Články

Posledne upravené: Máj 24, 2019

 

1Článok: LiveJasmin.com - obsah

Podmienky tejto dohody ('Dohoda') upravujú vzťahy medzi Vami/Tebou (ako Hosť a/alebo Člen) a Duodecad IT Services Luxembourg S.à r.l., Luxemburskými zákonmi riadená súkromná spoločnosť s ručením obmedzením s registrovanou adresou na 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registrovanou v Obchodnom Registri pod číslom 171.358 ("Prevádzkovateľ Webstránky") ohľadom využívania služieb na LiveJasmin.com webstránke. V tejto dohode 'LiveJasmin.com' odkazuje buď na Prevádzkovateľa Webstránky alebo LiveJasmin.com webstránku prevádzkovanú Prevádzkovateľom Webstránky s výhradou príslušného kontextu.

Výklad pojmov

Člen / Zákazník / Zaregistrovaný - Návštevník, ktorý sa zaregistruje na služby stránok.

Hosť- Návštevník, ktorý vstupuje na LiveJasmin.com stránku bez registrácie k službám stránky.

Poskytovateľ Služieb pre Dospelých (ASP)/ Účinkujúci/Modelka - Fyzická osoba, staršia ako 18 (alebo 21) v závislosti od danej jurisdikcie, poskytujúca predstavenie, chat alebo interakciu s Členmi a Hosťami na stránke.

Poskytovateľ erotických služieb (ASP) Zostatok kreditu - Na stránkach LiveJasmin.com majú členovia príležitosť získavať kredity na platenie za prémiové služby kupovaním balíčkov. Platby bezpečne spracováva náš platobný operátor a zakúpené kredity sa následne objavujú na účte člena ako zostatok.

Free Chat - povolená možnosť komunikovať s poskytovateľom erotických služieb vo forme online chatu.

Súkromný chat - V súkromnom chate je členom dovolené si písať alebo sa rozprávať (hlasovou komunikáciou) s poskytovateľmi erotických služieb priamo a s vylúčením bežných užívateľov.

Svojim vstupom či registráciou na tieto webové stránky súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami a prijímate ich:

 • 1.1.LiveJasmin.com sú online erotické interaktívne stránky (vrátane erotického a sexuálneho obsahu s nahotou i bez nahoty). Z toho dôvodu je neplnoletým prístup zakázaný. Prístup na LiveJasmin.com sa neodporúča osobám, ktoré by sa mohli cítiť dotknuté zábavným erotickým obsahom, a prípadný prístup na LiveJasmin.com je pre takéto osoby na ich vlastnú zodpovednosť.
 • 1.2.Zábavný erotický obsah týchto stránok poskytujú ženy a muži starší ako 18 rokov z celého sveta bežne označovaní ako poskytovatelia erotických služieb (ASP - Adult Service Providers).
 • 1.3.Poskytovatelia erotických služieb (ASP) chatujú a robia živé show pomocou svojej webkamery pre užívateľov z celého sveta, ktorí si ich vybrali na základe živých prenosov, fotografií a upútaviek aj platených videí.
 • 1.4.LiveJasmin.com ponúka poskytovateľov erotických služieb (ASP) v týchto kategóriách:
 • 1.4.1.Dievča: Jedna online modelka, od ktorej môžete požadovať nahú erotickú show v súkromnom chate v súlade s nastavením v sekcii "Čo môžem ukázať".
 • 1.4.2.Lesbičky: Dve modelky online, od ktorých môžete požadovať nahú erotickú show v súkromnom chate v súlade s nastavením v sekcii "Čo môžem ukázať".
 • 1.4.3.Zrelé ženy: Jedna najmenej 30-ročná modelka online, od ktorej môžete požadovať nahú erotickú show v súkromnom chate v súlade s nastavením v sekcii "Čo môžem ukázať".
 • 1.4.4.Páry: Páry alebo skupiny 2-4 účinkujúcich online, od ktorých môžete požadovať nahú erotickú show v súkromnom chate v súlade s nastavením v sekcii "Čo môžem ukázať".
 • 1.4.5.Fetiš: Jedna modelka online, vybavená fetišistickým a extrémnym výstrojom, od ktorej môžete požadovať nahú erotickú show v súkromnom chate v súlade s nastaveniami v sekcii "Čo môžem ukázať".
 • 1.4.6.Chlapec: Jeden model mužského pohlavia, od ktorého môžete požadovať nahú erotickú show v súkromnom chate v súlade s nastaveniami v sekcii "Čo môžem ukázať".
 • 1.4.7.Gay: Jeden alebo viac modelov mužského pohlavia online, od ktorých môžete požadovať nahú erotickú show v súkromnom chate v súlade s nastaveniami v sekcii "Čo môžem ukázať".
 • 1.4.8.Transsexuáli: Jeden alebo viac transsexuálnych modelov online, od ktorých môžete požadovať nahú erotickú show v súkromnom chate v súlade s nastaveniami v sekcii "Čo môžem ukázať".
 • 1.4.9.V kategórii Horúci Flirt, nahota alebo sexuálne provokatívne správanie je zakázané vo voľnom chate. V súkromnom chate sa však Vystiupujúci môžu slobodne rozhodnúť, aký druh show sú ochotní poskytnúť.
 • 1.4.10.Bez-nahoty: Všetky modelky tejto kategórie by nemali poskytovať alebo nepriamo naznačovať sexuálne explicitný obsah, či už je to napísané, obrázkom alebo živou kamerou. Chatujú iba v rámci predmetu určeného ich podkategóriou.

  Ako všeobecné pravidlo platí, modelky nesmú poskytovať nahotu alebo akýkoľvek sexuálne explicitný obsah vo Voľnom chate.
 • 1.5.LiveJasmin.com na svojich stránkach používa dve najobľúbenejšie štandardné technológie, aby ponuka obsahu mohla byť dokonale prispôsobiteľná a zaručovala najvyššiu možnú užívateľskú prívetivosť. Na LiveJasmin.com je užívateľ Pánom!
 

2článok: LiveJasmin.com - služby a záruky

 • 2.1.Stránky LiveJasmin.com sú rozdelené na konkrétne oblasti, ktoré ponúkajú zábavné erotické služby zadarmo alebo za poplatok. LiveJasmin.com neustále obohacuje svoje služby, aby boli splnené požiadavky užívateľov.
 • 2.2.Pred objednaním zamýšľanej služby je dôležité vziať do úvahy jej obsah, cenovú ponuku a spôsoby platby (kreditnou a platobnou kartou, online platba atd.) umožnené pre túto službu vo Vašej krajine. Informácie nájdete na webových stránkach.
 • 2.3.Zverejnenie iného obsahu na webových stránkach neznamená, že LiveJasmin.com podporuje jeho autora ani že preberá za takýto obsah zodpovednosť.
 • 2.4.LiveJasmin.com nedáva, a to v rozsahu povolenom zákonom, žiadne záruky alebo vyhlásenia, pokiaľ ide o informácie, služby alebo produkty poskytované prostredníctvom alebo v súvislosti so službou. Odberatelia a/alebo Hostia užívajú služby na vlastné nebezpečenstvo.
 • 2.5.LiveJasmin.com sa sústavne usiluje o poskytovanie čo najlepšieho možného obsahu a služieb pre každého užívateľa. Nemôže však dávať záruky predajnosti, vhodnosti k nejakému účelu či bezvýslednosti užívania obsahu v zmysle jeho správnosti, presnosti, včasnosti, spoľahlivosti ani iného.
 • 2.6.Ani LiveJasmin.com ani strana zapojená do tvorby, výroby alebo poskytovania služby alebo obsahu nie je zodpovedná za žiadne priame, náhodné, následné, nepriame alebo veľké škody vyplývajúce z prístupu k, užívania, alebo výkladu, služieb, tovaru alebo informácií poskytnutých od alebo prostredníctvom LiveJasmin.com, bez vplyvu podmienok stanovených nižšie v tejto dohode.
 • 2.7.Po výslovnom povolení od zákazníka (prostredníctvom e-mailu, alebo chatu) LiveJasmin.com Zákaznícky Servisný Tím zaháji diaľkovo riadený prístup k počítaču zákazníka za účelom stanovenia technických problémov alebo získania informácie o systéme z dôvodu nájdenia pôvodu chyby.

  Vyjadrením schválenia pre "diaľkovo radený prístup k počítaču", sa zákazník zaväzuje a súhlasí s tým, že sa vzdá právnych krokov proti LiveJasmin.com rovnako ako proti jej zamestnancom, vo vzťahu k diaľkovému riadeniu počítača.
 

3článok: LiveJasmin.com - zásady

 • 3.1.LiveJasmin.com nemá v úmysle podporovať akékoľvek nemorálne záujmy; za týmto účelom za týmto účelom boli ustanovené prísne pravidlá.
 • 3.2.Ako platinový sponzorský člen asociácie webových stránok hájacich ochranu dieťaťa ASACP a člen organizácií RTA (organizácie Určené pre dospelých) a ICRA (asociácie hodnotiteľov obsahu internetu) sa LiveJasmin.com zaväzuje k ochrane neplnoletých jedincov.
 • 3.3.Služby LiveJasmin.com sú dostupné iba osobám starším ako 18 rokov (v niektorých krajinách 21 rokov). Z tohto dôvodu nie je pre mladistvých žiadny explicitne erotický materiál ľahko dosiahnuteľný.
 • 3.4.Osobám mladším ako 18 (v niektorých oblastiach 21) rokov rovnako nie je dovolené byť poskytovateľom erotických služieb (ASP). Z toho vyplýva, že všetci poskytovatelia erotických služieb (ASP) v čase fotografovania alebo natáčania dovŕšili 18 (v niektorých oblastiach 21) rokov a správca záznamov eviduje pre toto dôkazy. LiveJasmin.com v žiadnom prípade nevyužíva deti ako poskytovateľov erotických služieb (ASP).
 • 3.5.Všetci poskytovatelia erotických služieb (ASP) musia spĺňať tri hlavné požiadavky:
 • 3.5.1.podpísanie dohody, v ktorej sa prehlasuje okrem iného pravosť poskytovaných osobných údajov a veku;
 • 3.5.2.poskytnutie naskenovanej kópie identifikačného preukazu;
 • 3.5.3.poskytnutie fotografie, na ktorej poskytovateľ erotických služieb (ASP) drží svoj identifikační preukaz vedľa svojej tváre.
 • 3.6.Účty poskytovateľov erotických služieb (ASP) sú v prípade, že porušia zásady LiveJasmin.com, okamžite a trvalo zastavené.
 • 3.7.Na LiveJasmin.com je zásada nulovej tolerancie k detskej pornografii (písanej aj obrazovej). V prípade najmenšieho podozrenia je dotyčný účet okamžite a trvalo uzavretý a môžu byť kontaktované príslušné orgány.
 • 3.8.LiveJasmin.com si vyhradzuje právo okamžite a trvalo uzavrieť účet, ktorého viditeľný názov je urážlivý, vzťahuje sa k mladistvým alebo existuje najmenšie podozrenie, že ide o falzifikát.
 

4článok: LiveJasmin.com - registrovaní uživatelia

 • 4.1.K registrácii na LiveJasmin.com je bezpodmienečne nutné dovŕšiť vek 18 alebo v niektorých oblastiach 21 rokov, v súlade s miestnou legislatívou príslušnou pre užívateľa.
 • 4.2.Registrací na LiveJasmin.com a přijetím této dohody, Odběratel tímto výslovně souhlasí s využitím služeb z tohoto webu během lhůty pro odstoupení a odběratel výslovně uznává, že on/ona ztrácí jeho/její právo na odstoupení od smlouvy/zrušení jakékoliv práva, pokud jde o využití těchto služeb. Výše uvedený výslovný souhlas je v souladu se směrnicí o právech spotřebitelů (2011/83/EC) ze dne 25. října 2011, provedené v Lucemburku zákonem ze dne 2. dubna 2014.
 • 4.3.Registráciou na LiveJasmin.com a prijatím tejto zmluvy užívatelia súhlasí, že odškodní stránky LiveJasmin.com, ich úradníkov, predstaviteľov, partnerov, právnikov, akcionárov, manažérov, členov, agentov i zamestnancov, zaplatí im súdne trovy a udrží ich bezúhonnosť v prípade akýchkoľvek sťažností, strát, záväzkov alebo výdavkov (vrátane primeraných nákladov na právne zastúpenie) nárokovaných tretími stranami v súvislosti so správaním užívateľov, ich vyhláseniami alebo činnosťami, rovnako ako v súvislosti s porušením akýchkoľvek podmienok a záväzkov tu obsiahnutých alebo s nezákonným konaním v rámci tejto zmluvy.
 • 4.4.V prípade protiprávneho konania alebo porušenia tejto Dohody Odberateľom, LiveJasmin.com môže odstrániť, bez upozornenia, odberateľov účet a/alebo čokoľvek s ním súvisiace. LiveJasmin.com nie je zodpovedná za akékoľvek možné straty v prípade ukončenia alebo kreditnej kompenzácie či vrátenia. LiveJasmin.com je oprávnená suspendovať Používateľský(é) účet(y) a Členov od používania Webstránky a/alebo jednostranne uzavrieť Používateľský(é) účet(y) s okamžitou platnosťou, ak sa LiveJasmin.com domnieva, že Člen nesplnil alebo nespĺňa podmienku(y) stanované v týchto Podmienkach Používania. V prípade vypovedania tejto Dohody spôsobenej porušením, protiprávnym konaním alebo podozrením, že Člen nesplnil podmienku(y) stanované v týchto Podmienkach Používania, LiveJasmin.com je ďalej oprávnený diskrétne zabanovať akékoľvek súvisiace kreditné karty a/alebo platobné prostriedky (bez časového obmedzenia) asociované s takýmto účtom(i), ktoré je/sú ukončené, keď sú okolnosti takéhoto konania opodstatnené.
 • 4.5.Táto dohoda musí byť účinná od dátumu, kedy Hosť vstúpi LiveJasmin.com a/alebo sa Odberateľ registruje na LiveJasmin.com} a prijíma túto dohodu, a zostáva v platnosti, kým nie je riadne ukončená ktoroukoľvek zo strán v plnom súlade so zmluvnými podmienkami jasne uvedenými v tejto Zmluve.
 

5článok: LiveJasmin.com - poplatky, kompenzácie, kredity, vrátenie poplatkov a správa nelegálneho konania

 • 5.1.Užívatelia môžu nakupovať kreditové balíčky, ktoré je možné míňať v dostupných oblastiach erotickej zábavy; pred výberom služieb je teda nutné, aby užívateľ vzal na vedomie odpovedajúci obsah, cenovú ponuku a možnosti platby na webových stránkach.
 • 5.2.Chatovanie s oblečenými poskytovateľmi erotických služieb (ASP) je zadarmo. Ak však chce užívateľ prístup k úplnej funkcii služby (vrátane vyzlečených poskytovateľov erotických služieb - ASP - a súkromných show), musí kliknúť na tlačidlo Súkromná show a od tohto okamihu sa nachádza vo video chatovej miestnosti s poskytovateľom erotických služieb (ASP) v súkromnom režime, kde sú mu po sekundách odrátané zakúpené kredity.
 • 5.3.V priebehu súkromnej show s poskytovateľom erotických služieb (ASP) môže užívateľ využiť možnosť Rýchly nákup. Táto funkcia umožní užívateľovi v priebehu show okamžite a ručne navýšiť svoj zostatok kreditu o zvolený balíček.
 • 5.4.Predplatitelia môžu tiež použiť funkciu SmartBuy aby mohli využívať súkromné predstavenia bez prerušenia. Táto funkcia umožňuje, aby systém automaticky navýšil kredit predplatiteľa vždy, keď zostatok na účte klesne pod 7 kreditov. V predvolenom nastavení SmartBuy kúpi 27.99 balíček, avšak člen má možnosť zmeniť veľkosť tohto balíčku.
 • 5.5.Odberatelia sú upozorňovaní na uvedený automatizovaný nákup vždy ako sa uskutoční pomocou automatického e-mailového upozornenia. Túto funkciu je možné deaktivovať v Nastaveniach Účtu.
 • 5.6.Ak je transakcia odmietnutá bankou, funkcia SmartBuy bude automaticky deaktivovaná. Po tom ako člen uskutoční úspešný nákup, funkcia SmartBuy bude znovu aktivovaná.
 • 5.7.Platba za použitie uvedených možností bude prevedená spôsobom, ktorý si užívateľ zvolil.
 • 5.8.Vyúčtovanie daného účtu (aktuálna cena možná pre kreditové balíčky) závisí na lokalite, kde bol účet vytvorený. Vezmite prosím na vedomie, že stránky LiveJasmin.com si vyhradzujú právo zaokrúhľovať cenu a sú týmto splnomocnené zaokrúhlenia uplatniť.
 • 5.9.V prípade akejkoľvek požiadavky vám bude spoločnosť Duodecad IT Services Luxembourg S.à.r.l. schopná vám tiež pomôcť ohľadom vašich transakcií uskutočnených prostredníctvom rôznych poskytovateľov platby tým, že ich bude kontaktovať. Za týmto účelom kontakujte ohľadom účtovania a podpory nasledujúce: 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg alebo pošlite e-mail na help@dditservices.com. LiveJasmin.com si neukladá detaily vašich transakcií ani k nim nemá prístup.
 • 5.10.Ohľadne bankových výdajov je treba, aby sa každý predplatiteľ informoval priamo u svojej banky.
 • 5.11.LiveJasmin.com nepreberá zodpovednosť za akékoľvek problémy vyskytujúce sa mimo LiveJasmin.com.
 • 5.12.Akékoľvek sťažnosti musia byť vznesené do 24 hodín od vyskytnutia problému na zákazníckom servise LiveJasmin.com. Vzhľadom na zložitosť a náročnosť procesu určenia oprávnenosti sťažností vznesených po uvedenej dobe 24 hodín bude na tieto braný zreteľ len v prípade mimoriadnych udalostí.
 • 5.13.Kedykoľvek to bude považované za nutné, môže zákaznícky servis LiveJasmin.com starostlivo prešetrovať hlásenia a ďalšie údaje, ktoré má k dispozícii, a používať pre tieto účely akékoľvek dostupné prostriedky.
 • 5.14.V súlade s vyjadrením Účastníka o zrieknutí sa práva odstúpenia/zrušenia na základe bodu 4.2 k súčasnej Zmluve, žiadna požiadavka na vrátenie peňazí alebo zrušenie nebude prijatá, v prípade, že Účastník už začal využívať zakúpený kreditový balík. Niektoré náhrady sú však možné a to za podmienok stanovených v nasledujúcich odsekoch.
 • 5.15.LiveJasmin.com preplatí/vykompenzuje len sumu kreditov, ktorá je vo výške určenej podľa zaplatenej sumy a efektívne nahláseného problému, keď bol akýkoľvek kredit stratený kvôli dysfunkcii LiveJasmin.com alebo Poskytovateľa Služieb pre Dospelých (ASP) v časti stránky ktorá explicitne zakazuje poskytovanie erotického obsahu. V prípade, že bol erotický obsah poskytovaný, LiveJasmin.com posúdi situáciu a rozhodne, či je požiadavka zákazníka možná. Modelky v kategórii Sexy Flirt môžu poskytovať erotický obsah v súkromnom chate, avšak nemôžu poskytovať falošné sľuby, ktoré nakoniec nesplnia. Modelky taktiež nemusia poskytovať erotický obsah, ale ak súhlasia, môžu tak vykonať počas súkromnej show.

  Za podmienok uvedených v tomto ustanovení, každý Odberateľ si je vedomý, že ak je on/ona považovaný za Prvého Člena (tento termín je definovaný nižšie), je odporúčané, aby naznačil a/alebo opakoval/a špecifické požiadavky na poskytovateľa služieb od začiatku súkromného chatu, pokiaľ nie je súkromná show podľa jeho/jej očakávaní. Ak takto nebude Odberateľ (ako Prvý Člen, tento pojem je definovaný nižšie) konať, náhrady a kompenzácie nebudú učinené, ak o ne Odberateľ zažiada.

  Odberateľ by mal ďalej rozumieť a prijať, že keď sa napojí na už prebiehajúcu súkromnú show, ktorá začal iný používateľ (tento je definovaný ako "Prvý Člen"), odberateľ, ktorý sa následne pripojil na takéto predstavenie ("Nasledujúci Člen(ovia)") je/sú považovaný za pasívnych účastníkov do takej mieri, že poskytovateľ služieb/Model(ky) je/sú vyžadované nasledovať len požiadavky od Prvého Člena. V takomto prípade a v takýchto prípadoch nie je/sú Nasledujúci Člen(ovia) oprávnení k akýmkoľvek kompenzáciám, okrem situácií, kedy môže nefunkčnosť LiveJasmin.com, ktorú môže riadne preukázať Nasledujúci Člen(ovia).

  Mimo Súkromný Chat, Odberatelia môžu taktiež kontaktovať Poskytovateľov Služieb pre Dospelých ("ASP") aj prostredníctvom offline správ alebo, ak je ASP dostupný, cez Video/Hlasový Hovor. Prosím berte na vedomie, že Odberateľ nemôže vytvárať špecifické požiadavky pre ASP cez Video/Hlasový hovor.
 • 5.16.Kvôli platobnému systému aplikovanému Duodecad ITS a platobnými spracovateľmi tretích strán môže byť vrátená iba rovnaká suma, ktorá bola pôvodne zaplatená za nákup (čiže žiadne čiastočné vrátenia kreditných balíčkov). Pokiaľ je utratená akákoľvek časť kreditov, je možné vrátiť iba kredity na váš účet, nie vrátenie peňazí. Vrátenia budú spracované a vykonané rovnakou platobnou metódou, akou boli kredity zakúpené. Daná čiastka kreditov bude odčítaná z LiveJasmin.com účtu. Niektoré platobné metódy neumožňujú vrátenie z technických dôvodov.
 • 5.17.Sumy utratené za súvisiace služby ako napríklad VIP show tikety, Môj Obsah a/alebo Prekvapenia, Náhľady a/alebo Snímky obrazovky, Messenger a/alebo offline/súkromné správy, Video/Hlasové Hovory, odbery MôjPríbeh, nie sú predmetom vrátení/kompenzácií. Snímky Účinkujúceho zostávajú viditeľné až dokým bude účet Účinkujúceho aktívny a neuzatvorený na webstránke.
 • 5.18.Bez ohľadu na vyššie uvedené, LiveJasmin.com nenesie zodpovednosť za akékoľvek hanlivé, urážlivé alebo nezákonné správanie ktoréhokoľvek Hosťa/Odberateľa, alebo za akékoľvek zlyhanie vysielania, chybu, vynechanie, prerušenie, vymazanie, defekt, oneskorenie v prevádzke alebo prenose, zlyhanie komunikačnej linky, odcudzenie alebo zničenie alebo neoprávnený prístup, pozmeňovanie alebo použitie záznamov, či už na základe zmluvy alebo teórie prečinu, alebo na základe akéhokoľvek iného dôvodu žaloby, za akúkoľvek sumu nad rámec sumy zaplatenej Odberateľom LiveJasmin.com.
 • 5.19.LiveJasmin.com ani žiadna z jej spriaznených alebo prepojených spoločností nebude za žiadnych okolností, vrátane mimo iného v prípade nedbalosti, niesť zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame, náhodné, mimoriadne, následné alebo sankčne nahradzované škody vyplývajúce z užívania ich služieb alebo nespôsobilosti ich užívať, bez dotknutia čohokoľvek uvedeného v tomto odseku.
 • 5.20.S prípadmi nečestného konania ohľadom online transakcií sa nakladá prednostne, a tiež s rešpektom pre užívateľove súkromie. Takéto prípady môžu byť odovzdané spoločnosti v tejto oblasti špecializovanej.
 • 5.21.Registrovaný užívateľ súhlasí, že v prípade akejkoľvek podvodné transakcie má LiveJasmin.com právo použiť všetky dostupné informácie k všetkým právnym krokom, vrátane okrem iného histórie prehliadača, IP a e-mailových adries a ďalších sledovateľných činností. Počas takýchto právnych krokov môžu stránky LiveJasmin.com využiť ďalšiu odbornú vyšetrovacú stranu a zdielať isté informácie, aby vyhoveli oprávneným požiadavkám, chránili svoje práva a obhájili záujmy svojich zákazníkov. Registrovaný užívateľ ponesie všetky náklady spojené s akýmkoľvek podvodným konaním.
 • 5.22.LiveJasmin.com poskytuje plnú súčinnosť príslušným štátnym orgánom vyšetrujúcim podvodné transakcie a iné skutočnosti podliehajúce pod súdnu právomoc a odpovedá na súdne príkazy a zásielky. Z týchto dôvodov môžu platiaci členovia na našich stránkach používať len svoje platobné metódy.
 • 5.23.Vezmite prosím na vedomie, že stránky LiveJasmin.com si vyhradzujú právo zaokrúhliť sumu na vyplatenie kompenzácie alebo náhrady peňazí, a sú týmto splnomocnené zaokrúhlenie uplatniť.
 • 5.24.Ak sa registrujú nové osoby na LiveJasmin.com, môžu si zakúpiť balíčky s bonusovými kreditmi. Táto možnosť je dostupná len jedenkrát pre nové nákupy nových užívateľov len na jednej zo stránok spravovaných Doúdodecad IT Services Luxembourg S.à r.l; Registrácia nového účtu na týchto stránkach nie je považovaná za registráciu nového užívateľa. Členovia môžu získať pravidelne balíčky s bonusovými kreditmi. Členovia si môžu skontrolovať počet potrebných nákupov aby získali bonusové balíčky. Bonusové kredity nie sú k dispozícii pre nákupy cez CCBill a telefón. Bonusové kredity sú súčasťou celého balíčku a teda vrátenie peňazí nie je možné po ich použití na našej webovej stránke.
 • 5.25. Prosím berte na vedomie, že ak je ponúkaná jednorázová zľava na kreditné balíčky, tak táto ponuka je aplikovateľná iba raz pre existujúcich alebo nových používateľov, bez ohľadu na to koľko účtov (existujúcich alebo novovytvorených) akýkoľvek používateľ má a/alebo bez ohľadu na to, aké podvodné metódy on/ona môže použiť. Kredity budú v takých prípadoch spracované bez zľavy a suma obdržaných kreditov bude obmedzená na sumu ekvivalentnú tej bez zľavy. Prosím taktiež berte na vedomie, že zakúpené kredity nemôžu byť prevedené na iného používateľa alebo Členský účet. Bez ohľadu na čokoľvek z toho, čo je uvedené vyššie, zdôrazňujeme. že zľava(y) a súvisiace zľavnené kredity nie sú aplikovateľné/dostupné pre používateľov používajúcich nasledovné platobné metódy: Platba Telefónom, Platba Akoukoľvek Darčekovou Kartou, Bitcoin/Litecoin, Altcoins a Paysafecard.
 • 5.26.Noví členovia môžu overiť svoju kreditnú kartu s menšou transakciou po ktorej majú nárok na 9.99 promo kreditov a 10 BEZPLATNÝCH Súkromných Ukážok. Suma za overenie kreditnej karty bude okamžite vrátená naspäť. Vyššie spomenuté promo kredity a BEZPLATNÉ Súkromné Ukážky nie sú dostupné pre členov, ktorý už svoje členstvo na LiveJasmin.com majú, alebo akýchkoľvek iných webstránok patriacich Duodecad IT Services Luxembourg S.à r.l.
 • 5.27.V zobrazenej cene kreditových balíčkov sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s menou a transakcií. LiveJasmin.com si vyhradzuje právo upraviť ceny vzniknuté kolísaním kurzu meny.
 • 5.28.Upozorňujeme, že podvodné použitie kreditnej karty a/alebo overenie emailovej adresy môže viesť k ukončeniu tejto Dohody operátorom webovej stránky s členom.
 • 5.29.Podľa pravidiel Jasmin Elite programu, ako je definované na samostatnej stránke v účte Používateľa, Používatelia získavajú Jasmin Elite body po tom, ako utrácajú kredity. Kredity ktoré budú predmetom náhrad alebo kompenzácií nebudú použité na zvýšenie Jasmin Elite bodov. Taktiež je prítomný denný pokles bodov, ktorý je nastavený pre každú úroveň zvlášť. Tieto poklesy sa dejú každý deň, bez ohľadu na Vašu aktivitu na webstránke. Prosím berte na vedomie, že body nemôžu byť prevádzané alebo zdieľané medzi účtami, bez ohľadu na to, či dané účty vlastní jedna a tá istá osoba. Po zatvorení účtu budú všetky Jasmin Elite body stratené a nebudú sa dať obnoviť. Prosím kontaktujte Zákaznícky Servis ak si neželáte zúčastňovať sa na Jasmin Elite programe. Prijatím tejto Dohody, Odberateľ uznáva a súhlasí, že si prečítal a pochopil pravidlá a regulácie Jasmin Elite programu.
 • 5.30.Zaregistrovaním na LiveJasmin.com sa každý Člen automaticky zúčastňuje Jasmin Elite programu. V rámci Jasmin Elite programu Členovia získavajú body na základe utratených kreditov počas daného mesiaca. Viac bodov znamená lepšiu úroveň, čo znamená, že aj úplne obyčajný člen môže po čase byť Casanova (Úroveň VI. – viac info tu). Ku každej úrovni patrí aj násobič, ktorý pomáha Členom rýchlejšie zbierať Jasmin Elite body.
 • 5.31.Člen získa vyššiu úroveň ak nazbieral/nazbierala dostatočné množstvo bodov počas kalendárneho mesiaca. Novo nadobudnutá úroveň bude ponechaná do konca nasledovného kalendárneho mesiaca. Len časť bodová, ktorá je nad danou úrovňou bude ponechaná a presunutá do ďalšieho kalendárneho mesiaca. Všetky ostatné body budú resetované a stratené v prvý deň nového kalendárneho mesiaca. Prosím berte na vedomie, že tieto body ubúdajú každý deň bez ohľadu na vašu dennú aktivitu a počet ubúdania je viazaný na každú úroveň zvlášť.
 • 5.32.Členovia môžu v Nastaveniach kedykoľvek nastaviť, či chcú zdieľať ich Jasmin Elite úrovne s ostatnými Členmi alebo Modelkami. Ktorýkoľvek Člen môže zrušiť svoju účasť v Jasmin Elite programe zaslaním takejto požiadavky Zákazníckemu Servisu.
 • 5.33.Zaplatením za video alebo album na stránke Účinkujúceho, tento obsah Vám bude viditeľný na 90 dní. Prosím berte na vedomie, že aj počas tejto doby má Účinkujúci právo kedykoľvek zmeniť tento obsah. Ak je účet Účinkujúceho zrušený z akýchkoľvek dôvodov, jeho/jej obsah nebude viditeľný na LiveJasmin.com.
 • 5.34.Člen, ktorý utratí u daného Účinkujúceho v bezplatnom chate pomocou Prekvapení od posledného času obnovenia budú ocenení titulom "Kráľ Miestnosti" na 24 hodín, pokiaľ iný Člen nedá Účinkujúcemu počas tej istej periódy viac Prekvapení. Titul "Kráľ Miestnosti" neoprávňuje Člena k žiadnym výhodám alebo benefitom a je platný len v bezplatnom chate.
 • 5.35.If you have ever purchased a credit package of at least 17.99 credits you are eligible to participate in our referral program using the same Member account and refer LiveJasmin.com to your friends under the following terms. Please note that by referring our website to your friends you will provide them with referral links redirecting to our website, which will lead to their identification only if they register as Members. Such information may only be provided under the terms described in the dashboard related to the referral program in the user menu of your account. It is your responsibility to ensure that the persons you have provided the referral link to are aware that you have done so on your own behalf and your interest to earn a reward, and have understood and accepted how we use their data. Please refer to our Privacy Policy for more details.

  You are entitled to a certain amount of credit reward (not refundable or exchangeable to money under any circumstances) if a new Member, i.e., a person who has never registered on any of the websites operated by Duodecad IT Services Luxembourg S.à r.l., arrives to LiveJasmin.com from your referral link, registers as a Member and makes their first successful purchase on LiveJasmin.com. At the same time such new Member will also receive a certain amount of credit reward.

  Please note that any attempt of abusing the referral system will result in the suspension or termination of your account. All forms of spamming are prohibited, therefore, please invite only your friends to LiveJasmin.com with the referral link and carefully read Clause 11 herein about spamming.
 

6Odstavec: LiveJasmin.com - Vyhlásenia Odberateľov a/alebo Hostí

 • 6.1.Som si plne vedomý toho, že LiveJasmin.com poskytuje zábavný obsah pre Dospelých svojim Hosťom/Odberateľom.
 • 6.2.Som si plne vedomý/a, že sledovanie erotického obsahu je dovolené len užívateľom starším 18 alebo v niektorých oblastiach 21 rokov.
 • 6.3.Výslovne prehlasujem, že k dnešnému dňu som dosiahol/dosiahla vek, ktorý mi umožňuje sledovať erotický obsah v súlade s miestnou legislatívou. Deklarujem, že mám plnú spôsobilosť na právne úkony a mentálnu spôsobilosť slobodne vstúpiť do tejto Dohody a používať/prezerať súvisiace služby bez obmedzenia. Deklarujem, že nebudem používať súčasné služby ak je moja spôsobilosť zmenená z akéhokoľvek dôvodu.
 • 6.4.V súčasnej dobe mám bydlisko v krajine, ktorú som pravdivo a správne uviedol(a) vo formulári pri registrácii na LiveJasmin.com, a zaväzujem sa ihneď do 24 hodín informovať o každej zmene bydliska zaslaním e-mailu na help@dditservices.com.
 • 6.5.Beriem na vedomie, že vyššie uvedená povinnosť bude považovaná za platnú až do doby, kedy LiveJasmin.com potvrdí, že vyššie uvedené zmeny boli prijaté.
 • 6.6.Som plne a výlučne zodpovedný/á za akékoľvek nepravdivé prehlásenie ohľadom môjho bydliska a za neinformovanie LiveJasmin.com o jeho zmene v súlade s vyššie uvedenými podmienkami.
 • 6.7.Rovnako potvrdzujem, že som si vedomý svojej trestnej zodpovednosti, a budem preto za každých okolností konať v súlade s príslušnými zákonmi a obecne uznávanou morálkou svojej lokality.
 • 6.8.Som presvedčený/a, že ako dospelá osoba mám výlučné právo čítať a sledovať akýkoľvek obsah, ktorý považujem za vhodný.
 • 6.9.Čítanie alebo prezeranie obsahu týchto stránok nijako nenarušuje normy alebo zákony môjho okolia, mojej obce, môjho mesta, kraja, krajiny alebo štátu.
 • 6.10.Som si plne vedomý/a, že obsah a materiál poskytovaný na LiveJasmin.com, vrátane mimo iného živých kamerových prenosov, obrázkov, grafík, aplikácií a textov sú riadne zabezpečené príslušnou legislatívou a že všetky práva sú vyhradené. Budem ich preto používať výlučne pre svoju osobnú potrebu.
 • 6.11.Som si plne vedomý(á), že LiveJasmin.com bude plne spolupracovať s oprávnenými úradmi pri vyšetrovaní podvodných transakcií a iných záležitostí, ktoré patria pod právne záležitosti, a bude tiež odpovedať na súdne predvolania, a súhlasím s tým.
 • 6.12.Beriem na vedomie, že LiveJasmin.com a spriaznené servery neponesú zodpovednosť za akékoľvek právne dôsledky, ktoré môžu vzniknúť ako dôsledok podvodného vstupu na tieto stránky alebo ich užívaniu, prípadne ako dôsledok podvodného prístupu k materiálom tu nachádzajúcich sa či ich užívaniu.
 • 6.13.Rovnako beriem na vedomie, že LiveJasmin.com ani žiadna zo spriaznených alebo sesterských spoločností neponesie zodpovednosť za akékoľvek škody alebo straty spôsobené kontaktmi s poskytovateľmi erotických služieb (ASP).
 • 6.14.Chápem a prijímam skutočnosť, že LiveJasmin.com ani žiadna zo spriaznených alebo sesterských spoločností neponesie zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame, náhodné, mimoriadne, následné alebo sankčne nahradzované škody, ktoré môžu vyplynúť z nepravdivých prehlásení a ich prípadných dôsledkov, z porušovania práv užívateľov, prostitúcie, pedofílie, detskej pornografie, nelegálneho zneužívania, vykorisťovania alebo obchodu so ženami či deťmi.
 • 6.15.Ja súhlasím a beriem na vedomie že intelektuálne práva (vrátane ale bez obmedzenia práva na používanie, adaptovanie, prekladanie, atď.) akéhokoľvek obsahu (napr. chat, správy, obrázky, videá atď.) vytvorené, publikované alebo akokoľvek prístupné verejnosti na LiveJasmin.com patria LiveJasmin.com.
 • 6.16.Týmto výslovne potvrdzujem, že nebudem využívať služby LiveJasmin.com pre propagáciu akýkoľvek obsah a/alebo produkt, ktorý patrí konkurencii Prevádzkovateľa Webstránky. Akýkoľvek pokus používať na LiveJasmin.com oficiálne mená a/alebo ochranné známky a/alebo akékoľvek iné odkazy na LiveJasmin.com konkurenciu, vrátane chybného hláskovania, bude považované za neférovú marketingovú praktiku a bude stíhané zákonom. Týmto beriem na vedomie a súhlasím, že v prípade porušenia tejto doložky môže byť môj účet uzatvorený.
 • 6.17.Výslovne autorizujem LiveJasmin.com monitorovať a nahrávať moje online aktivity na webstránke obmedzene na správy v súkromnom chate, kompromisov mojich žiadostí na LiveJasmin.com služby, e-maily a/alebo hlasovania a/alebo prekvapenia odoslané/dostané pre Poskytovateľov Služieb pre Dospelých a podobne.
 • 6.18.Beriem na vedomie a súhlasím že akýkoľvek materiál nahraný alebo ako originálna práca urobená na základe tejto Dohody a/alebo používaním LiveJasmin.com služieb (a všetkých práv, vrátane ale bez obmedzenia autorských práv) patria a sú výhradným vlastníctvom LiveJasmin.com.
 • 6.19.Týmto sa výslovne vzdávam všetkých práv a prehlasujem, že sa vzdávam akýchkoľvek nárokov vzniknutých porušovaním mojich práv zo strany LiveJasmin.com, vrátane okrem iného morálnych práv, práv na súkromie, práva na publicitu, vlastníckych a iných práv alebo práv na kredit za materiály alebo myšlienky tu uvedené.
 • 6.20.Prehlasujem a beriem na vedomie, že nejednám ako právnická osoba, ale ako jednotlivý zákazník, av žiadnom prípade nákup služieb v tejto zmluve nebude považovaný za súčasť mojich profesionálnych aktivít.
 

7Odstavec: LiveJasmin.com - Povinnosti Odberateľov a/alebo Hostí

 • 7.1.Súhlasím, že nebudem kopírovať, reprodukovať, publikovať, sťahovať, prenášať ani inak robiť verejnosti prístupný obsah alebo materiály z LiveJasmin.com bez predchádzajúceho písomného súhlasu od LiveJasmin.com.
 • 7.2.V plnej miere ponesiem dôsledky prípadného uvedenia nepravdivých údajov a ponesiem zodpovednosť za právne dôsledky, ktoré môžu vyplynúť z prezerania, čítania alebo sťahovania materiálov a obrázkov umiestnených na týchto stránkach.
 • 7.3.Nebudem nikdy vystavovať mladistvých obsahu týchto stránok a budem čo najlepšie predchádzať tomu, aby mladiství mali prístup k týmto stránkam alebo mohli zahliadnuť ich obsah, najmä napríklad tým, že nebudem uvádzať takéto stránky medzi ich obľúbené. V prípade, že neplnoletí by mali prístup k LiveJasmincom cez môj účet alebo pomocou údajov z mojej platobnej karty, nesiem za toto osobnú zodpovednosť.
 • 7.4.Preberám všetku zodpovednosť za udržanie bezpečnosti môjho účtu a hesla.
 • 7.5.Nebudem uvádzať osobné informácie, poskytovať alebo podporovať eskortné služby či prostitúciu.
 • 7.6.Nebudem si dohadovať osobné stretnutia s akýmkoľvek Poskytovateľom Služieb (ASP), keďže je to zakázané a taktiež nebudem vymieňať svoje telefónne číslo s Poskytovateľom Služieb, alebo akokoľvek inak sa pokúšať o fyzický kontakt s Poskytovateľom Služieb (ASP). V každom prípade potvrdzujem, že LiveJasmin.com nie je zodpovedný, ak budú porušené tieto Zmluvné Podmienky a ja sa pokúsim o fyzický kontakt s Poskytovateľom Služieb/Odberateľom. Som si vedomý, že v prípade, že bude dokázané osobné stretnutie s ASP alebo aj pokus, môžem byť vyhodený z Webstránky a môj účet bude uzatvorený bez nároku na kompenzácie.
 • 7.7.V komunikácii s návštevníkmi, poskytovateľmi erotických služieb, správcami LiveJasmin.com i s manažmentom stránok nebudem používať obscénne výrazy, vyhrážať sa, hádať sa ani porušovať ich práva, lebo je to zakázané.
 • 7.8.Posielaný a preposielaný text a zvolené užívateľské meno nebudú urážlivé, nebudú sa týkať pedofílie, dospievania, brutality alebo zoofílie a nebudú sa vzťahovať k vylučovaniu či konzumácii telesného odpadu. Taktiež používateľské meno, ktoré si zvolíte pri registrácii na webstránke nesmie obsahovať akékoľvek osobné informácie o vás (ako napríklad vaše skutočné meno) alebo informácie, ktoré môžu umožniť druhej osobe spojiť si to s vašou skutočnou identitou (napr. vaše verejné používateľské meno, ktoré používate na sociálnych platformách ako Facebook, Twitter, atď.). V prípade, že si zvolíte používateľské meno, ktoré môže viesť k vašej identifikácii, prosím berte na vedomie, že ste plne zodpovedný za takýto čin a my nie sme zodpovední za akúkoľvek identifikáciu iným používateľom našej stránky).
 • 7.9.Nebudem používať poznámky a užívateľské mená, ktoré odporujú dobrým mravom, naznačujú porušovanie zákonov alebo sú klamlivé.
 • 7.10.Okamžite budem informovať LiveJasmin.com o akomkoľvek nezákonnom konaní poskytovateľov erotických služieb (ASP), rovnako ako o nezákonnom užívaní zákonne chránených známok, značiek alebo hudby.
 

8článok: LiveJasmin.com - rušenie registrácie

 • 8.1.Užívatelia majú možnosti kedykoľvek zrušiť svoju registráciu na službách LiveJasmin.com.
 • 8.2.Ak chcete zrušiť Váš odber a uzatvoriť váš účet, prosím zvoľte "Odstrániť moje Údaje" v nastaveniach Vášho účtu. Po overení vášho rozhodnutia bude Váš status Odberateľa zmenený na "Zrušený" a my odstránime vaše osobné údaje uložené v našom systéme s výnimkou tých, ktoré sú vyžadované zákonom, našimi obchodnými záujmami alebo akýmikoľvek účelmi, ako je vysvetlené v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
 • 8.3.LiveJasmin.com si vyhradzuje právo zastaviť alebo zrušiť registráciu v prípade porušenia tejto zmluvy alebo v prípade akéhokoľvek nezákonného konania registrovaného užívateľa v rámci tejto zmluvy a kontaktovať príslušné úrady okrem iného vrátane podania trestného oznámenia a kontaktovanie prokurátora.
 

9článok: LiveJasmin.com - osobné údaje a zásady ochrany súkromia

 • 9.1.Keď si prehliadate našu stránku, keď sa chcete zaregistrovať ako Člen a/alebo používať funkcie našej webstránky, budete zdieľať a/alebo my budeme zhromažďovať niektoré vaše osobné informácie. Prosím pozorne si prečítajte naše Zásady ochrany osobných údajov, ktoré vysvetľujú ako zhromažďujeme a zdieľame vaše osobné informácie a aké voľby máte ohľadom využívania vašich osobných údajov.
 • 9.2.Ako Člen, neuvádzam a ani nebudem uvádzať akékoľvek falošné informácie a/alebo dokumenty na LiveJasmin.com. Z toho dôvodu, uznávam, že LiveJasmin.com má právo, okamžite a jednostranne, ukončiť túto zmluvu čo i len pri najmenšom podozrení z falšovania.
 • 9.3.Systém LiveJasmin.com splňuje bezpečnostné štandardy PCI DSS, teda súbor štandardov od Visa/MasterCard, ktoré majú veľmi prísne požiadavky.
 • 9.4.Zamestnanci LiveJasmin.com majú obmedzený prístup ku akýmkoľvek osobným informáciám LiveJasmin.com odberateľov a taktiež sú viazaní mlčanlivosťou. Zamestnanci LiveJasmin.com môžu byť predmetom disciplinárnych konaní, vrátane vypovedania ich kontraktu a pri vážnych prípadoch aj trestné stíhanie.
 

10čláínok: LiveJasmin.com - funkčnosť a bezpečnosť

 • 10.1.Webové stránky LiveJasmin.com sú založené na technológii flash a používajú technológiu zdieľaných objektov za účelom zlepšovania užívateľskej prívetivosti.
 • 10.2.K zaisteniu plnej funkčnosti LiveJasmin.com odporúča užívateľom povoliť vo svojom prehliadači cookies. Ak sa chcete dozvedieť viac, prosím prezrite si naše Cookies Pravidlá.
 • 10.3.Tím správcov LiveJasmin.com sleduje všetky kamerové prenosy na stránkach 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
 • 10.4.Vďaka svojej precíznej a jedinečnej štruktúre sa tieto stránky nikdy nestretli s vážnejším narušením bezpečnosti.
 • 10.5.LiveJasmin.com patrí do Zóny bez spamu (rozširovanie podvodných správ).
 

11článok: LiveJasmin.com - spam

 • 11.1.LiveJasmin.com nerozosiela spamové správy ani ich nebude tolerovať; od všetkých činností súvisiacich so spamom sa dištancuje.
 • 11.2.Za spam môže byť považované toto:
 • 11.2.1.Manipulovanie so správami, ako napr. hlavičkami e-mailov, poslanými na počítačový systém LiveJasmin.com alebo jeho prostredníctvom, spôsobom, ktorý by mohol registrovaného užívateľa LiveJasmin.com uviesť v omyl.
 • 11.2.2.Odosielanie pošty z e-mailových serverov tretej strany bez jej vedomia.
 • 11.2.3.Posielanie a rozosielanie informácií nepravdivých, klamlivých alebo akokoľvek ohrozujúcich obchodné záujmy serveru LiveJasmin, rovnako ako zapríčinenie takejto činnosti.
 • 11.2.4.Priame alebo nepriame využívanie počítačového systému LiveJasmin k uľahčovaniu prenosu nežiaduceho alebo neautorizovaného materiálu, rovnako ako zapríčinenie takejto činnosti. Týka sa to všetkých propagačných materiálov, webových adries a akýchkoľvek iných foriem nevyžiadaných ponúk, ktoré možno nahrávať na servery, posielať diskusnej skupine, posielať e-mailom, elektronicky prenášať či akokoľvek robiť dostupnými.
 • 11.2.5.Viacnásobné nahrávanie na server, prispievanie do diskusie, posielanie e-mailom alebo elektronické prenášanie, ak ide o tú istú správu, webovú adresu alebo diskusný príspevok.
 • 11.2.6.Narušovanie normálneho priebehu dialógu odosielaním správ v rýchlom slede, niekoľkokrát za sebou, písanie iba veľkými písmenami alebo akýmkoľvek správaním, ktoré užívateľovi negatívne ovplyvňuje jeho schopnosť zapájať sa do komunikácie v reálnom čase.
 • 11.3.Rozosielanie spamu cez systém LiveJasmin.com alebo obťažovanie registrovaných užívateľov je porušovaním všeobecných podmienok webu.
 • 11.4.LiveJasmin.com vynakladá maximálne úsilie, aby boli používatelia ochránení pred škodlivými vplyvmi nevyžiadanej pošty.
 • 11.5.Akékoľvek súdne konanie v prípadne šírenia spamu sa považuje za spôsobenie straty pre LiveJasmin.com.
 • 11.6.Bez ohľadu na vyššie uvedené, LiveJasmin.com, s povolením účastníkov v súlade s podmienkami tejto dohody, môže zasielať propagačné e-maily o jeho vlastnej a o partnerských stránkach a každý e-mail bude obsahovať možnosť odhlásiť zo zasielania.
 • 11.7.Registrovaní užívatelia môžu občas dostať newsletter vzťahujúce sa k LiveJasmin.com. Správy posielané používateľom sa týkajú transakcií alebo vzťahov k stránkam. Prihlásenie a odhlásenie odberu týchto správ je záležitosťou jedného kliknutia. Akékoľvek reklamné správy budú posielané iba ak užívateľ vyjadrí svoj súhlas dostávať takéto propagačné a marketingové informácie.
 • 11.8.Pokiaľ chce užívateľ nahlásiť spam, odporúčame použiť funkciu Odkaz pre správcu v ponuke Môj účet alebo zaslať e-mail na help@livejasmin.com. Tím správcov LiveJasmin.com prešetrí všetky ohlásenia v najbližšej možnej dobe.
 

12článok: LiveJasmin.com - kontakty

 • 12.1.Zákaznícky servis môže byť kontaktovaný zo:
 • 12.1.1.Online podpora;
 • 12.1.2.funkcia Odkaz pre správcu na účtoch užívateľov;
 • 12.1.3.Poslaním e-mailu na help@livejasmin.com lebo help@dditservices.com.
 • 12.1.4.Posielanie listu pre:
  • L-1855 Luxembourg, 44, Avenue John F. Kennedy, Grand-Duchy of Luxembourg
 

13článok: LiveJasmin.com - rôzne

 • 13.1.Táto Zmluva stanovuje neobmedzené a úplné porozumenie medzi Hosťami/Odberateľmi a LiveJasmin.com s ohľadom na jej predmet a nahrádza všetky predchádzajúce dohody alebo zmluvy, či už písomné alebo slovné.
 • 13.2.Všetky ustanovenia tejto dohody zostávajú v platnosti aj po jej vypovedaní, ak to nie je v rozpore so zákonom či inými ustanoveniami.
 • 13.3.Ak bude ktorákoľvek časť tejto dohody považovaná súdom príslušnej justície za nevymáhateľnú, neovplyvní to vymáhateľnosť ostatných častí tejto dohody.
 • 13.4.Víťazná strana v akomkoľvek spore činným dodržaní tu uvedených podmienok bude oprávnená požadovať primeranú náhradu výdavkov za právne zastúpenie.
 • 13.5.Ak stránky LiveJasmin.com zmenia podmienky tejto zmluvy, zverejní aktuálne znenie všeobecných podmienok na webe alebo zverejní oznámenie o zmene alebo pošle používateľom e-mailovové upozornenie o zmenách s predstihom pred uplatnením zmien.
 • 13.6.Ak sú pre vás niektoré zmeny neprijateľné, budete sa musieť vzdať používania stránok LiveJasmin.com a ich služieb a budete musieť ukončiť svoju registráciu (ak ju máte). Ak sa nevzdáte užívanie stránok LiveJasmin.com a ich služieb, bude sa následne mať za to, že ste zmenu prijali.
 • 13.7.Všetky právne či zákonné prehlásenia vykonané spoločnosťou LiveJasmin.com, vrátane tejto dohody, budú mať rozhodovaciu platnosť len vo svojej verzii v anglickom jazyku. LiveJasmin.com neakceptuje akékoľvek právne nároky alebo iné sťažnosti vyplývajúce z nedorozumení kvôli nepresnému prekladu.
 • 13.8.Táto dohoda a vzťahy vyplývajúce z nej medzi LiveJasmin.com a Hosťami/Odberateľmi sa riadia právom Luxemburského Veľkovojvodstva.
 • 13.9.Všetky spory vzniknuté medzi LiveJasmin.com a Hosťami/Odberateľmi budú riešené zmierom, a iba vtedy, ak toto riešenie nebude efektívne, kompetentnou súdnou právomocou pre spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú súdy mesta Luxemburgu.