrovaní uživatelé

 • 4.1.K registraci na LiveJasmin.com je bezpodmínečně nutné mít dovršeno 18 nebo v některých oblastech 21 let věku, v souladu s místní legislativou příslušnou pro uživatele.
 • 4.2.Registrací na LiveJasmin.com a přijetím této dohody, Odběratel tímto výslovně souhlasí s využitím služeb z tohoto webu během lhůty pro odstoupení a odběratel výslovně uznává, že on/ona ztrácí jeho/její právo na odstoupení od smlouvy/zrušení jakékoliv práva, pokud jde o využití těchto služeb. Výše uvedený výslovný souhlas je v souladu se směrnicí o právech spotřebitelů (2011/83/EC) ze dne 25. října 2011, provedené v Lucemburku zákonem ze dne 2. dubna 2014.
 • 4.3.Registrací na LiveJasmin.com a přijetím této smlouvy uživatelé souhlasí, že odškodní stránky LiveJasmin.com, jejich úředníky, představitele, partnery, právníky, akcionáře, manažery, členy, agenty i zaměstnance, zaplatí jim soudní výlohy a udrží jejich bezúhonnost v případě jakýchkoli stížností, ztrát, závazků nebo výdajů (včetně přiměřených nákladů na právní zastoupení) nárokovaných třetími stranami v souvislosti s chováním uživatelů, jejich prohlášeními nebo činnostmi, stejně jako v souvislosti s porušením jakýchkoli podmínek a závazků zde obsažených nebo s nezákonným jednáním v rámci této smlouvy.
 • 4.4.In case of Subscriber's unlawful conduct or breach of the present Agreement, LiveJasmin.com may terminate, without notice, subscriber's account and/or anything associated with it. LiveJasmin.com shall not be held responsible for any possible loss as a result of such termination nor for any credit compensation or refund. LiveJasmin.com shall be entitled to suspend relevant Member(s)’ account(s) and Members from the use of the Website and/or terminate unilaterally Member(s)’ account(s) with immediate effect, if LiveJasmin.com believes that a Member does not or did not meet the requirement(s) stated in these Terms and Conditions. In case of termination of the present Agreement caused by a breach, unlawful misconduct or suspicion that a Member did not meet the requirement(s) stated in these Terms and Conditions, LiveJasmin.com shall be further entitled to discretionarily ban any related credit cards and/or payment means (without time limit) associated with such account(s) that it is/are to be terminated when circumstances do justify such measures.
 • 4.5.Tato dohoda vstoupí v platnost a to ode dne, kdy Host vstoupí na LiveJasmin.com a /nebo Odběratel se zaregistruje na LiveJasmin.com a přijímé tuto smlouvu a zůstane v platnosti, dokud nebude řádně vypovězena kteroukoli stranou v plném souladu s podmínkami výslovně uvedenými v této Dohodě.
 

5článek: LiveJasmin.com - poplatky, kompenzace kredity, vracení poplatků a správa nelegálního jednání

 • 5.1.Uživatelé mohou zakupovat kreditové balíčky, které lze utrácet v dostupných oblastech erotické zábavy; před výběrem služeb je tedy nutno, aby uživatel vzal v potaz odpovídající obsah, cenovou nabídku a možnosti platby na webových stránkách.
 • 5.2.Chatování s oblečenými poskytovateli erotických služeb (ASP) je zdarma. Chce-li však uživatel přístup k úplné funkci služby (včetně svlečených poskytovatelů erotických služeb - ASP - a soukromých show), musí kliknout na tlačítko Soukromá show a od tohoto okamžiku se nachází ve videochatové místnosti s poskytovatelem erotických služeb (ASP) v soukromém režimu, kde jsou mu po vteřinách odečítány zakoupené kredity.
 • 5.3.Během soukromé show s poskytovatelem erotických služeb (ASP) může uživatel využít možnosti Rychlý nákup. Tato funkce umožní uživateli v průběhu show okamžitě a ručně navýšit svůj zůstatek kreditu o zvolený balíček.
 • 5.4.Odběratelé mohou také použít funkci SmartBuy, aby měli soukromé show bez přerušení. Tato funkce umožňuje, aby systém automaticky zvysil kredit bilanci odběratele vždy, když zůstatek na účtu klesne pod 7 kreditů. Ve výchozím nastavení je Smart Buy nakupuje 27.99 balík, však člen má možnost změnit kupní částku SmartBuy.
 • 5.5.Předplatitelé jsou informováni o uvedeném auto-nákupu při každém výskytu, pomocí automatického upozornění e-mailem a může deaktivovat funkci Nastavením účtu.
 • 5.6.Pokud transakci zruší banka, Funkce SmartBuy se automaticky deaktivuje. Až člen úspěšné nakoupí, bude Funkce SmartBuy znovu aktivovaná.
 • 5.7.Platba za použití uvedených možností bude provedena způsobem, který si uživatel zvolil.
 • 5.8.Vyúčtování daného účtu (aktuální cena možná pro kreditové balíčky) závisí na lokalitě, kde byl účet vytvořen. Vezměte prosím na vědomí, že stránky LiveJasmin.com si vyhrazují právo zaokrouhlovat cenu a jsou tímto zmocněny zaokrouhlení uplatnit.
 • 5.9.V případě jakéhokoli požadavku vám bude společnost Duodecad IT Services Luxembourg S.à.r.l. schopna vám také pomoci ohledně vašich transakcí uskutečněných prostřednictvím různých poskytovatelů plateb tím, že je bude kontaktovat. Za tím účelem kontaktujte ohledně účtování a podpory následující: 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg nebo pošlete e-mail na help@dditservices.com. LiveJasmin.com si neukládá detaily vašich transakcí ani k nim nemá přístup.
 • 5.10.Ohledně bankovních výdajů je třeba, aby se každý předplatitel informoval přímo u své banky.
 • 5.11.LiveJasmin.com nepřejímá odpovědnost za jakékoli potíže vyskytující se mimo LiveJasmin.com.
 • 5.12.Jakékoli stížnosti musí být vzneseny do 24 hodin od vyskytnutí přoblému na zákaznickém servisu LiveJasmin.com. Vzhledem ke složitosti a obtížnosti procesu určení oprávněnosti stížností vznesených po uvedené době 24 hodin bude na tyto brán zřetel pouze v případě mimořádných událostí.
 • 5.13.Kdykoli to bude považováno za nutné, může zákaznický servis LiveJasmin.com pečlivě prošetřovat hlášení a další data, která má k dispozici, a používat pro tyto účely jakékoli dostupné prostředky.
 • 5.14.V souladu s výslovným zřeknutím Předplatitele o odstoupení od smlouvy/práva zrušení v souladu s doložkou 4.2 k této dohodě, žádné požadavky na vrácení peněz nebo zrušení nebudou přijímané v případě, že Předplatitel začal konzumovat zakoupený kreditní balík. Některé náhrady jsou však možné a to z podmínek stanovených v následujících odstavcích.
 • 5.15.LiveJasmin.com bude kompenzovat/vracet kredity v počtu přiměřeně rozhodných vůči zaplacené ceně a problém efektivně ohlásit, když se ztratí jakékoli kredity kvůli nějaké dysfunkci na LiveJasmin.com nebo jiném Poskytovateli Služeb pro Dospělé (PSD) v "Pouze Nazí" sekci stránky zcela a explicitně odmítají provádět erotický obsah. V případě, že je nějaký erotický obsah uskutečněn, LiveJasmin.com bude posuzovat situaci a rozhodovat, zda je nárok zákazníka oprávněn a jakákoli kompenzace/vrácení kreditů je uskutečněno. Modelové v kategorii Žhavý Flirt se mohou rozhodnout na erotickém obsahu v privátních show. Nicméně nemají dovoleno dělat falešné sliby, které nakonec nesplní. Modelové v této kategorii nemusí provozovat erotický obsah, ale při privátní show mohou s něčím takovým souhlasit.

  Subjektem podmínek a pravidel zde, každý Předplatitel by měl brát na vědomí, že pokud se on/ona bere jako První Člen (takový termín definován níže), je doporučeno pro něj/ní k indikaci a/nebo opakování jakýchkoli specifických žádostí k poskytovateli služeb od počátku privátního chatu v případě, že privátní show není dle jeho/jejích očekávání. Opodstatněnost nároků Předplatitele založených na nesplněních žádostí nebude zvážena v případě, že Předplatitel (jako První Člen, takový termín definován níže) nesplňuje výše uvedené doporučení.

  Předplatitelé by měli nadále porozumět a souhlasit, že při připojení do již běžící Privátní Show započaté jiným Předplatitelem (zmiňováno jako "První Člen"), předplatitel(é), kteří je/jsou nadále připojeni do takových vystoupení ("Připojující se Členové") je/jsou předpokládáni jako pasivní účastníci do té míry poskytovatelé služeb/Modelové je/jsou povinni poslouchat ždosti Prvního Člena. Výsledek v těchto případech, Připojující se Členové nemůžou žádat jakoukoli kompenzaci či vrácení platby, kromě poruchy LiveJasmin.com, která může být demonstrována od Připojujících se Členů.

  Kromě Privátního Chatu, Předplatitelé také mohou kontaktovat Poskytovatele Služeb pro Dospělé (PSD) skrz offline chat zprávy, nebo pokud je PSD dostupný, skrz Video/Hlasový hovor. Mějte na paměti, že Předplatitelé nemusí poslouchat specifické požadavky k PSD skrze Video/Hlasový hovor.
 • 5.16.Díky platebnímu systému na Duodecad ITS a platebních procesorech třetích stran, pouze stejná hodnota může být vrácena, která byla originálně zaplacena (tj. žádné částečné vrácení kreditových balíčků není možné). Za tímto účelem kdykoli je použita část kreditů, vrácení může být v tomto případě pouze vrácením kreditů na Váš účet. Žádné vrácení platby není možné. Vrácení, jenž jsou možná dle výše uvedného, bude zpracována stejnou metodou, kterou byla uskutečněna. Korespondující částka kreditů bude odebrána z účtu LiveJasmin.com. Některé platební metody nedovolují vrácení peněz kvůli technickým důvodům.
 • 5.17.Počet utracený na příbuzné služby, jako jsou VIP Show a Plánované Show lístky, My Content, Kup Můj Obsah a/nebo Překvapení, Nakouknutí a/nebo Momentka služba, Messenger a/nebo offline/privátní zprávy, Video/Hlasové hovory, MyStory předplacení, nejsou subjektem vrácení/kompenzace. Momentky Vystupujícího by měli zůstat viditelné, dokud má Vystupující účet aktivní a není uzavřený na webu.
 • 5.18.Bez ohledu na výše uvedené, LiveJasmin.com nenese odpovědnost za jakékoliv pomlouvačné, urážlivé nebo nezákonné chování jakéhokoli z Hostů/Odběratelů nebo jakéhokoliv selhání výkonu, chyby, opomenutí, přerušení, vymazání, defektu, zpoždění v provozu nebo přenosu, selhání komunikační linky, krádeží nebo zničení nebo neoprávněného přístupů nebo použití záznamů, a to na základě smlouvy nebo na základě jakékoli jiné žaloby, pro jakoukoli částku zaplacenou Účastníkem pro LiveJasmin.com.
 • 5.19.LiveJasmin.com ani žádná z jejích spřízněných nebo propojených společností nebude za žádných okolností, včetně mimo jiné v případě nedbalosti, nést zodpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, mimořádné, následné nebo sankčně nahrazované škody vyplývající z užívání jejích služeb nebo nezpůsobilosti je užívat, aniž je tím dotčeno cokoli z uvedeného v tomto odstavci.
 • 5.20.S případy nečestného jednání ohledně online transakcí se nakládá přednostně, nicméně s respektem pro uživatelovo soukromí. Takové případy mohou být předány společnosti v této oblasti specializované.
 • 5.21.Registrovaný uživatel souhlasí, že v případě jakékoli podvodné transakce má LiveJasmin.com právo použít veškeré dostupné informace k veškerým právním krokům, včetně mimo jiné historie prohlížeče, IP a e-mailových adres a dalších sledovatelných činností. Během takovýchto právních kroků mohou stránky LiveJasmin.com využít další odbornou vyšetřovací stranu a předat jisté informace, aby vyhověly oprávněným požadavkům, chránily svá práva a obhájily zájmy svých zákazníků. Registrovaný uživatel ponese veškeré náklady spojené s jakýmkoli podvodným jednáním.
 • 5.22.LiveJasmin.com zaručuje plnou spolupráci s právními orgány vyšetřující podvodné transakce a další záležitosti spadající pod soudní pravomoc, a reaguje na soudní obsílky a příkazy. Z tohoto důvodu účastníci mohou používat pouze vlastní platební metody na našich webových stránkách.
 • 5.23.Vezměte prosím na vědomí, že stránky LiveJasmin.com si vyhrazují právo zaokrouhlit částku k vyplacení kompenzace nebo náhrady peněz, a jsou tímto zplnomocněné zaokrouhlení uplatnit.
 • 5.24.Když nová osoba se zaregistruje na LiveJasmin.com , může zakoupit balíčky s bonusovými kredity. Tato možnost je k dispozici pouze jednou při prvním nákupu nových uživatelů pouze na jedné z internetových stránek provozovaných Duodecad IT Services Luxembourg S.à rl; registrace nového účtu na jakékoliv z těchto webových stránek samotných není považováne za nového uživatele. Členové mohou pravidelně dostávat balíčky s bonusovými kredity. Členové mohou také zkontrolovat počet potřebných nákupů pro získání bonusových balíčků. Bonusové kreditní balíky nejsou k dispozici s CCBill a telefonní nákupy. Bonusové kredity jsou součástí plného kreditního balíku, a proto náhrady nejsou možné po strávení je na našich webových stránkách.
 • 5.25. Please note that if a promotion of one-time discounted credit packages is advertised, then such promotion shall apply only once per existing or new user where applicable, regardless of the number of registered accounts (existing and/or newly created) any such user may have and/or regardless of any other circumventing methods he/she may use. Otherwise, the purchase will be processed without the discount and the amount of credits obtained will be limited to the equivalent without the promotion. Please also note that neither discounted credits purchased, nor any credits from accounts which have promo credits can be transferred to any other user or Member account. Notwithstanding anything to the opposite hereof, it shall be underlined that promotion(s) and related promotional credits are not applicable/available to user(s) using any of the following payment method(s): Pay by Phone, Pay With Any Gift Card, Bitcoin/Litecoin, Altcoins and Paysafecard, or to those Members who choose or accept their payments to be processed by CCBill.
 • 5.26.Noví odběratelé mohou ověřit své kreditní karty malou transakci, za kterou budou mít nárok na 9.99 propagačních kreditů a 10 bezplatných upoutávek. Částka ověřovací transakci bude ihned vrácena uživateli na kreditní kartu. Zmíněné propagační kredity a bezplatné upoutávky nejsou k dispozici pro uživatele, které již mají členství na LiveJasmin.com nebo na jakékoliv jiných webových stránkách provozované Duodecad IT Services Luxembourg S.à R. L.
 • 5.27.V zobrazené ceně kreditových balíčků jsou zahrnuty veškeré náklady související s měnou a transakcí. LiveJasmin.com si vyhrazuje právo upravit ceny vzniklé kolísáním kurzu měny.
 • 5.28.Vezměte prosím na vědomí, že zneužívající kreditní karty a/nebo e-mail s ověřovacím adresa může vést k ukončení této smlouvy s uživatelem ze strany provozovatele webových stránek.
 • 5.29.Na základě pravidel Jasmin Elite programu jak definováno na stránce zvlášť v účtu Předplatitele, Předplatitelé získávají Jasmin Elite body úrovní pouze když utrácejí kredity. Utrácení kreditů subjektem k vrácení či refundace nevyústí ve zvýšení Jasmin Elite bodů úrovně. Jsou zde denní odměny Jasmin Elite bodů úrovně pro každou hodnost zvlášť. Takovéto odměny se stávají každý den, nehledě na Vaší aktivitu na webu. Mějte na paměti, že úrovně hodností nemohou být přesunuty či sdíleny mezi účty, nehledě na tom, že dva účty patří jedné osobě. S uzavřením Předplatitelského účtu, všechny Jasmin Elite úrovně bodů budou ztraceny a nemohou být obnoveny. Prosím, kontaktujte uživatelskou podporu, pokud si nepřejete být v Jasmin Elite programu. Tímto souhlasíte s Souhlas pro Předplatitele a souhlasíte, že jste četli a chápete podmínky a regulace Jasmin Elite programu.
 • 5.30.Každý uživatel se účastní Jasmin Elite programu zaregistrováním na LiveJasmin.com. Vzhledem k Jasmin Elite programu, Členové získávají bodyh odností založené na utracených kreditech v určitém měsíci. Čím více bodů hodnosti mají, tím lepší Jasmin Elite hodnost získají, takže jednoduše Člen může být Casanova (Rank VI. - viz. zde). Je zde násobič pro každou hodnost, který pomáhá Členům získat více Jasmin Elite bodů hodností.
 • 5.31.Člen může získat vyšší hodnost pokud on/ona získá potřebný počet hodnostních bodů v kalendářním měsíci. Tato nová hodnost bude platit do konce aktuálního kalendářního měsíce. Pouze část bodů hodnosti bude převedena do dalšího měsíce pro novou hodnost. Všechny ostatní body hodnosti budou resetovány a ztraceny první den v novém kalendářním měsíci. Mějte na paměti, že body hodností jsou jako bonusy každý den, nehledě na Vaši denní aktivitu a obsah těchto bonusů je pro každou hodnost jiný.
 • 5.32.Členové mohou jít do Nastavení pro upravení kdykoli chtějí sdílet jejich Jasmin Elite hodnost s ostatními Členy nebo s Vystupujícími. Jakýkoli Člen může zastavit jeho/její účast v Jasmin Elite programu posláním žádosti Týmu Uživatelské Podpory.
 • 5.33.Placením za video nebo album na stránce Vystupujícího bude viditelný pro Vás na 90 dní. Mějte na paměti, že mezi těmito 90 dny Vystupující má právo změnit obsah kdykoli chce. Pokud je účet vystupujícího pozastaven pro jakýkoli důvod jeho/její obsah nebude dostupný nadále na LiveJasmin.com.
 • 5.34.Člen, který utratil nejvíce kreditů v souvislosti s Vystupujícím v chatu zdarma od Překvapení od posledního resetu bude odměněn titulem "Král místnosti" na 24 hodin, dokud některý jiný Člen nedá více Překvapení kreditů v té samé chat místnosti ve stejném časovém úseku. "Král Místnosti" titul nepřidává žádné jiné výhody nebo benefity a je aplikovatelný pouze v chatu zdarma.
 • 5.35.The Website Operator may launch referral programs from time to time, and if any such program is ongoing, the below rules will apply to it:

  If you have ever purchased a credit package of at least 17.99 credits you are eligible to participate in our referral program using the same Member account and refer LiveJasmin.com to your friends under the following terms. Please note that by referring our website to your friends you will provide them with referral links redirecting to our website, which will lead to their identification only if they register as Members. Such information may only be provided under the terms described in the dashboard related to the referral program in the user menu of your account. It is your responsibility to ensure that the persons you have provided the referral link to are aware that you have done so on your own behalf and your interest to earn a reward, and have understood and accepted how we use their data. Please refer to our Privacy Policy for more details.

  You are entitled to a certain amount of credit reward (not refundable or exchangeable to money under any circumstances) if a new Member, i.e., a person who has never registered on any of the websites operated by Duodecad IT Services Luxembourg S.à r.l., arrives to LiveJasmin.com from your referral link, registers as a Member and makes their first successful purchase on LiveJasmin.com. At the same time such new Member will also receive a certain amount of credit reward.

  Please note that any attempt of abusing the referral system will result in the suspension or termination of your account. All forms of spamming are prohibited, therefore, please invite only your friends to LiveJasmin.com with the referral link and carefully read Clause 11 herein about spamming.

  The Website Operator reserves the right to modify and/or suspend any referral program, at any time, without prior notice.
 

6Klauzule: LiveJasmin.com - Prohlášení Odběratele a/nebo Hostů

 • 6.1.Jsem si plně vědom toho, že LiveJasmin.com vysílá zábavný obsah pro dospělé pro své Hosty/Předplatitele.
 • 6.2.Jsem si plně vědom/a, že sledování erotického obsahu je dovoleno pouze uživatelům starším 18 nebo v některých oblastech 21 let.
 • 6.3.Výslovně prohlašuji, že k dnešnímu dni jsem dosáhl/a věku, jež mi umožňuje sledovat erotický obsah v souladu s místní legislativou. I declare that I have full legal capacity and mental capacity to enter freely into the present Agreement and to use/view related services without restriction. I declare that I shall not use the present services if my capacity may be altered for any reason.
 • 6.4.V současné době mám bydliště v zemi, kterou jsem pravdivě a správně uvedl(a) ve formuláři při registraci na LiveJasmin.com, a zavazuji se ihned do 24 hodin informovat o jakékoli změně bydliště zasláním e-mailu na help@dditservices.com.
 • 6.5.Beru na vědomí, že výše uvedená povinnost bude považována za platnou až do doby, kdy LiveJasmin.com potvrdí, že výše zmíněné změny byly přijaty.
 • 6.6.Jsem plně a výlučně zodpovědný/á za jakékoli nepravdivé prohlášení ohledně mého bydliště a za neinformování LiveJasmin.com o jeho změně v souladu s výše uvedenými podmínkami.
 • 6.7.Rovněž potvrzuji, že jsem si vědom své trestní zodpovědnosti, a budu proto za každých okolností jednat v souladu s příslušnými zákony a obecně uznávanou morálkou své lokality.
 • 6.8.Jsem přesvědčen/a, že jako dospělá osoba mám nezadatelné právo číst a sledovat jakýkoli obsah, který považuji za vhodný.
 • 6.9.Čtení nebo prohlížení obsahu těchto stránek nijak nenarušuje normy nebo zákony mého sousedství, mé obce, mého města, kraje, země nebo státu.
 • 6.10.Jsem si plně vědom/a, že obsah a materiál poskytovaný na LiveJasmin.com, včetně mimo jiné živých kamerových přenosů, obrázků, grafik, aplikací a textů jsou žádně ošetřeny příslušnou legislativou a že všechna práva jsou vyhrazena. Budu je proto používat výlučně pro svou osobní potřebu.
 • 6.11.Jsem si plně vědom(a), že LiveJasmin.com bude plně spolupracovat s oprávněnými úřady při vyšetřování podvodných transakcí a jiných záležitostí, spadajících pod právní záležitosti, a bude také odpovídat na soudní obsílky a předvolání, a souhlasím s tím.
 • 6.12.Beru na vědomí, že LiveJasmin.com a spřízněné servery neponesou zodpovědnost za jakékoli právní důsledky, které mohou vzniknout jako důsledek podvodného vstupu na tyto stránky nebo jejich užívání, případně jako důsledek podvodného přístupu k materiálům zde obsažených či jejich užívání.
 • 6.13.Rovněž beru na vědomí, že LiveJasmin.com ani žádná ze spřízněných nebo sesterských společností neponese odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty způsobené kontakty s poskytovateli erotických služeb (ASP).
 • 6.14.Chápu a přijímám skutečnost, že LiveJasmin.com ani žádná ze spřízněných nebo sesterských společností neponese odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, mimořádné, následné nebo sankčně nahrazované škody, které mohou vyplynout z nepravdivých prohlášení a jejich případných důsledků, z porušování práv uživatelů, prostituce, pedofilie, dětské pornografie, nelegálního zneužívání, vykořisťování nebo obchodu s ženami či dětmi.
 • 6.15.Uznávám a souhlasím s tím, že práva duševního vlastnictví (včetně a bez omezení práv na užívání, upravovaní, překlad, atd.) na veškerý obsah (např. chat, zprávy, obrázky, videa, atd) vytvořena, publikována nebo jinak zveřejněna mnou na LiveJasmin.com patří LiveJasmin.com.
 • 6.16.I hereby expressly declare not to use LiveJasmin.com services to promote any content and/or product that belongs to competitors of the Website Operator. Any attempt to use on LiveJasmin.com the competitors’ official sites’ brand names and/or trademarks and/or any other reference to LiveJasmin.com competitors, including misspellings thereof, will be considered as unfair trade and marketing practice and will be prosecuted to the fullest extent allowed by law. I hereby acknowledge and agree that the violation of this clause may implicate the immediate termination of my account.
 • 6.17.Výslovně opravňuji, aby LiveJasmin.com monitoroval a zaznamenával moje online aktivity na webových stránkách kromě zpráv v soukromých chatách, které obsahuje mou žádosti o službách LiveJasmin.com, e-mailů a/nebo hlasů a/nebo odesláných překvapení /věnovánaných Poskytovatelů Služeb pro Dospěle atd.
 • 6.18.Beru na vědomí a souhlasím s tím, že jakýkoliv materiály zaznamenané nebo jakékoliv originální díla vyrobené v rámci této dohody a/nebo při používání služeb LiveJasmin.com (a všechna práva včetně a bez omezení copyrightu) patří a mohou mít za jediného a výhradního vlastníka LiveJasmin.com.
 • 6.19.Tímto se výslovně vzdávám všech práv a prohlašuji, že se vzdávám jakýchkoli nároků vzniklých porušováním mých práv ze strany LiveJasmin.com, včetně mimo jiné morálních práv, práv na soukromí, práv na publicitu, vlastnických i jiných práv nebo práv na kredit za materiály nebo myšlenky zde uvedené.
 • 6.20.Prohlašuji a beru na vědomí, že nejednám jako právnická osoba, ale jako jednotlivý zákazník, a v žádném případě nákup služeb v této smlouvě nebude považován za součást mých profesionálních aktivit.
 

7Klauzule: LiveJasmin.com - Povinnosti Odběratelů a/nebo Hostů

 • 7.1.Souhlasím, že nebudu kopírovat, reprodukovat, publikovat, stahovat, přenášet ani jinak činit veřejnosti přístupným obsah nebo materiály z LiveJasmin.com bez předchozího písemného souhlasu od LiveJasmin.com.
 • 7.2.V plné míře ponesu důsledky případného uvedení nepravdivých údajů a ponesu zodpovědnost za právní důsledky, které mohou vyplynout z prohlížení, čtení nebo stahování materiálů a obrázků umístěných na těchto stránkách.
 • 7.3.Nebudu nikdy vystavovat mladistvé obsahu těchto stránek a budu co nejlépe předcházet tomu, aby mladiství měli přístup k těmto stránkách nebo mohli zahlédnout jejich obsah, zejména například tím, že nebudu uvádět takové stránky mezi jejich oblíbené. V případě, že nezletilí by měli přístup k LiveJasmin.com přes můj účet nebo pomocí údajů z mé platební karty, nesu za toto osobní zodpovědnost.
 • 7.4.Přebírám veškerou odpovědnost za udržení bezpečnosti mého účtu a hesla.
 • 7.5.Nebudu uvádět osobní informace, poskytovat nebo podporovat eskortní služby či prostituci.
 • 7.6.I will not arrange personal appointments with any Adult Service Provider (ASP), since it is prohibited, and will not exchange my telephone number with an Adult Service Provider or in any other way try to have any physical contact with an Adult Service Provider (ASP). In any event, I acknowledge that LiveJasmin.com would not be liable should by breaching these Terms & Conditions I would try to have a physical contact with an Adult Services Provider/Subscriber. I am aware that in case it is proven that I arranged personal appointments with an ASP or attempted to do so, I can be banned from the Website and my account will be closed without any right of compensation.
 • 7.7.V komunikaci s návštěvníky, poskytovateli erotických služeb, správci LiveJasmin.com i s managementem stránek nebudu používat obscénních výrazů, vyhrožovat, hádat se ani porušovat jejich práva, neboť je to zakázáno.
 • 7.8.Posílaný a přeposílaný text a zvolené uživatelské jméno nebudou urážlivé, nebudou se týkat pedofilie, dospívání, brutality nebo zoofilie a nebudou se vztahovat k vylučování či konzumaci tělního odpadu. In addition, the username that you choose when registering on the website shall never contain any personal information about you (such as your real name) or information that may allow another person to connect it to your real identity (such as your public username you use for social platforms, like Facebook, Twitter, etc.). In case you decide to choose a username which can lead to your identification, please note that you are fully responsible for such action and that we cannot be held responsible of any identification another user of our site can make).
 • 7.9.Nebudu používat poznámky a uživatelská jména, která odporují dobrým mravům, naznačují porušování zákonů nebo jsou klamavá.
 • 7.10.Neprodleně budu informovat LiveJasmin.com o jakémkoli nezákonném jednání poskytovatelů erotických služeb (ASP), stejně jako o nezákonném užívání zákonně chráněných známek, značek nebo hudby.
 

8článek: LiveJasmin.com - rušení registrace

 • 8.1.Uživatelé mají možnosti kdykoli zrušit svou registraci na službách LiveJasmin.com.
 • 8.2.If you want to cancel your subscription and close your account, please select "Forget My Data" under the "Privacy Settings" of your account. Following the confirmation of your decision, your Subscriber status will change to "Cancelled" and we will erase your personal information stored in our system except as required by applicable law, our legitimate business interests, or any other permitted purpose as explained in our Privacy Policy.
 • 8.3.LiveJasmin.com si vyhrazuje právo zastavit nebo zrušit registraci v případě porušení této smlouvy nebo v případě jakéhokoli nezákonného jednání registrovaného uživatele v rámci této smlouvy a kontaktovat příslušné úřady včetně mimo jiné podání trestního oznámení a kontaktování prokurátora.
 

9článek: LiveJasmin.com - osobní údaje a zásady ochrany soukromí

 • 9.1.Kdykoli se nacházíte na naší stránce, a rozhodnete se registrovat jako Člen a/nebo používat služby naší stránky, budete sdílet a/nebo budeme shromažďovat některé osobní informace o Vás. Prosíme, přečtěte si pozorně naše Podmínky Ochrany Dat, které vysvětluje jak shromažďujeme a sdílíme Vaše osobní informace a možnosti, které máte o používání Vašich citlivých dat.
 • 9.2.Jako Člen, nesmím poskytovat jakékoli falešné informace a/nebo dokumenty na LiveJasmin.com. Dávám tedy na vědomí, že LiveJasmin.com má právo na to, okamžitě a jednostranně, ukončit aktuální smlouvu při jakémkoli náznaku padělku.
 • 9.3.Systém LiveJasmin.com splňuje bezpečnostní standardy PCI DSS, tedy soubor standardů od Visa/MasterCard, které mají velice přísné požadavky.
 • 9.4.LiveJasmin.com employees’ access to any personal information of LiveJasmin.com subscribers is restricted and they are bound by confidentiality obligations. LiveJasmin.com’s Employees might be subject to disciplinary measures, including the termination of their contracts and in serious cases even criminal prosecution should they fail to meet these strict obligations.
 

10čláínek: LiveJasmin.com - funkčnost a bezpečnost

 • 10.1.Webové stránky LiveJasmin.com jsou založené na technologii flash a používají technologii sdílených objektů za účelem zlepšování uživatelské přívětivosti.
 • 10.2.K zajištění plné funkčnosti LiveJasmin.com doporučuje uživatelům povolit ve svém prohlížeči cookies. Prosíme koukněte na naše Pravidla Cookies, pokud chcete vědět více.
 • 10.3.Tým správců LiveJasmin.com sleduje všechny kamerové přenosy na stránkách 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 • 10.4.Díky své precizní a jedinečné struktuře se tyto stránky nikdy nesetkaly s vážnějším narušením bezpečnosti.
 • 10.5.LiveJasmin.com patří do Zóny bez scamu (rozšiřování podvodných zpráv).
 

11článek: LiveJasmin.com - spam

 • 11.1.LiveJasmin.com nerozesílá spamové zprávy ani je nebude tolerovat; ode všech činností souvisejících se spamem se distancuje.
 • 11.2.Za spam může být považováno toto:
 • 11.2.1.Manipulování se zprávami, jako např. hlavičkami e-mailů, poslanými na počítačový systém LiveJasmin.com nebo jeho prostřednictvím, způsobem, který by mohl registrovaného uživatele LiveJasmin.com uvést v omyl.
 • 11.2.2.Odesílání pošty z e-mailových serverů třetí strany bez jejího vědomí.
 • 11.2.3.Posílání a rozesílání informací nepravdivých, klamavých nebo jakkoli ohrožujících obchodní zájmy serveru LiveJasmin.com, stejně jako zapříčinění takovéto činnosti.
 • 11.2.4.Přímé nebo nepřímé využívání počítačového systému LiveJasmin.com k usnadňování přenosu nežádoucího nebo neautorizovaného materiálu, stejně jako zapříčinění takovéto činnosti. Týká se to všech propagačních materiálů, webových adres a jakýchkoli jiných forem nevyžádaných nabídek, které lze nahrávat na servery, posílat diskusní skupině, posílat e-mailem, elektronicky přenášet či jakkoli činit dostupnými.
 • 11.2.5.Vícenásobné nahrávání na server, přispívání do diskuse, posílání e-mailem nebo elektronické přenášení, jde-li o stejnou zprávu, webovou adresu nebo diskusní příspěvek.
 • 11.2.6.Narušování normálního běhu dialogu odesíláním zpráv v rychlém sledu, několikrát za sebou, psaním pouze velkými písmeny nebo jakýmkoli chováním, které uživateli negativně ovlivňuje jeho schopnost zapojovat se do komunikace v reálném čase.
 • 11.3.Rozesílání spamu přes systém LiveJasmin.com nebo obtěžování registrovaných uživatelů je porušováním všeobecných podmínek webu.
 • 11.4.LiveJasmin.com vynakládá veškeré možné úsilí, aby byli uživatelé ochránění před škodlivými vlivy nevyžádané pošty.
 • 11.5.Jakékoli soudní řízení v případně šíření spamu se považuje za způsobení ztráty pro LiveJasmin.com.
 • 11.6.Bez ohledu na výše uvedené, je LiveJasmin.com oprávněn zasílat na základě podmínek v současné dohodě, svým odběratelům propagační emaily o svých vlastních aktivitách nebo o aktivitách partnerských webových stránek. Každý takový email bude obsahovat možnost odhlášení s budoucího emailingu.
 • 11.7.Registrovaní uživatelé mohou občas dostat newsletter vztahující se k LiveJasmin.com. Zprávy posílané uživatelům se týkají transakcí nebo vztahů ke stránkám. Přihlášení a odhlášení odběru těchto zpráv je záležitostí jednoho kliknutí. Jakékoli reklamní zprávy budou posílány pouze pokud uživatel vyjádří svůj souhlas dostávat takové propagační a marketingové informace.
 • 11.8.Pokud chce uživatel nahlásit spam, doporučujeme použít funkci Vzkaz pro správce v nabídce Můj účet nebo zaslat e-mail na help@livejasmin.com. Tým správců LiveJasmin.com prošetří všechna ohlášení v nejbližší možné době.
 

12článek: LiveJasmin.com - kontakty

 • 12.1.Zákaznický servis může být kontaktován od:
 • 12.1.1.online podpora;
 • 12.1.2.funkce Vzkaz pro správce na účtech uživatelů;
 • 12.1.3.Posláním e-mailu na help@livejasmin.com nebo help@dditservices.com.
 • 12.1.4.Posílání dopisu pro:
  • L-1855 Luxembourg, 44, Avenue John F. Kennedy, Grand-Duchy of Luxembourg
 

13článek: LiveJasmin.com - různé

 • 13.1.Tato dohoda stanovuje bezvýhradné a úplné ujednání mezi Hosty/Odběratelé a LiveJasmin.com s ohledem na její předmět, a nahrazuje všechny předchozí dohody nebo ujednání, ať to písemné nebo slovní.
 • 13.2.Všechna ustanovení této dohody zůstávají v platnosti i po jejím vypovězení, není-li to v rozporu se zákonem či jinými ustanoveními.
 • 13.3.Bude-li kterákoli část této dohody považována soudem příslušné justice za nevymahatelnou, neovlivní to vymahatelnost ostatních částí této dohody.
 • 13.4.Vítězná strana v jakémkoli sporu vymáhajícím dodržení zde uvedených podmínek bude oprávněna požadovat přiměřenou náhradu výloh za právní zastoupení.
 • 13.5.Pokud stránky LiveJasmin.com změní podmínky této smlouvy, zveřejní aktuální znění všeobecných podmínek na webu nebo zveřejní oznámení o změní nebo pošle uživatelům e-mailovové upozornění o změnách s předstihem před uplatněním změn.
 • 13.6.Pokud jsou pro vás některé změny nepřijatelné, budete se muset vzdát užívání stránekLiveJasmin.com a jejich služeb a budete muset ukončit svou registraci (pokud ji máte). Pokud se nevzdáte užívání stránek LiveJasmin.com a jejich služeb, bude se následně mít za to, že jste změnu přijali.
 • 13.7.Všechna právní či zákonná prohlášení učiněná společností LiveJasmin.com, včetně této dohody, budou mít rozhodnou platnost jen ve své verzi v anglickém jazyce. LiveJasmin.com neakceptuje jakékoli právní nároky nebo jiné stížnosti plynoucí z nedorozumění kvůli nepřesnému překladu.
 • 13.8.Tato dohoda a vyplývající z ní vztahy mezi LiveJasmin.com a Hosty/Odběrateli se řídí právem Lucemburského velkovévodství.
 • 13.9.Veškeré spory vzniklé mezi LiveJasmin.com a Hosty/Odběrateli budou řešeny smírně, a pouze tehdy, pokud toto řešení nebude účinné, spory vyplývající z této smlouvy budou příslušnosti soudů města Lucemburku.