Clausules

 

1ste  Clausule: LiveJasmin.com - Inhoud

De voorwaarden van deze overeenkomst (de 'Overeenkomst') zullen de relatie tussen ik/u (als Gast en/of Lid) en Duodecad IT Services Luxemburg S.à rl regelen, een Luxemburgse vennootschap met naamloze vennootschap met geregistreerd adres op 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, Groot-Hertogdom Luxemburg, ingeschreven bij het Luxemburgse Handelsregister onder nummer 171.358 (de "Website Operator") betreffende het gebruik van diensten op de website van LiveJasmin.com. In deze overeenkomst verwijst LiveJasmin.com naar de Website Operator of naar de LiveJasmin.com website zoals gebruikt door de Website Operator, onder voorbehoud van de toepasselijke context.

Definities

Lid/klant/abonnee - De bezoeker die zich aanmeldt voor de diensten van de site.

Gast - De bezoeker die binnen treedt en/of bezoeken de LiveJasmin.com website zonder te registreren aan de diensten van de site.

Adult Service Provider (ASP) / Performer/Model - Een fysieke persoon ouder dan 18 (of 21), afhankelijk van het rechtsgebied, die shows, chats of interactie met leden en gasten van de site biedt.

Saldo - Op LiveJasmin.com kunnen leden door het kopen van pakketten kredieten kopen om zo te betalen voor premium services. Betalingen worden veilig verwerkt door onze paymentprocessors, en de gekochte kredieten zullen overeenkomstig aan het saldo van de ledenaccount toegevoegd worden.

Gratis Chat - Een onbevangen optie om middels tekstberichten op het scherm te communiceren met Adult Service Providers.

Privéchat - In de privéchat kunnen leden berichten sturen of zelfs face-to-face praten (spraakcommunicatie) met ASPs, in uitzondering van de reguliere gebruikers.

Door betreding en/of registratie van de website geeft je aan toe te stemmen en in te stemmen met het volgende:

 • 1.1.LiveJasmin.com is een online interactieve website voor volwassenen (met inbegrip van naakt en niet-naakt erotische en seksueel getinte inhoud). Daarom is de toegang door minderjarigen verboden. De toegang tot LiveJasmin.com wordt niet aanbevolen aan personen die enigszins gevoelig kunnen zijn voor seksueel getinte inhoud en het betreden van LiveJasmin.com door deze personen valt onder hun eigen verantwoordelijkheid.
 • 1.2.De adult entertainment aangeboden op de website wordt gemaakt door vrouwelijke en mannelijke personen vanuit de gehele wereld die 18 jaar of ouder zijn. Zij worden doorgaans aangeduid als Adult Service Providers (ASP).
 • 1.3.De Adult Service Providers (ASP) chatten en voeren voor de camera live webcamshows uit voor abonnees over de gehele wereld die hen hebben geselecteerd op basis van live-streams, afbeeldingen, offline- (teaser) en betaalvideo's.
 • 1.4.LiveJasmin.com biedt ASPs in de volgende categorieën:
 • 1.4.1.Meid: Een vrouwelijk model online bij wie je een naakte, erotische show kunt aanvragen tijdens een Privéchat die in overeenstemming is met haar bereidheidsinstellingen.
 • 1.4.2.Lesbiennes: Twee vrouwelijke modellen online bij wie je naakte, erotische show kunt aanvragen tijdens een Privéchat op basis van hun bereidheidsinstellingen.
 • 1.4.3.Oudere vrouw: Een online model van minstens 30 jaar oud bij wie je een naakte, erotische show kunt aanvragen tijdens een Privéchat die in overeenstemming is met haar bereidheidsinstellingen.
 • 1.4.4.Stel: Stellen of groepen van 3-4 modellen online bij wie je een naakte, erotische show kunt aanvragen tijdens een Privéchat op basis van hun bereidheidsinstellingen.
 • 1.4.5.Fetish: Een heet vrouwelijk online model, met fetish-accessoires en extreme toezeggingen van wie je een naakte, erotische show kunt aanvragen tijdens een Privéchat die in overeenstemming is met haar bereidheidsinstellingen.
 • 1.4.6.Jongen: Een mannelijk model online bij wie je een naakte, erotische show kunt aanvragen tijdens een Privéchat die in overeenstemming is met zijn bereidheidsinstellingen.
 • 1.4.7.Gays: Een of meer mannelijke modellen online bij wie je bij wie je een naakte, erotische show kunt aanvragen tijdens een Privéchat op basis van hun bereidheidsinstellingen.
 • 1.4.8.Transsexueel: Een of meer transseksuele modellen online bij wie je bij wie je een naakte, erotische show kunt aanvragen tijdens een Privéchat op basis van hun bereidheidsinstellingen.
 • 1.4.9.In de hete flirt categorie, is naaktheid of seksueel provocerend gedrag verboden in de gratis chat. In een privéchat hebben performers echter zelf de keuze wat voor show ze aanbieden.
 • 1.4.10.Niet-naakt: Het is niet de bedoeling dat modellen van deze categorie seksueel expliciete inhoud verstrekken of suggereren, noch geschreven, noch afgebeeld of via de live camera-feed. Ze chatten binnen het onderwerp van de subcategorie waarin ze zich bevinden.

  Als algemene regel geldt, dat het voor de modellen verboden is naaktheid of seksueel expliciete inhoud te verschaffen in het Free Chat-gebied.
 • 1.5.LiveJasmin.com maakt op haar pagina's gebruik van de twee meest populaire technologieën die gelden als industrie-standaard om perfecte inhoud afgestemd op persoonlijke voorkeuren en het grootst mogelijke comfort beschikbaar te kunnen bieden. Op LiveJasmin.com is de abonnee de koning!
 

2de Clausule: LiveJasmin.com - Diensten en Garanties

 • 2.1.LiveJasmin.com is opgedeeld in specifieke gebieden, welke gratis en betaalbare Adult Entertainment-diensten aanbieden. LiveJasmin.com voegt constant nieuwe diensten toe om aan de eisen van haar abonnees tegemoet te komen.
 • 2.2.Alvorens de beoogde diensten te selecteren, is het balengrijk om de content, prijslijst en betaalmiddelen (creditcard, debetkaarten, online cheques, etc.) te raadplegen die zijn vastgesteld voor dergelijke diensten in uw land. Deze informatie is beschikbaar op de website.
 • 2.3.De publicatie van afwijkende inhoud op de website betekent niet dat LiveJasmin.com de auteur ondersteunt of verantwoordelijkheid neemt voor de inhoud ervan.
 • 2.4.LiveJasmin.com maakt, voor zover toegestaan door de wet, geen garanties of verklaringen met betrekking tot de informatie, diensten of producten die via of in verband met de service worden gebracht. Abonnees en/of Gasten maken gebruik van de service op eigen risico.
 • 2.5.LiveJasmin.com streeft ernaar om, te allen tijde, elke abonnee te voorzien met de beste contents en diensten beschikbaar. Het kan echter geen garantie voor verhandelbaarheid geven, geschiktheid voor welk doel dan ook, of niet-resultaten van het gebruik van de content in termen van juistheid, nauwkeurigheid, tijdigheid en betrouwbaarheid of anderszins.
 • 2.6.Noch LiveJasmin.com, noch enige partij betrokken bij het creëren, produceren, leveren van de service of de inhoud is aansprakelijk voor enige rechtstreekse, incidentele, gevolgschade, indirecte of bestraffende schade die voortvloeit uit de toegang tot, gebruik van, of interpretatie van, de diensten, producten of informatie geleverd door of via LiveJasmin.com, zonder afbreuk te doen aan de onder de in deze overeenkomst vastgestelde voorwaarden.
 • 2.7.Een uitdrukkelijke toestemming van de klant (Via e-mail, of chatten modus), zal de LiveJasmin.com klantenserviceteam leidt een op afstand beheerde sessie voor toegang tot de computer van de klant om technische problemen vast te stellen of om systeeminformatie om te zoeken naar oorsprong van een fout.

  Met het uitspreken van zijn goedkeuring aan een 'sessie voor extern beheer', de klant verbindt er zich toe en stemt ermee in om rechtsvorderingen op te heffen die hij tegen {SITEDOMAIN wellicht} en haar personeel, met betrekking tot de extern beheerde sessie.
 

3de Clausule: LiveJasmin.com - Principes en Grondbeginselen

 • 3.1.LiveJasmin.com heeft geen enkele intentie om immorele belangen te ondersteunen; daarom zijn strenge regels uiteengezet.
 • 3.2.Als zijnde Platinum Sponsor Member van de Association of Sites Advocating Child Protection (ASACP) als lid van de Restricted to Adults Association (RTA), evenals van de Internet Content Rating Association (ICRA), wijdt LiveJasmin.com zich toe aan de bescherming van minderjarigen.
 • 3.3.De diensten van LiveJasmin.com zijn alleen beschikbaar voor personen boven de 18 jaar (21 in sommige regio's). Er is dan ook geen sprake van seksueel expliciet materiaal binnen het handbereik van minderjarigen.
 • 3.4.Het is evenmin toegestaan aan personen onder de leeftijd van 18 jaar (21 in sommige regio's) om Adult Service Provider (ASP) te zijn. Alle Adult Service Providers (ASP) waren 18 jaar of ouder (21 in sommige regio's) op het moment van opname, zoals blijkt uit bewijzen van leeftijd bewaard door de gegevensbeheerder. Onder geen enkele omstandigheid presenteert LiveJasmin.com Adult Service Providers (ASP) als kinderen.
 • 3.5.Alle Adult Service Providers (ASP) dienen te voldoen aan drie belangrijke eisen:
 • 3.5.1.het ondertekenen van een overeenkomst waarbij de echtheid van de verstrekte persoonsgegevens en de leeftijd worden verklaard;
 • 3.5.2.het verstrekken van een gescande kopie van zijn of haar identiteitsbewijs met foto;
 • 3.5.3.het verstrekken van een foto van de Adult Service Provider (ASP) waarop deze zijn of haar identiteitsbewijs met foto naast zijn of haar gezicht houdt.
 • 3.6.De accounts van de Adult Service Providers (ASP) worden onmiddellijk en permanent geschorst als zij de principes van LiveJasmin.com schenden.
 • 3.7.Bij LiveJasmin.com wordt een Zero Tolerance-beleid gehandteerd met betrekking tot kinderpornografie (geschreven of visueel). Bij het geringste vermoeden zullen we direct en permanent het desbetreffende account sluiten en de bevoegde authoriteiten contacteren.
 • 3.8.LiveJasmin.com behoudt zich het recht voor om onmiddelijke en permanente schorsing toe te passen indien een schermnaam beledigend is, verwijst naar minderjarigen of bij de geringste verdenking van valsheid in geschrifte.
 

4ste Clausule: LiveJasmin.com - Abonnees

 • 4.1.Om je als gebruiker te registreren bij LiveJasmin.com is het verplicht om ten minste 18 jaar oud te zijn, of in sommige regio's 21 jaar afhankelijk van de plaatselijke regelgeving die van toepassing is voor de gebruiker.
 • 4.2.Door te registreren op LiveJasmin.com en door het aanvaarden van deze overeenkomst, gaat de abonnee hierbij uitdrukkelijk akkoord met de levering van diensten van deze website tijdens de herroepingstermijn en de abonnee erkent uitdrukkelijk dat hij/zij zijn/haar recht op eventuele terugtrekking/annulering recht met betrekking tot de levering van genoemde diensten uitdrukkelijk verliest. De bovenstaande uitdrukkelijke toestemming is verkregen overeenkomstig de richtlijn inzake consumentenrechten (2011/83/EG) vanaf 25 oktober 2011, omgezet in Luxemburg door de wet van 2 April 2014.
 • 4.3.Door zich te registreren op LiveJasmin.com en door het aanvaarden van deze overeenkomst, gaan abonnees ermee akkoord kosten van verdediging te betalen en LiveJasmin.com, evenals haar functionarissen, directeuren, filialen, advocaten, aandeelhouders, managers, leden, agenten en medewerkers vrij te waren van schade uit claims, verliezen, aansprakelijkheden of uitgaven aan derden (inclusief redelijke honoraria van advocaten) die voortvloeien uit of verband houden met hun gedrag, uitspraken of acties, alsmede schending van enige voorwaarde of belofte hierin opgenomen en onrechtmatig handelen in het kader van deze overeenkomst.
 • 4.4.In het geval van onrechtmatig gedrag van de abonnee of bij schending van deze overeenkomst, kan LiveJasmin.com zonder voorafgaande kennisgeving het account van de abonnee en/of alles wat hiermee verbonden is beëindigen. LiveJasmin.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van een dergelijke beëindiging, noch voor enige schadevergoeding of restitutie.
 • 4.5.De onderhavige overeenkomst hebben rechtswerking met ingang van de datum wanneer de gast treedt LiveJasmin.com en/of de abonnee registreert op LiveJasmin.com en deze overeenkomst accepteert en blijft van kracht totdat deze volledig in overeenstemming met de voorwaarden naar behoren door beide partijen worden beëindigd en voorwaarden uitdrukkelijk uiteengezet in deze overeenkomst.
 

5ste Clausule: LiveJasmin.com – Vergoedingen, Kredietcompensatie, Terugbetaling en Onrechtmatig Gedrag

 • 5.1.De abonnees hebben de mogelijkheid om kredietpakketten aan te kopen en te besteden in de beschikbare gebieden van Adult Entertainment; daarom dient door de abonnee voorafgaand de selectie van diensten te worden geraadpleegd met betrekking tot de betreffende content, evenals de prijslijst en betaalmethoden beschikbaar op de website.
 • 5.2.Een tekstchat met de geklede Adult Service Providers (ASP) is gratis, maar als een abonnee toegang wenst tot de service met volledige opties (inclusief uitgeklede Adult Service Providers - ASP en privéshow), moet hij/zij op de knop "Een Privéshow met deze Performer" klikken en vanaf dat punt verblijft diegene in de video-chatroom met de Adult Service Provider (ASP) en wordt er geschakeld naar een privé-modus waarbij per minuut het gekochte krediet wordt gebruikt.
 • 5.3.Abonnees kunnen gebruik maken van de optie SnelKopen gedurende privéshows met Adult Service Providers (ASP). Het gebruik van deze optie stelt abonnees in staat om direct en handmatig hun saldo aan te vullen met het gekozen pakket gedurende de show.
 • 5.4.Abonnees kunnen de SmartBuy-functie ook gebruiken om te genieten van privéshows zonder onderbreking. De functie kan het systeem automatisch worden opgeladen van een abonnee zijn creditsaldo wanneer het rekeningsaldo 7 credits onderschrijft. Standaard koopt de SmartBuy een 27.99-pakket, maar het lid heeft de optie om het aankoopbedrag van de SmartBuy te veranderen.
 • 5.5.Abonnees worden telkens geïnformeerd over de bedoelde auto-aankoop wanneer het optreedt, via een automatische e-mailbericht en kunnen deze functie onder hun accountinstellingen uitschakelen.
 • 5.6.Als een transactie is geweigerd door de bank, zal de SmartBuy mogelijkheid automatisch worden gedeactiveerd. Nadat het lid een succesvolle aankoop maakt, zal de Smartbuy mogelijkheid opnieuw worden geactiveerd.
 • 5.7.Het gebruik van een van de genoemde opties zal in rekening gebracht worden naast de door de abonnees standaard ingestelde betaalmethode.
 • 5.8.De facturering van een bepaalde rekening (de actuele prijs te betalen voor krediet-pakketten) is afhankelijk van de fysieke locatie waar de account is aangemaakt. Houdt u er rekening mee dat LiveJasmin.com zich het recht voorbehoudt om de prijzen af te ronden en daarvoor dus gerechtigd is om afronding toe te passen.
 • 5.9.In geval van problemen, vragen of opmerkingen met betrekking tot uw transacties zal Duodecad IT Services Luxembourg S.à.r.l. in staat zijn om u te helpen. Ook wanneer het transacties van verschillende payment providers betreft zal zij contact opnemen met de provider in kwestie. Voor factuurgegevens en ondersteuning dienen de volgende contactgegevens te worden gebruikt: 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg; of stuur per e-mail via help@dditservices.com. LiveJasmin.com slaat geen transactiegegevens op, noch heeft zij hier toegang toe.
 • 5.10.Voor informatie omtrent bankkosten, dient elke abonnee rechtstreeks contact op te nemen met zijn of haar bank.
 • 5.11.LiveJasmin.com kan en zal geen verantwoordelijkheid nemen voor eventuele problemen die zich buiten LiveJasmin.com voortdoen.
 • 5.12.Elke klacht dient te worden ingediend binnen 24 uur nadat de gebeurtenis waaraan deze refereert zich heeft voortgedaan bij de Klanten Service van LiveJasmin.com. Gezien de complexiteit en bijzonderheden van de procedure om de gerechtigheid te bepalen van ingediende klachten na de eerdergenoemde periode van 24 uur, zullen deze alleen worden erkend in gevallen van overmacht.
 • 5.13.De LiveJasmin.com - Klantenservice kan, indien het nodig wordt geacht, voorzichtig rapporten en andere beschikbare gegevens onderzoeken, indien daar enige aanleiding toe is.
 • 5.14.Overeenkomstig met de panden van de abonnee uitdrukkelijke opheffing van terugtrekking/annulering recht overeenkomstig clausule 4.2 bij de huidige overeenkomst, zal geen restitutie of annulering verzoek worden aanvaard in het geval dat de abonnee is begonnen met consumeren van de gekochte krediet-pakketten. Sommige restituties zijn echter mogelijk onder de voorwaarden uiteengezet in de volgende clausules.
 • 5.15.LiveJasmin.com will only compensate/refund credits in the amount proportionally determined in accordance to the price paid and problem effectively reported when any credit is lost due to dysfunction of LiveJasmin.com or an Adult Service Provider (ASP) in the “Nude Only” part of the site totally and explicitly refuses to provide erotic content. In case some erotic content is provided, LiveJasmin.com will assess the situation and decide whether the claim of customer is grounded and any compensation/refund of credits is due. Models in Hot Flirt category are free to choose the rate of erotic content in private shows. However they are not allowed to make fake promises, which they will not fulfil in the end. Models of this category are not required to provide erotic content, but during private show they are allowed if they agree on it.

  Subject to the terms and conditions hereof, every Subscriber shall be made aware that when he/she is considered as First Member (such term as defined below), it is recommended for him/her to indicate and/or repeat any specific request towards a service provider from the onset of the private chat in case the private show is not in line with his/her expectations. Merits of Subscriber’s claims for refund based on unmet requests will not be considered if the Subscriber (as First Member, such term as defined below) fails to follow the above recommendation.

  The subscriber(s) shall further understand and accept that when joining an already ongoing Private show initiated by another subscriber (the latter being referred to as the “First Member”), the subscriber(s) that is/are subsequently joining such performance (the “Subsequent Member(s)”) is/are deemed passive participant(s) to the extent that the service provider(s)/Model(s) is/are only required to follow First Member’s requests. As a result and in such cases, the Subsequent Member(s) shall not be entitled to any compensation or payment refund, exception made of LiveJasmin.com malfunction that can be properly demonstrated by the Subsequent Member(s).

  Besides the Private Chat, the Subscribers may also contact the Adult Service Providers (“ASP”) via offline chat messages or, if the ASP is available, through a Video/Voice Call. Please note that Subscribers may not make specific requests to an ASP via a Video/Voice call.
 • 5.16.Door het betalingssysteem dat door Duodecad ITS en derde partij paymentprocessors wordt toegepast kan alleen hetzelfde bedrag worden terugbetaald dat oorspronkelijk werd betaald voor de aankoop (gedeeltelijke terugbetaling van krediet-pakketten gekocht is dus niet mogelijk). Zodoende is het wanneer slechts een deel van de credits wordt gebruikt, restitutie alleen mogelijk door herstel van de credits op uw account. Terugbetaling zal dan niet mogelijk zijn. Terugbetalingen die volgens het bovenstaande mogelijk zijn, zullen geschieden volgens dezelfde betaalmethode gebruikt ten tijde van de oorspronkelijke aankoop. Het overeenkomstige bedrag van de credits zal worden afgetrokken van het saldo van het LiveJasmin-account. Bepaalde betaalmethoden staan ​​terugbetaling niet toe omwille van technische redenen.
 • 5.17.Amounts spent on related services, such as VIP shows and Scheduled Show tickets, Buy My Content and/or Surprise, Sneak Peek and/or Snapshot feature, Messenger and/or offline/private messages, Video/Voice Calls, are not subject to refund/compensation. Snapshot(s) of a Performer shall remain visible as long as such Performer account is active and not closed on the website.
 • 5.18.Niettegenstaande het voorgaande, LiveJasmin.com is niet aansprakelijk voor eventuele lasterlijk, aanstootgevend of illegaal gedrag van elke gast/abonnee, of voor elk verzuim van de prestaties, fout, weglating, onderbreking, schrapping, defect, vertraging in verrichting of transmissie, communicatielijn mislukking, diefstal of vernietiging of onbevoegde toegang tot, wijziging van of het gebruik van records, of onder contract of onrechtmatige daad theorie of onder een andere oorzaak van actie, voor een bedrag boven het bedrag dat betaald door de abonnee naar LiveJasmin.com.
 • 5.19.Onder geen enkele omstandigheid, inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid, zal LiveJasmin.com of een van aan haar gerelateerde, gelieerde ondernemingen aansprakelijk worden gestelt voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, of gevolgschade, evenals schade welke voortvloeit uit het gebruik, of het onvermogen om de service te gebruiken, onverminderd in de onderhavige clausule.
 • 5.20.Gevallen van oneerlijk gedrag met betrekking tot online transacties worden met hoge prioriteit afgehandeld, rekeninghoudend met de privacy van de abonnee. Dergelijke gevallen kunnen worden uitbesteed aan bedrijven die gespecialiseerd zijn op dit gebied.
 • 5.21.De abonnee aanvaardt dat in geval van een frauduleuze transactie LiveJasmin.com het recht heeft om alle beschikbare informatie waarover zij beschikt te gebruiken bij iedere vorm van gerechtelijke procedure. Inclusief, en zonder aanspraak op volledigheid, browsergeschiedenis, IP- en e-mailadressen en iedere andere traceerbare activiteit. Gedurende dergelijke juridische procedures kan LiveJasmin.com andere professionele onderzoekspartijen inschakelen en bepaalde informatie delen om zo aan haar wettelijke vereisten te voldoen, haar rechten te verdedigen en de belangen van haar klanten te vertegenwoordigen. De Abonnee blijft verantwoordelijk voor de onderzoeks- of invorderingskosten die verband houden met de frauduleuze transactie.
 • 5.22.LiveJasmin.com vereist volledige medewerking naar legale autoriteiten die onderzoek doen naar frauduleuze transacties en andere zaken die vallen onder de wet en daarop inspelende regels en zaken binnen het gerechtshof. Daarom mogen abonnees alleen hun eigen betaalmethode op onze websites gebruiken.
 • 5.23.Houdt u er rekening mee dat LiveJasmin.com zich het recht voorbehoudt om betalingen die gelden als compensatie/vergoeding af te ronden, en daarom, LiveJasmin.com het recht heeft om deze afronding toe te passen.
 • 5.24.Wanneer nieuwe personen zich registreert op LiveJasmin.com, kunnen ze pakketten met bonuscredits kopen. Deze optie is alleen beschikbaar voor één keer voor nieuwe aankopen van first-time gebruikers op slechts één van de websites beheerd door Duodecad de diensten van Luxembourg S.à r.l; een nieuwe registratie van de rekening op een van deze websites alleen wordt niet beschouwd als een nieuwe gebruiker. Leden kunnen regelmatig pakketten met bonuscredits ophalen. Leden kunnen ook het aantal vereiste aankopen ontvangen en hun bonus-pakketten controleren. Bonus krediet pakketten zijn niet beschikbaar met CCBill en telefoon aankopen. Bonuscredits zijn onderdeel van het pakket volledige krediet, en restituties zijn derhalve niet mogelijk na het doorbrengen van deze op onze website.
 • 5.25.Nieuwe abonnes mogen hun kredietkaart valdideren met een minieme transactie voor welke 9.99 promotionele credits en 10 Gratis Privé Teasers gegeven worden. De som van de gevalideerde transactie zal meteen terug gestort worden, op de rekening van de kredietkaart gebruiker. De bovengenoemde promotionele credits en gratis Teasers zijn niet beschikbaar voor gebruikers die al een lidmaatschap op LiveJasmin.com of enige andere website wordt beheerd door Duodecad IT Services Luxembourg S.à r.l.
 • 5.26.Alle valuta en transactiegerelateerde kosten zijn inbegrepen bij de getoonde prijs van de creditpakketten. LiveJasmin.com behoudt zich het recht voor om prijzen aan te passen als gevolg van fluctuaties van wisselkoersen.
 • 5.27.Houd er rekening mee dat de onrechtmatige uitoefening van de creditcard en/of e-mail adres validatie tot de beëindiging van deze overeenkomst door de exploitant van de website met de gebruiker kan leiden.
 

6ste Component: LiveJasmin.com - Abonnees en/of verklaringen van de Gasten

 • 6.1.Ik ben volledig bewust dat LiveJasmin.com Adult entertainment inhoud aan haar gasten/abonnees verzendt.
 • 6.2.Ik ben er me volledig van bewust dat het bekijken van adult content alleen is toegestaan voor toeschouwers van 18 jaar of ouder, of 21 jaar in bepaalde regio's.
 • 6.3.Ik verklaar hierbij uitdrukkelijk dat ik, op datum van heden, voldoe aan de minimumleeftijd om adult content te bekijken, in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving die op mij van toepassing is.
 • 6.4.Ik verblijf momenteel in het land dat ik naar waarheid en nauwkeurig aangegeven heb in het formulier bij aanmelding op LiveJasmin.com en de daaraan verbonden plicht om bij enige wijziging van woonplaats dit binnen 24 uur kenbaar te maken door een e-mail te sturen aan help@dditservices.com.
 • 6.5.Ik erken dat de hierboven vermelde plicht alleen naar behoren uitgevoerd wordt geacht op het moment dat LiveJasmin.com een bevestiging verstuurt dat de hierboven genoemde veranderingen goed zijn ontvangen.
 • 6.6.Ik ben volledig en uitsluitend aansprakelijk voor enige valse verklaringen omtrent mijn verblijf en voor het niet informeren van LiveJasmin.com van enige verandering in overeenstemming met de bovengenoemde voorwaarden.
 • 6.7.Voorts verklaar ik dat ik me bewust ben van mijn strafrechtelijke aansprakelijkheid, en dus onder alle omstandigheden zal handelen, in overeenstemming met de morale waarden van mijn lokale gemeenschap en de plaatselijke regelgeving.
 • 6.8.Ik ben ervan overtuigd dat ik, als volwassene, het onvervreemdbare recht bezit tot het bekijken of lezen van welke content ik dan ook wenselijk acht.
 • 6.9.Het lezen of bekijken van de content op de webite maakt op geen enkele manier inbreuk op de normen en waarden, noch de wetgeving in mijn buurt, dorp, stad, provincie, staat of land.
 • 6.10.Ik ben er me volledig van bewust dat alle content en materialen verschaft op on LiveJasmin.com, inclusief maar niet beperkt tot de live camera-streams, beelden, afbeeldingen, toepassingen en teksten beschermd worden door de toepasselijke wetgeving, en alle rechten voorbehouden zijn. Zodoende mogen zij alleen worden gebruikt voor mijn eigen exlusieve persoonlijke doeleinden.
 • 6.11.Ik ben me volledig bewust van en gaat ermee akkoord dat LiveJasmin.com haar volledige medewerking verleent aan wettelijke autoriteiten die onderzoek verrichten naar frauduleuze transacties en andere zaken die onder het rechtsgebied vallen en eveneens reageert op dagvaardingen of gerechtelijke bevelen.
 • 6.12.Ik erken dat LiveJasmin.com en diens aanverwanten niet verantwoordelijk kunnen gehouden voor eventuele juridische gevolgen die kunnen voortvloeien uit frauduleuze toegang tot, of het gebruik van deze website en/of hierin opgenomen materiaal.
 • 6.13.Voorts erken ik dat LiveJasmin.com of een van haar gerelateerde, gelieerde ondernemingen niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor enige schade of verliezen voortvloeiend uit contact met Adult Service Providers (ASP).
 • 6.14.Ik begrijp en accepteer dat LiveJasmin.com en/of de aan haar verbonden, gelieerde ondernemingen onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolgschade of bestraffende schade die het gevolg zijn van een valse onthullingen die zich kunnen voordoen, schending van de rechten van de abonnees, prostitutie, pedofilie, kinderporno, illegaal misbruik, uitbuiting of het verkeer van vrouwen en/of kinderen.
 • 6.15.Ik ga akkoord en erkent dat de intellectuele eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot het recht om te gebruiken, aan te passen, te vertalen, etc.) om alle content (bijvoorbeeld chatten, berichten, foto's, video's, enz.) Gecreëerd, gepubliceerd of anderszins openbaar gemaakt voor mij op LiveJasmin.com tot LiveJasmin.com.
 • 6.16.Ik geef uitdrukkelijk toestemming LiveJasmin.com bewaking en registratie van mijn online activiteiten op de website beperkt tot berichten in privé-chats, bestaande uit mijn verzoeken voor LiveJasmin.com services, e-mails en / of stemmen en / of verrassingen verzonden / gegeven aan Adult Service Providers en dergelijke.
 • 6.17.Ik erkent en aanvaardt dat enig materiaal opgenomen of enig origineel werk in het kader van deze overeenkomst en / of bij gebruik van LiveJasmin.com diensten (en alle rechten daarop, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het auteursrecht) behoort tot en is het enige en exclusieve eigendom van zijn LiveJasmin.com.
 • 6.18.Ik doe hierbij expliciet afstand van alle rechten en verklaar elke claim in te trekken dat het gebruik door LiveJasmin.com een van mijn rechten schendt, met inbegrip van maar niet beperkt tot morele rechten, privacyrechten, rechten op publiciteit, eigendomsrechten of andere rechten, en/of credits voor het materiaal of voor daaruit voortgekomen ideeën.
 • 6.19.Ik verklaar en erken dat ik niet namens een rechtspersoon handel, maar als individuele consument en in geen geval de aankoop van diensten onder deze Overeenkomst als onderdeel van mijn professionele activiteiten kunnen worden beschouwd.
 

7ste Component: LiveJasmin.com - Abonnees en/of gasten taken

 • 7.1.Ik stem ermee in geen content of materialen van LiveJasmin.com te kopiëren, reproduceren, herpubliceren, downloaden, verzenden en/of beschikbaar stellen aan het publiek, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LiveJasmin.com.
 • 7.2.Ik ben volledig aansprakelijk voor eventuele valse informatieverstrekking en verantwoordelijk voor eventuele juridische gevolgen die kunnen voortvloeien uit het bekijken, lezen, of downloaden van materiaal en beelden op deze website.
 • 7.3.Ik zal nooit minderjarigen blootstellen aan de inhoud van de website en zal alle mogelijke voorzorgen nemen om elk type van tentoonstelling of toegang van minderjarigen op de website te voorkomen, namelijk door bijvoorbeeld de website niet in hun lijst van favoriete websites op te nemen. Ik ben als enige verantwoordelijk indien een minderjarige via mijn account of door het gebruik van mijn creditcard-gegevens toegang heeft tot LiveJasmin.com.
 • 7.4.Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor het handhaven van de veiligheid van mijn account en wachtwoord.
 • 7.5.Ik zal geen persoonlijke informatie doorgeven, noch escort-diensten of prostitutie te verstrekken of te ondersteunen.
 • 7.6.Ik zal geen persoonlijke afspraken met een Adult Service Provider (ASP) regelen, omdat het verboden is, en ik zal mijn telefoonnummer niet uitwisselen met een Adult Service Provider/Abonnee of op een andere manier proberen fysiek contact te hebben met een Adult Services Provider (ASP)/Abonnee. In elk geval erken ik dat LiveJasmin.com niet aansprakelijk zou zijn als ik deze Algemene Voorwaarden schendt indien ik zou proberen een fysiek contact te hebben met een Adult Services Provider (ASP)/abonnee. Ik ben me ervan bewust dat in het geval dat het bewezen is dat ik persoonlijke afspraken met een ASP heb geregeld of dat ik heb geprobeerd dit te doen, ik kan worden verbannen van de Website en mijn account zal worden gesloten zonder enig recht op compensatie.
 • 7.7.Ik zal geen obscene woorden gebruiken, bedreigen of ruzieën met, of rechten schenden van bezoekers, Adult Service Providers (ASP), LiveJasmin.com support-personen of het management van de website, daar dit verboden is.
 • 7.8.De verstuurde of doorgezonden teksten, evenals de gekozen gebruikersnaam mogen niet beledigend zijn, pedofilie, adolescentie, bestialiteit of zoöfilie suggereren of verwijzen naar eliminatie of consumptie van lichamelijke afvalstoffen. Bovendien zal de gebruikersnaam die u kiest wanneer u zich registreert op de website nooit persoonlijke informatie over u bevatten (zoals uw echte naam) of informatie waardoor een andere persoon deze kan koppelen aan uw echte identiteit.
 • 7.9.Ik zal geen opmerkingen maken en gebruikersnamen gebruiken die tegen goede smaak ingaan, een schending van de wet suggereren of misleidend zijn voor anderen.
 • 7.10.Ik zal LiveJasmin.com direct informeren van onrechtmatige gedragingen van Adult Service Providers (ASP), evenals het onrechtelijk gebruik van handelsmerken, merken en/of geregistreerde muziek.
 

8ste Clausule: LiveJasmin.com - Abonnement Annulering

 • 8.1.De abonnees hebben de mogelijkheid om zich op elk moment uit te schrijven van de diensten van LiveJasmin.com.
 • 8.2.Het abonnement kan geannuleerd worden door de 24/7 Klantenservice van LiveJasmin.com te bezoeken of door een e-mail te sturen aan help@livejasmin.com.
 • 8.3.Zodra het account wordt geannuleerd, verandert de status in uw abonnee "Geannuleerd" en alle betalingen gerelateerde details zullen worden gearchiveerd.
 • 8.4.LiveJasmin.com behoudt zich het recht voor een abonnement op te schorten of op te zeggen in geval van schending van een bepaling van deze Overeenkomst of enige vorm van onrechtmatig gedrag van de abonnee in het kader van deze overeenkomst evenals het contacteren van relevante instanties, met inbegrip van maar niet beperkt tot het instellen van elke aanklacht en contact op te nemen openbare aanklager.
 

9ste Clausule: LiveJasmin.com - Persoonlijke Gegevens en Privacybeleid - Geldig tot 24 mei 2018

 • 9.1.Hierbij machtig ik LiveJasmin.com om technische gegevens in verband met mijn bezoek aan de LiveJasmin.com-website evenals mijn persoonlijke gegevens, met inbegrip van gevoelige gegevens (bijvoorbeeld met betrekking tot mijn seksuele leven), die door mij verstrekt zijn of verzameld tijdens het registratieproces in overeenstemming met de huidige privacybeleid, tijdens de periode van mijn abonnement met LiveJasmin.com en na de annulering van mijn abonnement in de loop van de periode die nodig is voor LiveJasmin.com om te voldoen aan wettelijke eisen.
 • 9.2.Ik heb geen, en zal geen onjuiste informatie en/of documenten aan LiveJasmin.com verschaffen. Daarom erken ik dat LiveJasmin.com het recht heeft om onmiddelijk en eenzijdig de huidige overeenkomst te beëindigen bij het geringste vermoeden van valsheid in geschrifte.
 • 9.3.Ik geef toestemming voor willekeurige inspectie van al mijn gegevens door LiveJasmin.com, indien er enige aanleiding toe is. Niettegenstaande, ben ik me ervan bewust dat het niet hun plicht is om verder te gaan met een dergelijke inspectie en kunnen de genoemde entiteiten niet aansprakelijk worden gesteld voor, ofwel gezamenlijk of afzonderlijk, eventueel onwettig gedrag van mijn zijde.
 • 9.4.Ik ga akkoord en geef toestemming aan LiveJasmin.com, Jasmin.com om informatie van mijn computer van mijn bezoek aan de LiveJasmin.com, Jasmin.com-website te verkrijgen en automatisch op te slaan (met gebruik van cookies en soortgelijke technologieën). LiveJasmin.com, Jasmin.com kan het bezoek van de abonnee aan de website traceren door het geven van een keuze om cookies te accepteren bij het betreden. Cookies helpen om anonieme gegevens te verzamelen door de trends en patronen van de gebruiker bij te houden.
 • 9.5.Ik ga ermee akkoord en sta LiveJasmin.com verzameling, verwerking en communicatie naar verwerkers toe, met inbegrip van verwerkers gesitueerd in landen die het passend niveau van bescherming volgens de Europese Commissie niet kunnen verzekeren, van de volgende typen data/informatie gerelateerd aan de abonnee:
 • 9.5.1.informatie die de abonnees vrijwillig verschaffen en/of toe te staan​ te bekijken, zoals namen, e-mailadressen, adressen, geboortedatum en overige diverse accountinformatie die via LiveJasmin formulieren wordt verstuurd.
 • 9.5.2.het aantal bezoeken en diverse de onderdelen van de LiveJasmin.com bezocht door de abonnees. Software en hardware-instellingen kunnen ook worden opgeslagen, samen met eventuele andere gegevens die kunnen worden opgedaan vanuit de algemene internetomgeving, zoals het type browser, het IP-adres, enzovoorts.
 • 9.5.3.privécommunicatie, zoals telefoongesprekken, chatlogs, faxen en brieven aan LiveJasmin personeel, samen met e-mailberichten aan de Adult Service Providers (ASP) of het personeel. LiveJasmin.com bewaart ook de chat-client logs van de Adult Service Providers (ASP) voor een bepaalde periode.
 • 9.6.LiveJasmin.com gebruikt de verzamelde gegevens van de abonnees voornamelijk voor algemene doeleinden, zoals het verbeteren van diensten, contact opnemen met de abonnees, het aanpassen van de inhoud van de website en voor promotionele marketing doeleinden, voor zover toegestaan ​​door de wet.
 • 9.7.Door het accepteren van deze overeenkomst, stemt de abonnee er eveneens mee in dat LiveJasmin.com gedragspatronen en trends mag onderzoeken om de gebruikerservaring van de abonnees te verbeteren.
 • 9.8.LiveJasmin.com neemt serieuze veiligheidsmaatregelen, om zo maximale bescherming te bieden tegen onrechtmatige toegang, wijziging, openbaarmaking of het verwijderen van gegevens. De gegevens van onze abonnees zijn altijd beschermd door ons zeer geavanceerde beveiligingssysteem.
 • 9.9.LiveJasmin.com beschermt de gegevens van haar abonnees zowel op een fysiek niveau als op een elektronisch niveau.
 • 9.10.LiveJasmin.com implementeert actief gegevens volgens verlies preventiesystemen tegen lekkage en diefstal om ervoor te zorgen dat ons platform bewijs en bijgewerkte tegen de nieuwste kwetsbaarheden en nul dagen aanvallen is en dat dit penetratie testen wordt doorgegeven. LiveJasmin.com bevat ook de meest geavanceerde beveiligingstechnieken beschikbaar met het oog op maximale veiligheid van haar abonnees en bewaring van hun verwante gegevens/informatie.
 • 9.11.Het systeem van LiveJasmin.com voldoet aan de veiligheidsnormen van PCI DSS, een door Visa/MasterCard ingestelde standaard die aan strenge eisen onderworpen is.
 • 9.12.De toegang van werknemers van LiveJasmin.com tot de persoonlijke gegevens van LiveJasmin.com-abonnees is zeer beperkt en ze zijn gebonden aan geheimhoudingsplicht. Daarom kunnen ze worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen, waaronder beëindiging van hun contracten en in ernstige gevallen zelfs strafrechtelijke vervolging indien zij niet voldoen aan deze strenge verplichtingen.
 • 9.13.LiveJasmin.com verhuurt, verkoopt, verhandelt, deelt of draagt anderszins geen informatie over aan externe partijen, met uitzondering van de communicatie naar bedrijven binnen de LiveJasmin.com-groep en serviceproviders om een goed functioneren van LiveJasmin.com-diensten te waarborgen.
 • 9.14.LiveJasmin.com staat het niet toe dat performers opnamen maken van de persoonlijke camerafeeds van de leden gedurende de privéshows of deze vastleggen. Dergelijk gedrag is verboden op deze website.
 • 9.15.De abonnees kunnen een kopie verkrijgen van de persoonlijke informatie die LiveJasmin.com verwerkt en ​​om rectificatie vragen van onjuiste persoonsgegevens, op schriftelijk verzoek aan de contacten van de huidige overeenkomst en vermelding van het adres waarnaar de gegevens moeten worden verzonden. Indien de abonnee zich wil verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens door LiveJasmin.com, heeft hij/zij het recht om zijn/haar abonnement op LiveJasmin.com op elk gewenst moment op te zeggen, zoals hierboven beschreven.
 • 9.16.LiveJasmin.com zal bij ontvangst van het hierboven genoemde verzoek, de persoonlijke gegevens van de abonnee rapporteren aan het e-mailadres dat tijdens het registratieproces op LiveJasmin.com werd verschaft. LiveJasmin.com dient zoals voorzien in het vorige lid, gevrijwaard te blijven in het geval dat het recht wordt uitgeoefend en de persoonlijke gegevens verloren zijn gegaan of onderworpen is aan niet-geautoriseerde toegang.
 • 9.17.In het geval van vragen kan de abonnee gebruik maken van de contacten genoemd in clausule 12 van deze overeenkomst.
 

10ste Clausule: LiveJasmin.com - Persoonlijke Gegevens en Privacybeleid - Geldig vanaf 25 mei 2018

 • 10.1.Wanneer u op onze website navigeert, wanneer u besluit zich te registreren als een lid en/of om de functies van onze website te gebruiken, zult u deze delen en/of zullen we wat persoonlijke informatie over u verzamelen. Lees aandachtig onze Privacybeleid, waarin wordt uitgelegd hoe we uw persoonlijke informatie en de keuzes die u heeft met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en delen.
 • 10.2.Als Lid heb ik geen valse informatie en/of documenten verstrekt aan LiveJasmin.com. Daarom erken ik dat LiveJasmin.com het recht heeft om, onmiddellijk en eenzijdig, de huidige overeenkomst te beëindigen bij de geringste verdenking van vervalsing.
 • 10.3.Het systeem van LiveJasmin.com voldoet aan de veiligheidsnormen van PCI DSS, een door Visa/MasterCard ingestelde standaard die aan strenge eisen onderworpen is.
 • 10.4.De toegang van LiveJasmin.com werknemers tot persoonlijke gegevens van abonnees van LiveJasmin.com is beperkt en ze zijn gebonden aan vertrouwelijkheidsverplichtingen. Medewerkers van Jasmin kunnen worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen, waaronder de beëindiging van hun contracten en in ernstige gevallen zelfs strafrechtelijke vervolging als ze niet aan deze strikte verplichtingen voldoen.
 

11ste Clausule: LiveJasmin.com - Functionaliteit en Veiligheid

 • 11.1.LiveJasmin.com is een website is die gebaseerd is op Flash-technologie, die gebruikmaakt van de zogenaamde “Shared-Object”-technologie om de gebruikerservaring te verbeteren.
 • 11.2.LiveJasmin.com raadt abonnees aan het gebruik van “Cookies” in de webbrowser toe te staan om zo een juiste werking te verzekeren. Raadpleeg ons Cookie Beleid, als u meer wilt weten.
 • 11.3.Het LiveJasmin.com Support Team controleerd 24 uur per dag, 7 dagen per week, alle beschikbare camera-feeds op de website.
 • 11.4.Door zijn nauwkeurige, unieke vormgeving heeft de website nog nooit enige serieuze beveiligingsinbreuk gehad.
 • 11.5.LiveJasmin.com is een Scam-vrije Zone.
 

12ste Clausule: LiveJasmin.com - Spam (Ongewenste mail)

 • 12.1.LiveJasmin.com stuurt geen spam-berichten, zal deze niet tolereren, en distantieert zich van alle acties in verband met spam.
 • 12.2.Het volgende wordt beschouwd als spam:
 • 12.2.1.Het manipuleren van berichten, zoals e-mail-kopteksten, verstuurd naar of door LiveJasmin.com computersystemen op zodanige manier dat het abonnees van LiveJasmin.com kan misleiden.
 • 12.2.2.Het versturen van een e-mail via de mail servers van een derde partij, zonder de toestemming van deze derde partij.
 • 12.2.3.Het versturen, zich voordoen als of veroorzaken dat er foute, misleidende informatie wordt verzonden welke tegen de zakelijke belangen van LiveJasmin.com ingaat.
 • 12.2.4.Het gebruikmaken of laten gebruikmaken van LiveJasmin.com computersystemen om zodoende een overdracht van ongevraagd of onbevoegd materiaal mogelijk te maken. Dit omhelst ook promotiematerialen, URL’s of enige andere vorm van ongeautoriseerd verzoek dat je zou kunnen uploaden, publiceren, e-mailen, overbrengen of anderszins beschikbaar maakt, in welke vorm dan ook.
 • 12.2.5.Uploaden, posten, e-mailen, of verzenden van hetzelfe bericht, URL, of post meerdere keren
 • 12.2.6.Het onderbreken van het normale verloop van een gesprek door het plaatsen van meerdere snel achter elkaar opeenvolgende berichten, meermaals, gebruik van alleen hoofdletters of anderszins handelen op een wijze die een negatieve uitwerking heeft op de mogelijkheid voor andere gebruikers om deel te nemen in real-time uitwisselingen.
 • 12.3.Het versturen van Spam over het systeem van LiveJasmin.com of het storen van diens abonnees is een schending van de Algemene Voorwaarden van de site.
 • 12.4.LiveJasmin.com stelt alles in het werk om haar abonnees te beschermen tegen de schadelijke effecten van spam (het versturen van ongewenste mail).
 • 12.5.Het gebruik van alle juridische procedures wordt overwogen in het geval dat spam een verlies toebrengt aan LiveJasmin.com.
 • 12.6.Niettegenstaande het bovenstaande kan LiveJasmin.com met toestemming van de abonnee, onder de voorwaarden van de onderhavige overeenkomst, promotionele e-mails sturen over haar eigen websites en gerelateerde partner-websites en iedere e-mail biedt de optie om zich van de nieuwsbrief uit te schrijven.
 • 12.7.Geregistreerde abonnees kunnen af ​​en toe nieuwsbrieven ontvangen met betrekking tot LiveJasmin.com. De berichten verzonden naar abonnees zijn transactionele of relatie-berichten. Het aan- en afmelden van deze nieuwsbrieven kan worden gedaan door middel van een enkele klik. Deze promotionele berichten worden alleen verzonden als de Abonnee toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van dergelijke promotionele marketingdiensten.
 • 12.8.In het geval dat abonnees spam willen melden, wordt aangeraden de functie “Bericht aan Support” in “Mijn Account” te gebruiken of een e-mail te sturen naar naar help@livejasmin.com. Het LiveJasmin.com Support Team zal alle meldingen zo spoedig mogelijk onderzoeken.
 

13ste Clausule: LiveJasmin.com - Contactgegevens

 • 13.1.De afdeling Klanten Service kan gecontacteerd worden van:
 • 13.1.1.Online Support Chat;
 • 13.1.2.“Bericht aan Support” functie binnen de accounts van de abonnees;
 • 13.1.3.Het verzenden van een e-mail naar: help@livejasmin.com of help@dditservices.com.
 • 13.1.4.Het sturen van een bericht naar:
  • L-1855 Luxembourg, 44, Avenue John F. Kennedy, Grand-Duchy of Luxembourg
 

14ste Clausule: LiveJasmin.com - Diversen

 • 14.1.Deze overeenkomst een uiteenzetting van de volledige overeenstemming tussen de gasten/abonnees en LiveJasmin.com met betrekking tot haar onderwerp en vervangt alle voorafgaande begrip of overeenkomsten, geschreven of mondelinge.
 • 14.2.Tenzij in strijd met de wet of anders vermeld, blijft iedere bepaling van deze overeenkomst onverminderd van kracht.
 • 14.3.Als enig deel van deze overeenkomst niet-afdwingbaar wordt geacht door een rechtbank van competente jurisdictie, is het niet van invloed op de afdwingbaarheid van de andere gedeelten van deze overeenkomst.
 • 14.4.De partij die een rechtszaak met de onderhavige voorwaarden af te dwingen heeft het recht om zijn/haar redelijke advocatenhonoraria terug te krijgen.
 • 14.5.Als LiveJasmin.com veranderingen aanbrengt in de voorwaarden van deze overeenkomst, zal LiveJasmin.com een bijgewerkte reeks voorwaarden op de website plaatsen en/of zal een kennisgeving van veranderingen plaatsen en/of een e-mailnotificatie van de veranderingen versturen aan haar abonnees voorafgaand aan de implementatie van van de veranderingen.
 • 14.6.Als een wijziging onacceptabel voor u is, dient u te stoppen met het gebruik van de LiveJasmin.com-website en haar diensten en kunt u uw abonnement (indien u deze heeft) beëindigen. Als u het gebruik van de LiveJasmin.com-website en haar diensten niet stopzet, wordt u onomstotelijk geacht de wijziging te hebben aanvaard.
 • 14.7.Voor juridische uitspraken, wettelijke verklaringen van LiveJasmin.com, inclusief de huidige overeenkomst is alleen de Engels versie bindend. LiveJasmin.com aanvaardt geen juridische claims of andere klachten door misverstanden als gevolg van een verkeerde vertaling.
 • 14.8.Deze overeenkomst en de betrekkingen tussen LiveJasmin.com uit de daaruit voortvloeiende en de gasten/abonnees zal worden beheerst door het recht van Groot-Hertogdom Luxemburg.
 • 14.9.Elke betwisting tussen LiveJasmin.com en de gasten/abonnees zal worden verrekend vriendschappelijk en alleen wanneer deze oplossing niet efficiënt is, bevoegd voor de geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen de rechtbanken van de stad Luxemburg te pas komen.