Články

 

1Článok: LiveJasmin.com - obsah

Podmienky tejto dohody ('Dohoda') upravujú vzťahy medzi Vami/Tebou (ako Hosť a/alebo Člen) a Duodecad IT Services Luxembourg S.à r.l., Luxemburskými zákonmi riadená súkromná spoločnosť s ručením obmedzením s registrovanou adresou na 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registrovanou v Obchodnom Registri pod číslom 171.358 ("Prevádzkovateľ Webstránky") ohľadom využívania služieb na LiveJasmin.com webstránke. V tejto dohode 'LiveJasmin.com' odkazuje buď na Prevádzkovateľa Webstránky alebo LiveJasmin.com webstránku prevádzkovanú Prevádzkovateľom Webstránky s výhradou príslušného kontextu.

Výklad pojmov

Člen / Zákazník / Zaregistrovaný - Návštevník, ktorý sa zaregistruje na služby stránok.

Hosť- Návštevník, ktorý vstupuje na LiveJasmin.com stránku bez registrácie k službám stránky.

Poskytovateľ erotických služieb (ASP) / Účinkujúci - Dospelý jedinec starší ako 18, v niektorých krajinách 21 rokov, ktorý na stránkach účinkuje, chatuje alebo komunikuje s návštevníkmi.

Poskytovateľ erotických služieb (ASP) Zostatok kreditu - Na stránkach LiveJasmin.com majú členovia príležitosť získavať kredity na platenie za prémiové služby kupovaním balíčkov. Platby bezpečne spracováva náš platobný operátor a zakúpené kredity sa následne objavujú na účte člena ako zostatok.

Free Chat - povolená možnosť komunikovať s poskytovateľom erotických služieb vo forme online chatu.

Súkromný chat - V súkromnom chate je členom dovolené si písať alebo sa rozprávať (hlasovou komunikáciou) s poskytovateľmi erotických služieb priamo a s vylúčením bežných užívateľov.

Svojim vstupom či registráciou na tieto webové stránky súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami a prijímate ich:

 • 1.1.LiveJasmin.com sú online erotické interaktívne stránky (vrátane erotického a sexuálneho obsahu s nahotou i bez nahoty). Z toho dôvodu je neplnoletým prístup zakázaný. Prístup na LiveJasmin.com sa neodporúča osobám, ktoré by sa mohli cítiť dotknuté zábavným erotickým obsahom, a prípadný prístup na LiveJasmin.com je pre takéto osoby na ich vlastnú zodpovednosť.
 • 1.2.Zábavný erotický obsah týchto stránok poskytujú ženy a muži starší ako 18 rokov z celého sveta bežne označovaní ako poskytovatelia erotických služieb (ASP - Adult Service Providers).
 • 1.3.Poskytovatelia erotických služieb (ASP) chatujú a robia živé show pomocou svojej webkamery pre užívateľov z celého sveta, ktorí si ich vybrali na základe živých prenosov, fotografií a upútaviek aj platených videí.
 • 1.4.LiveJasmin.com ponúka poskytovateľov erotických služieb (ASP) v týchto kategóriách:
 • 1.4.1.Dievča: Jedna online modelka, od ktorej môžete požadovať nahú erotickú show v súkromnom chate v súlade s nastavením v sekcii "Čo môžem ukázať".
 • 1.4.2.Lesbičky: Dve modelky online, od ktorých môžete požadovať nahú erotickú show v súkromnom chate v súlade s nastavením v sekcii "Čo môžem ukázať".
 • 1.4.3.Zrelé ženy: Jedna najmenej 30-ročná modelka online, od ktorej môžete požadovať nahú erotickú show v súkromnom chate v súlade s nastavením v sekcii "Čo môžem ukázať".
 • 1.4.4.Páry: Páry alebo skupiny 2-4 účinkujúcich online, od ktorých môžete požadovať nahú erotickú show v súkromnom chate v súlade s nastavením v sekcii "Čo môžem ukázať".
 • 1.4.5.Fetiš: Jedna modelka online, vybavená fetišistickým a extrémnym výstrojom, od ktorej môžete požadovať nahú erotickú show v súkromnom chate v súlade s nastaveniami v sekcii "Čo môžem ukázať".
 • 1.4.6.Chlapec: Jeden model mužského pohlavia, od ktorého môžete požadovať nahú erotickú show v súkromnom chate v súlade s nastaveniami v sekcii "Čo môžem ukázať".
 • 1.4.7.Gay: Jeden alebo viac modelov mužského pohlavia online, od ktorých môžete požadovať nahú erotickú show v súkromnom chate v súlade s nastaveniami v sekcii "Čo môžem ukázať".
 • 1.4.8.Transsexuáli: Jeden alebo viac transsexuálnych modelov online, od ktorých môžete požadovať nahú erotickú show v súkromnom chate v súlade s nastaveniami v sekcii "Čo môžem ukázať".
 • 1.4.9.V kategórii Horúci Flirt, nahota alebo sexuálne provokatívne správanie je zakázané vo voľnom chate. V súkromnom chate sa však Vystiupujúci môžu slobodne rozhodnúť, aký druh show sú ochotní poskytnúť.
 • 1.4.10.Bez-nahoty: Všetky modelky tejto kategórie by nemali poskytovať alebo nepriamo naznačovať sexuálne explicitný obsah, či už je to napísané, obrázkom alebo živou kamerou. Chatujú iba v rámci predmetu určeného ich podkategóriou.

  Ako všeobecné pravidlo platí, modelky nesmú poskytovať nahotu alebo akýkoľvek sexuálne explicitný obsah vo Voľnom chate.
 • 1.5.LiveJasmin.com na svojich stránkach používa dve najobľúbenejšie štandardné technológie, aby ponuka obsahu mohla byť dokonale prispôsobiteľná a zaručovala najvyššiu možnú užívateľskú prívetivosť. Na LiveJasmin.com je užívateľ Pánom!
 

2článok: LiveJasmin.com - služby a záruky

 • 2.1.Stránky LiveJasmin.com sú rozdelené na konkrétne oblasti, ktoré ponúkajú zábavné erotické služby zadarmo alebo za poplatok. LiveJasmin.com neustále obohacuje svoje služby, aby boli splnené požiadavky užívateľov.
 • 2.2.Pred objednaním zamýšľanej služby je dôležité vziať do úvahy jej obsah, cenovú ponuku a spôsoby platby (kreditnou a platobnou kartou, online platba atd.) umožnené pre túto službu vo Vašej krajine. Informácie nájdete na webových stránkach.
 • 2.3.Zverejnenie iného obsahu na webových stránkach neznamená, že LiveJasmin.com podporuje jeho autora ani že preberá za takýto obsah zodpovednosť.
 • 2.4.LiveJasmin.com nedáva, a to v rozsahu povolenom zákonom, žiadne záruky alebo vyhlásenia, pokiaľ ide o informácie, služby alebo produkty poskytované prostredníctvom alebo v súvislosti so službou. Odberatelia a/alebo Hostia užívajú služby na vlastné nebezpečenstvo.
 • 2.5.LiveJasmin.com sa sústavne usiluje o poskytovanie čo najlepšieho možného obsahu a služieb pre každého užívateľa. Nemôže však dávať záruky predajnosti, vhodnosti k nejakému účelu či bezvýslednosti užívania obsahu v zmysle jeho správnosti, presnosti, včasnosti, spoľahlivosti ani iného.
 • 2.6.Ani LiveJasmin.com ani strana zapojená do tvorby, výroby alebo poskytovania služby alebo obsahu nie je zodpovedná za žiadne priame, náhodné, následné, nepriame alebo veľké škody vyplývajúce z prístupu k, užívania, alebo výkladu, služieb, tovaru alebo informácií poskytnutých od alebo prostredníctvom LiveJasmin.com, bez vplyvu podmienok stanovených nižšie v tejto dohode.
 • 2.7.Po výslovnom povolení od zákazníka (prostredníctvom e-mailu, alebo chatu) LiveJasmin.com Zákaznícky Servisný Tím zaháji diaľkovo riadený prístup k počítaču zákazníka za účelom stanovenia technických problémov alebo získania informácie o systéme z dôvodu nájdenia pôvodu chyby.

  Vyjadrením schválenia pre "diaľkovo radený prístup k počítaču", sa zákazník zaväzuje a súhlasí s tým, že sa vzdá právnych krokov proti LiveJasmin.com rovnako ako proti jej zamestnancom, vo vzťahu k diaľkovému riadeniu počítača.
 

3článok: LiveJasmin.com - zásady

 • 3.1.LiveJasmin.com nemá v úmysle podporovať akékoľvek nemorálne záujmy; za týmto účelom za týmto účelom boli ustanovené prísne pravidlá.
 • 3.2.Ako platinový sponzorský člen asociácie webových stránok hájacich ochranu dieťaťa ASACP a člen organizácií RTA (organizácie Určené pre dospelých) a ICRA (asociácie hodnotiteľov obsahu internetu) sa LiveJasmin.com zaväzuje k ochrane neplnoletých jedincov.
 • 3.3.Služby LiveJasmin.com sú dostupné iba osobám starším ako 18 rokov (v niektorých krajinách 21 rokov). Z tohto dôvodu nie je pre mladistvých žiadny explicitne erotický materiál ľahko dosiahnuteľný.
 • 3.4.Osobám mladším ako 18 (v niektorých oblastiach 21) rokov rovnako nie je dovolené byť poskytovateľom erotických služieb (ASP). Z toho vyplýva, že všetci poskytovatelia erotických služieb (ASP) v čase fotografovania alebo natáčania dovŕšili 18 (v niektorých oblastiach 21) rokov a správca záznamov eviduje pre toto dôkazy. LiveJasmin.com v žiadnom prípade nevyužíva deti ako poskytovateľov erotických služieb (ASP).
 • 3.5.Všetci poskytovatelia erotických služieb (ASP) musia spĺňať tri hlavné požiadavky:
 • 3.5.1.podpísanie dohody, v ktorej sa prehlasuje okrem iného pravosť poskytovaných osobných údajov a veku;
 • 3.5.2.poskytnutie naskenovanej kópie identifikačného preukazu;
 • 3.5.3.poskytnutie fotografie, na ktorej poskytovateľ erotických služieb (ASP) drží svoj identifikační preukaz vedľa svojej tváre.
 • 3.6.Účty poskytovateľov erotických služieb (ASP) sú v prípade, že porušia zásady LiveJasmin.com, okamžite a trvalo zastavené.
 • 3.7.Na LiveJasmin.com je zásada nulovej tolerancie k detskej pornografii (písanej aj obrazovej). V prípade najmenšieho podozrenia je dotyčný účet okamžite a trvalo uzavretý a môžu byť kontaktované príslušné orgány.
 • 3.8.LiveJasmin.com si vyhradzuje právo okamžite a trvalo uzavrieť účet, ktorého viditeľný názov je urážlivý, vzťahuje sa k mladistvým alebo existuje najmenšie podozrenie, že ide o falzifikát.
 

4článok: LiveJasmin.com - registrovaní uživatelia

 • 4.1.K registrácii na LiveJasmin.com je bezpodmienečne nutné dovŕšiť vek 18 alebo v niektorých oblastiach 21 rokov, v súlade s miestnou legislatívou príslušnou pre užívateľa.
 • 4.2.Registrací na LiveJasmin.com a přijetím této dohody, Odběratel tímto výslovně souhlasí s využitím služeb z tohoto webu během lhůty pro odstoupení a odběratel výslovně uznává, že on/ona ztrácí jeho/její právo na odstoupení od smlouvy/zrušení jakékoliv práva, pokud jde o využití těchto služeb. Výše uvedený výslovný souhlas je v souladu se směrnicí o právech spotřebitelů (2011/83/EC) ze dne 25. října 2011, provedené v Lucemburku zákonem ze dne 2. dubna 2014.
 • 4.3.Registráciou na LiveJasmin.com a prijatím tejto zmluvy užívatelia súhlasí, že odškodní stránky LiveJasmin.com, ich úradníkov, predstaviteľov, partnerov, právnikov, akcionárov, manažérov, členov, agentov i zamestnancov, zaplatí im súdne trovy a udrží ich bezúhonnosť v prípade akýchkoľvek sťažností, strát, záväzkov alebo výdavkov (vrátane primeraných nákladov na právne zastúpenie) nárokovaných tretími stranami v súvislosti so správaním užívateľov, ich vyhláseniami alebo činnosťami, rovnako ako v súvislosti s porušením akýchkoľvek podmienok a záväzkov tu obsiahnutých alebo s nezákonným konaním v rámci tejto zmluvy.
 • 4.4.V prípade nezákonného konania užívateľa alebo jeho porušenie tejto zmluvy môže LiveJasmin.com bez upozornenia uzavrieť užívateľovi účet alebo čokoľvek s ním súvisiacim. LiveJasmin.com neberie zodpovednosť za akékoľvek možné straty v dôsledku takéhoto uzavretia ani za akékoľvek kompenzácie kreditov alebo vrátenie peňazí.
 • 4.5.Táto dohoda musí byť účinná od dátumu, kedy Hosť vstúpi LiveJasmin.com a/alebo sa Odberateľ registruje na LiveJasmin.com} a prijíma túto dohodu, a zostáva v platnosti, kým nie je riadne ukončená ktoroukoľvek zo strán v plnom súlade so zmluvnými podmienkami jasne uvedenými v tejto Zmluve.
 

5článok: LiveJasmin.com - poplatky, kompenzácie, kredity, vrátenie poplatkov a správa nelegálneho konania

 • 5.1.Užívatelia môžu nakupovať kreditové balíčky, ktoré je možné míňať v dostupných oblastiach erotickej zábavy; pred výberom služieb je teda nutné, aby užívateľ vzal na vedomie odpovedajúci obsah, cenovú ponuku a možnosti platby na webových stránkach.
 • 5.2.Chatovanie s oblečenými poskytovateľmi erotických služieb (ASP) je zadarmo. Ak však chce užívateľ prístup k úplnej funkcii služby (vrátane vyzlečených poskytovateľov erotických služieb - ASP - a súkromných show), musí kliknúť na tlačidlo Súkromná show a od tohto okamihu sa nachádza vo video chatovej miestnosti s poskytovateľom erotických služieb (ASP) v súkromnom režime, kde sú mu po sekundách odrátané zakúpené kredity.
 • 5.3.Upozorňujeme, že predplatné do Fanklubu sa odpočíta priamo z overenej kreditnej karty Člena. Predplatné Fanklubu bude obnovené a Členovi bude účtované rovnakým poplatkom za predplatné každé dva týždne, až kým nebude zrušené Členom odstránením Modelky na jeho stránke Fanklubu alebo nebudú dostatočné finančné prostriedky, ktoré majú byť odpočítané až do dňa nasledujúceho posledný deň predplatného obdobia. Ak Člen zruší svoje predplatné počas predplatného obdobia, potom sa služby Fanklubu budú k dispozícii až do konca zaplateného obdobia bez nároku na vrátenie.
 • 5.4.V priebehu súkromnej show s poskytovateľom erotických služieb (ASP) môže užívateľ využiť možnosť Rýchly nákup. Táto funkcia umožní užívateľovi v priebehu show okamžite a ručne navýšiť svoj zostatok kreditu o zvolený balíček.
 • 5.5.Predplatitelia môžu tiež použiť funkciu SmartBuy aby mohli využívať súkromné predstavenia bez prerušenia. Táto funkcia umožňuje, aby systém automaticky navýšil kredit predplatiteľa vždy, keď zostatok na účte klesne pod 7 kreditov. V predvolenom nastavení SmartBuy kúpi 27.99 balíček, avšak člen má možnosť zmeniť veľkosť tohto balíčku.
 • 5.6.Odberatelia sú upozorňovaní na uvedený automatizovaný nákup vždy ako sa uskutoční pomocou automatického e-mailového upozornenia. Túto funkciu je možné deaktivovať v Nastaveniach Účtu.
 • 5.7.Ak je transakcia odmietnutá bankou, funkcia SmartBuy bude automaticky deaktivovaná. Po tom ako člen uskutoční úspešný nákup, funkcia SmartBuy bude znovu aktivovaná.
 • 5.8.Platba za použitie uvedených možností bude prevedená spôsobom, ktorý si užívateľ zvolil.
 • 5.9.Vyúčtovanie daného účtu (aktuálna cena možná pre kreditové balíčky) závisí na lokalite, kde bol účet vytvorený. Vezmite prosím na vedomie, že stránky LiveJasmin.com si vyhradzujú právo zaokrúhľovať cenu a sú týmto splnomocnené zaokrúhlenia uplatniť.
 • 5.10.V prípade akejkoľvek požiadavky vám bude spoločnosť Duodecad IT Services Luxembourg S.à.r.l. schopná vám tiež pomôcť ohľadom vašich transakcií uskutočnených prostredníctvom rôznych poskytovateľov platby tým, že ich bude kontaktovať. Za týmto účelom kontakujte ohľadom účtovania a podpory nasledujúce: 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg alebo pošlite e-mail na help@dditservices.com. LiveJasmin.com si neukladá detaily vašich transakcií ani k nim nemá prístup.
 • 5.11.Ohľadne bankových výdajov je treba, aby sa každý predplatiteľ informoval priamo u svojej banky.
 • 5.12.LiveJasmin.com nepreberá zodpovednosť za akékoľvek problémy vyskytujúce sa mimo LiveJasmin.com.
 • 5.13.Akékoľvek sťažnosti musia byť vznesené do 24 hodín od vyskytnutia problému na zákazníckom servise LiveJasmin.com. Vzhľadom na zložitosť a náročnosť procesu určenia oprávnenosti sťažností vznesených po uvedenej dobe 24 hodín bude na tieto braný zreteľ len v prípade mimoriadnych udalostí.
 • 5.14.Kedykoľvek to bude považované za nutné, môže zákaznícky servis LiveJasmin.com starostlivo prešetrovať hlásenia a ďalšie údaje, ktoré má k dispozícii, a používať pre tieto účely akékoľvek dostupné prostriedky.
 • 5.15.V súlade s vyjadrením Účastníka o zrieknutí sa práva odstúpenia/zrušenia na základe bodu 4.2 k súčasnej Zmluve, žiadna požiadavka na vrátenie peňazí alebo zrušenie nebude prijatá, v prípade, že Účastník už začal využívať zakúpený kreditový balík. Niektoré náhrady sú však možné a to za podmienok stanovených v nasledujúcich odsekoch.
 • 5.16.LiveJasmin.com bude kompenzovať/nahrádzať iba kredity vo výške proporcionálne stanovenej v súlade s zaplatenou cenou a problém efektívne nahlásený, keď je stratený kredit v dôsledku dysfunkcie LiveJasmin.com alebo ak Poskytovateľ Erotických Služieb (ASP) v sekciii "Iba Nahý" úplne a jednoznačne odmietne poskytnúť erotický obsah. V prípade, že nejaký erotický obsah je poskytovaný, LiveJasmin.com bude hodnotiť situáciu a rozhodne, či je požiadavka zákazníka oprávnená a prípadné vyrovnanie/vrátenie kreditov je patričné. Modelky v kategórii Sexy Flirt si môžu slobodne zvoliť mieru erotického obsahu v súkromných show. Však nemajú povolené robiť falošné sľuby, ktoré nebudú plniť do konca. Všetky modely tejto kategórie nie sú povinné poskytnúť erotický obsah, ale počas súkromnej show môžu, ak sa o tom samy rozhodnú.

  V súlade s podmienkami tejto zmluvy, každý Účastník by si mal byť vedomí toho, že keď on/ona je považovaný za Prvého Člena (tento výraz je definovaný nižšie), odporúča sa mu/jej pomenovať a/alebo zopakovať akúkoľvek konkrétnu požiadavku poskytovateľovi služieb na začiatku súkromného chatu pre prípad, že súkromná show nie je v súlade s jeho/jej očakávaniami. Nároky Účastníka o vrátenie na základe nesplnených požiadaviek nebudú brané do úvahy, ak zlyhá Účastník (ako Prvý Člen, tento výraz je definovaní nižšie) v dodržaní vyššie uvedeného odporúčania.

  Účastník(ci) by ďalej mali pochopiť, že keď sa pripájajú k už prebiehajúcej súkromnej show iniciovanej iným účastníkom (ďalej len "Prvým Členom"), účastník(ci), ktorí je/sú následne pripojení k tejto show (ďalej len "Nasledovný Člen(ovia)") je / sú považovaní za pasívnych účastníkov z dôvodu, že poskytovateľ(ia) služieb/ Modelka(ky) je/sú povinné dodržiavať požiadavky iba Prvého Člena. V dôsledku toho aj v takých prípadoch, Následný užívateľ(ia), nemá nárok na náhradu alebo vrátenie platby, s výnimkou LiveJasmin.com poruchy, ktorá je preukázateľná, Nasledovnému užívateľovi(om).
 • 5.17.Vzhľadom k platobnému systému, ktorý používa Duodecad IDS a tretie strany platobných operátorov, môže byť vrátená len totožná suma, ktorú bol nákup zaplatený (tj. nie je možné zakúpený balíček vracať čiastočne). Z tohto dôvodu, ak bola použitá len časť kreditov, kompenzácia je možná iba vrátením kreditov na Váš účet. Vrátenie platby možné nie je. Ak je vrátenie platby podľa vyššie uvedeného možné, bude vykonané rovnakým spôsobom platby, ktorým bol vykonaný nákup. Príslušná suma kreditov bude odrátaná zo zostatku účtu na LiveJasmin. Niektoré spôsoby platby z technických dôvodov neumožňujú vrátenie platieb.
 • 5.18.Sumy použité na nákup súvisiacich služieb, ako napríklad Fanklub a/alebo Prekvapenie, Sneak Peek, Kanál Modelky a/alebo Snapshoty a/alebo offline/súkromné správy, nie sú predmetom náhrad/kompenzácií. Snapshoty zostanú viditeľné pokým účet tohto Účinkujúceho bude na stránke aktívny a nie zatvorený.
 • 5.19.Bez ohľadu na vyššie uvedené, LiveJasmin.com nenesie zodpovednosť za akékoľvek hanlivé, urážlivé alebo nezákonné správanie ktoréhokoľvek Hosťa/Odberateľa, alebo za akékoľvek zlyhanie vysielania, chybu, vynechanie, prerušenie, vymazanie, defekt, oneskorenie v prevádzke alebo prenose, zlyhanie komunikačnej linky, odcudzenie alebo zničenie alebo neoprávnený prístup, pozmeňovanie alebo použitie záznamov, či už na základe zmluvy alebo teórie prečinu, alebo na základe akéhokoľvek iného dôvodu žaloby, za akúkoľvek sumu nad rámec sumy zaplatenej Odberateľom LiveJasmin.com.
 • 5.20.LiveJasmin.com ani žiadna z jej spriaznených alebo prepojených spoločností nebude za žiadnych okolností, vrátane mimo iného v prípade nedbalosti, niesť zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame, náhodné, mimoriadne, následné alebo sankčne nahradzované škody vyplývajúce z užívania ich služieb alebo nespôsobilosti ich užívať, bez dotknutia čohokoľvek uvedeného v tomto odseku.
 • 5.21.S prípadmi nečestného konania ohľadom online transakcií sa nakladá prednostne, a tiež s rešpektom pre užívateľove súkromie. Takéto prípady môžu byť odovzdané spoločnosti v tejto oblasti špecializovanej.
 • 5.22.Registrovaný užívateľ súhlasí, že v prípade akejkoľvek podvodné transakcie má LiveJasmin.com právo použiť všetky dostupné informácie k všetkým právnym krokom, vrátane okrem iného histórie prehliadača, IP a e-mailových adries a ďalších sledovateľných činností. Počas takýchto právnych krokov môžu stránky LiveJasmin.com využiť ďalšiu odbornú vyšetrovacú stranu a zdielať isté informácie, aby vyhoveli oprávneným požiadavkám, chránili svoje práva a obhájili záujmy svojich zákazníkov. Registrovaný užívateľ ponesie všetky náklady spojené s akýmkoľvek podvodným konaním.
 • 5.23.LiveJasmin.com poskytuje plnú súčinnosť príslušným štátnym orgánom vyšetrujúcim podvodné transakcie a iné skutočnosti podliehajúce pod súdnu právomoc a odpovedá na súdne príkazy a zásielky. Z týchto dôvodov môžu platiaci členovia na našich stránkach používať len svoje platobné metódy.
 • 5.24.Vezmite prosím na vedomie, že stránky LiveJasmin.com si vyhradzujú právo zaokrúhliť sumu na vyplatenie kompenzácie alebo náhrady peňazí, a sú týmto splnomocnené zaokrúhlenie uplatniť.
 • 5.25.Ak sa registrujú nové osoby na LiveJasmin.com, môžu si zakúpiť balíčky s bonusovými kreditmi. Táto možnosť je dostupná len jedenkrát pre nové nákupy nových užívateľov len na jednej zo stránok spravovaných Doúdodecad IT Services Luxembourg S.à r.l; Registrácia nového účtu na týchto stránkach nie je považovaná za registráciu nového užívateľa. Členovia môžu získať pravidelne balíčky s bonusovými kreditmi. Členovia si môžu skontrolovať počet potrebných nákupov aby získali bonusové balíčky. Bonusové kredity nie sú k dispozícii pre nákupy cez CCBill a telefón. Bonusové kredity sú súčasťou celého balíčku a teda vrátenie peňazí nie je možné po ich použití na našej webovej stránke.
 • 5.26.Noví členovia môžu overiť svoju kreditnú kartu s menšou transakciou po ktorej majú nárok na 9.99 promo kreditov a 10 BEZPLATNÝCH Súkromných Ukážok. Suma za overenie kreditnej karty bude okamžite vrátená naspäť. Vyššie spomenuté promo kredity a BEZPLATNÉ Súkromné Ukážky nie sú dostupné pre členov, ktorý už svoje členstvo na LiveJasmin.com majú, alebo akýchkoľvek iných webstránok patriacich Duodecad IT Services Luxembourg S.à r.l.
 • 5.27.V zobrazenej cene kreditových balíčkov sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s menou a transakcií. LiveJasmin.com si vyhradzuje právo upraviť ceny vzniknuté kolísaním kurzu meny.
 • 5.28.Upozorňujeme, že podvodné použitie kreditnej karty a/alebo overenie emailovej adresy môže viesť k ukončeniu tejto Dohody operátorom webovej stránky s členom.
 

6Odstavec: LiveJasmin.com - Vyhlásenia Odberateľov a/alebo Hostí

 • 6.1.Som si plne vedomý toho, že LiveJasmin.com poskytuje zábavný obsah pre Dospelých svojim Hosťom/Odberateľom.
 • 6.2.Som si plne vedomý/a, že sledovanie erotického obsahu je dovolené len užívateľom starším 18 alebo v niektorých oblastiach 21 rokov.
 • 6.3.Výslovne prehlasujem, že k dnešnému dňu som dosiahol/dosiahla vek, ktorý mi umožňuje sledovať erotický obsah v súlade s miestnou legislatívou.
 • 6.4.V súčasnej dobe mám bydlisko v krajine, ktorú som pravdivo a správne uviedol(a) vo formulári pri registrácii na LiveJasmin.com, a zaväzujem sa ihneď do 24 hodín informovať o každej zmene bydliska zaslaním e-mailu na help@dditservices.com.
 • 6.5.Beriem na vedomie, že vyššie uvedená povinnosť bude považovaná za platnú až do doby, kedy LiveJasmin.com potvrdí, že vyššie uvedené zmeny boli prijaté.
 • 6.6.Som plne a výlučne zodpovedný/á za akékoľvek nepravdivé prehlásenie ohľadom môjho bydliska a za neinformovanie LiveJasmin.com o jeho zmene v súlade s vyššie uvedenými podmienkami.
 • 6.7.Rovnako potvrdzujem, že som si vedomý svojej trestnej zodpovednosti, a budem preto za každých okolností konať v súlade s príslušnými zákonmi a obecne uznávanou morálkou svojej lokality.
 • 6.8.Som presvedčený/a, že ako dospelá osoba mám výlučné právo čítať a sledovať akýkoľvek obsah, ktorý považujem za vhodný.
 • 6.9.Čítanie alebo prezeranie obsahu týchto stránok nijako nenarušuje normy alebo zákony môjho okolia, mojej obce, môjho mesta, kraja, krajiny alebo štátu.
 • 6.10.Som si plne vedomý/a, že obsah a materiál poskytovaný na LiveJasmin.com, vrátane mimo iného živých kamerových prenosov, obrázkov, grafík, aplikácií a textov sú riadne zabezpečené príslušnou legislatívou a že všetky práva sú vyhradené. Budem ich preto používať výlučne pre svoju osobnú potrebu.
 • 6.11.Som si plne vedomý(á), že LiveJasmin.com bude plne spolupracovať s oprávnenými úradmi pri vyšetrovaní podvodných transakcií a iných záležitostí, ktoré patria pod právne záležitosti, a bude tiež odpovedať na súdne predvolania, a súhlasím s tým.
 • 6.12.Beriem na vedomie, že LiveJasmin.com a spriaznené servery neponesú zodpovednosť za akékoľvek právne dôsledky, ktoré môžu vzniknúť ako dôsledok podvodného vstupu na tieto stránky alebo ich užívaniu, prípadne ako dôsledok podvodného prístupu k materiálom tu nachádzajúcich sa či ich užívaniu.
 • 6.13.Rovnako beriem na vedomie, že LiveJasmin.com ani žiadna zo spriaznených alebo sesterských spoločností neponesie zodpovednosť za akékoľvek škody alebo straty spôsobené kontaktmi s poskytovateľmi erotických služieb (ASP).
 • 6.14.Chápem a prijímam skutočnosť, že LiveJasmin.com ani žiadna zo spriaznených alebo sesterských spoločností neponesie zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame, náhodné, mimoriadne, následné alebo sankčne nahradzované škody, ktoré môžu vyplynúť z nepravdivých prehlásení a ich prípadných dôsledkov, z porušovania práv užívateľov, prostitúcie, pedofílie, detskej pornografie, nelegálneho zneužívania, vykorisťovania alebo obchodu so ženami či deťmi.
 • 6.15.Ja súhlasím a beriem na vedomie že intelektuálne práva (vrátane ale bez obmedzenia práva na používanie, adaptovanie, prekladanie, atď.) akéhokoľvek obsahu (napr. chat, správy, obrázky, videá atď.) vytvorené, publikované alebo akokoľvek prístupné verejnosti na LiveJasmin.com patria LiveJasmin.com.
 • 6.16.Výslovne autorizujem LiveJasmin.com monitorovať a nahrávať moje online aktivity na webstránke obmedzene na správy v súkromnom chate, kompromisov mojich žiadostí na LiveJasmin.com služby, e-maily a/alebo hlasovania a/alebo prekvapenia odoslané/dostané pre Poskytovateľov Služieb pre Dospelých a podobne.
 • 6.17.Beriem na vedomie a súhlasím že akýkoľvek materiál nahraný alebo ako originálna práca urobená na základe tejto Dohody a/alebo používaním LiveJasmin.com služieb (a všetkých práv, vrátane ale bez obmedzenia autorských práv) patria a sú výhradným vlastníctvom LiveJasmin.com.
 • 6.18.Týmto sa výslovne vzdávam všetkých práv a prehlasujem, že sa vzdávam akýchkoľvek nárokov vzniknutých porušovaním mojich práv zo strany LiveJasmin.com, vrátane okrem iného morálnych práv, práv na súkromie, práva na publicitu, vlastníckych a iných práv alebo práv na kredit za materiály alebo myšlienky tu uvedené.
 • 6.19.Prehlasujem a beriem na vedomie, že nejednám ako právnická osoba, ale ako jednotlivý zákazník, av žiadnom prípade nákup služieb v tejto zmluve nebude považovaný za súčasť mojich profesionálnych aktivít.
 

7Odstavec: LiveJasmin.com - Povinnosti Odberateľov a/alebo Hostí

 • 7.1.Súhlasím, že nebudem kopírovať, reprodukovať, publikovať, sťahovať, prenášať ani inak robiť verejnosti prístupný obsah alebo materiály z LiveJasmin.com bez predchádzajúceho písomného súhlasu od LiveJasmin.com.
 • 7.2.V plnej miere ponesiem dôsledky prípadného uvedenia nepravdivých údajov a ponesiem zodpovednosť za právne dôsledky, ktoré môžu vyplynúť z prezerania, čítania alebo sťahovania materiálov a obrázkov umiestnených na týchto stránkach.
 • 7.3.Nebudem nikdy vystavovať mladistvých obsahu týchto stránok a budem čo najlepšie predchádzať tomu, aby mladiství mali prístup k týmto stránkam alebo mohli zahliadnuť ich obsah, najmä napríklad tým, že nebudem uvádzať takéto stránky medzi ich obľúbené. V prípade, že neplnoletí by mali prístup k LiveJasmincom cez môj účet alebo pomocou údajov z mojej platobnej karty, nesiem za toto osobnú zodpovednosť.
 • 7.4.Preberám všetku zodpovednosť za udržanie bezpečnosti môjho účtu a hesla.
 • 7.5.Nebudem uvádzať osobné informácie, poskytovať alebo podporovať eskortné služby či prostitúciu.
 • 7.6.Nebudem si dohovárať osobné schôdzky so žiadnym poskytovateľom erotických služieb (ASP), pretože je to zakázané, a nebudem si vymieňať telefónne čísla s poskytovateľmi erotických služieb ani s registrovanými užívateľmi, ani sa iným spôsobom nebudem pokúšať získať fyzický kontakt s poskytovateľom erotických služieb alebo s registrovaným užívateľom. Za všetkých okolností beriem na vedomie, že web LiveJasmin.com nebude zodpovedný za žiadne porušenie týchto všeobecných podmienok, ak sa pokúsim o fyzický kontakt s poskytovateľom erotických služieb alebo registrovaným užívateľom.
 • 7.7.V komunikácii s návštevníkmi, poskytovateľmi erotických služieb, správcami LiveJasmin.com i s manažmentom stránok nebudem používať obscénne výrazy, vyhrážať sa, hádať sa ani porušovať ich práva, lebo je to zakázané.
 • 7.8.Posielaný a preposielaný text a zvolené užívateľské meno nebudú urážlivé, nebudú sa týkať pedofílie, dospievania, brutality alebo zoofílie a nebudú sa vzťahovať k vylučovaniu či konzumácii telesného odpadu.
 • 7.9.Nebudem používať poznámky a užívateľské mená, ktoré odporujú dobrým mravom, naznačujú porušovanie zákonov alebo sú klamlivé.
 • 7.10.Okamžite budem informovať LiveJasmin.com o akomkoľvek nezákonnom konaní poskytovateľov erotických služieb (ASP), rovnako ako o nezákonnom užívaní zákonne chránených známok, značiek alebo hudby.
 

8článok: LiveJasmin.com - rušenie registrácie

 • 8.1.Užívatelia majú možnosti kedykoľvek zrušiť svoju registráciu na službách LiveJasmin.com.
 • 8.2.Zrušenie registrácie je možné vykonať návštevou non-stop Zákazníckeho centra LiveJasmin.com alebo zaslaním e-mailu na help@LiveJasmin.com.
 • 8.3.Raz keď je účet zrušený, váš popisný stav sa zmení na "Zrušený" a všetky platby budú archivované.
 • 8.4.LiveJasmin.com si vyhradzuje právo zastaviť alebo zrušiť registráciu v prípade porušenia tejto zmluvy alebo v prípade akéhokoľvek nezákonného konania registrovaného užívateľa v rámci tejto zmluvy a kontaktovať príslušné úrady okrem iného vrátane podania trestného oznámenia a kontaktovanie prokurátora.
 

9článok: LiveJasmin.com - osobné údaje a zásady ochrany súkromia

 • 9.1.Týmto autorizujem stránky LiveJasmin.com, aby spracovávali technické údaje spojené s mojou návštevou LiveJasmin.com a moje osobné údaje, vrátane citlivých (napr. týkajúcich sa môjho pohlavného života), ktoré boli poskytnuté mnou alebo získané počas registrácie v súlade s platnými zásadami ochrany súkromia, počas trvania mojej registrácie na LiveJasmin.com a po zrušení mojej registrácie po dobu nevyhnutne potrebnú na splnenie všetkých právnych náležitostí.
 • 9.2.Pre LiveJasmin.com som neposkytol/a ani neposkytnem žiadne nepravdivé informácie alebo dokumenty. Uznávam preto právo LiveJasmin.com na okamžité a jednostranné ukončenie súčasnej zmluvy pri najmenšom podozrení na podvod.
 • 9.3.Dovoľujem, aby moje údaje boli zo strany LiveJasmin.com náhodne kontrolované, a to akýmikoľvek dostupnými prostriedkami k dosiahnutiu cieľa. Okrem toho som si vedomý/a, že nie je povinnosťou v takomto prešetrovaní pokračovať a že uvedená entita nebude považovaná za zodpovednú, spoločne ani oddelene, v prípade môjho vlastného nelegálneho konania.
 • 9.4.Dávam súhlas a povolenie stránkam LiveJasmin.com, Jasmin.com, aby automaticky získavali a ukladali informácie z môjho počítača použité k návšteve LiveJasmin.com, Jasmin.com (cookies a podobné technológie). Stránky LiveJasmin.com, Jasmin.com môžu sledovať návštevy zákazníka poskytnutím možnosti prijímať cookies pri vstupe na stránky. Cookies pomáhajú zhromažďovať anonymné dáta sledovaním trendov a vzorcov správania užívateľov.
 • 9.5.Dávam súhlas a povolenie stránkam LiveJasmin.com zhromažďovať a spracovávať nižšie uvedené údaje a informácie týkajúce sa zákazníka a komunikovať so svojimi procesormi, vrátane procesorov umiestnených v krajinách, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany podľa Európskej komisie. Jedná sa o nasledujúce údaje o zákazníkovi:
 • 9.5.1.informácie, ktoré zákazník dobrovoľne poskytuje k videniu a autorizuje je k tomu, ako napríklad mená, e-mailová adresa, adresa, dátum narodenia a ďalšie rôzne informácie o účte odoslané cez prihlasovací formulár LiveJasmin.
 • 9.5.2.počet návštev a užívateľom prezretých stránok LiveJasmin.com. Môžu sa tiež načítať vlastnosti softwaru a hardwaru, rovnako ako ďalšie údaje zistiteľné v bežnom internetovom prostredí, ako napr. druh prehliadača, IP adresy apod.
 • 9.5.3.súkromná komunikácia, ako napr. telefónne rozhovory, chatovanie, faxy a listy pre správcov LiveJasmin, rovnako ako e-mailové odkazy pre poskytovateľov erotických služieb (ASP) alebo našim správcom. LiveJasmin.com tiež po obmedzenú dobu uchováva chaty poskytovateľov erotických služieb (ASP).
 • 9.6.LiveJasmin.com použije dáta nahromadená od zákazníka prevažne pre všeobecné účely, ako je zlepšovanie služieb, kontaktovaní zákazníka, prispôsobenie obsahu webu a pre propagačné a marketingové účely, do miery povolenej zákonom.
 • 9.7.Prijatím tejto zmluvy užívateľ tiež súhlasí, že stránky LiveJasmin.com môžu skúmať vzorce správania a trendy za účelom zlepšovania užívateľskej funkčnosti webu.
 • 9.8.LiveJasmin.com podniká rozsiahle bezpečnostné merania, aby bola zaručená maximálna ochrana informácií proti neautorizovanému prístupu, pozmeňovaniu, prezradeniu alebo zmazaniu údajov. Údaje o registrovanom užívateľovi sú vždy chránené veľmi prepracovaným bezpečnostným systémom.
 • 9.9.LiveJasmin.com chráni informácie o registrovaných užívateľoch ako na elektronickej, tak na fyzickej úrovni.
 • 9.10.LiveJasmin.com aktívne implementuje systémy prevencie straty dát proti úniku a krádeži, aby sa zabezpečilo, že naša platforma je odolná a aktualizovaná proti najnovšími napadnutiam a nulovým denným útokom a že prechádza prienikovými testami. LiveJasmin.com tiež zlučuje tie najpokročilejšie bezpečnostné technológie, aby bola zabezpečená maximálna bezpečnosť predplatiteľov a bezpečná úschova s nimi súvisiacich dát/informácií.
 • 9.11.Systém LiveJasmin.com splňuje bezpečnostné štandardy PCI DSS, teda súbor štandardov od Visa/MasterCard, ktoré majú veľmi prísne požiadavky.
 • 9.12.Prístup zamestnancov LiveJasmin.com k akýmkoľvek osobným údajom registrovaných užívateľov LiveJasmin.com je veľmi obmedzený a zamestnanci sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti. Môžu byť teda podrobení disciplinárnemu konaniu, vrátane ukončenia pracovnej zmluvy a v závažných prípadoch i trestnému stíhaniu, pokiaľ tieto prísne povinnosti poruší.
 • 9.13.LiveJasmin.com neprenajíma, nepredáva, neobchoduje, nezdieľa ani nijako inak neprenáša informácie ďalším stranám, okrem komunikácie so spoločnosťami skupiny a poskytovateľov služieb s cieľom zabezpečiť správnú funkčnosť služieb LiveJasmin.com.
 • 9.14.LiveJasmin.com nedovoľuje svojim účinkujúcim nahrávať ani zaznamenávať obraz z kamery člena počas súkromné ​​show. Takéto konanie je na tomto webe zakázané.
 • 9.15.Registrovaný užívateľ môže získať kópiu každej osobnej informácie, ktorú LiveJasmin.com spracováva, a požiadať o opravu akýchkoľvek nesprávnych osobných údajov, a to písomnou žiadosťou na kontakty uvedené v tejto zmluve s určením adresy, na ktorú má byť informácia zaslaná. Ak sa chce užívateľ brániť spracovávaní osobných dát stránkami LiveJasmin.com, musí zrušiť svoju registráciu na LiveJasmin.com, čo je možné urobiť kedykoľvek, ako je popísané vyššie.
 • 9.16.Stránky LiveJasmin.com, ak dostanú vyššie spomínanú žiadosť, odošlú osobné údaje týkajúce sa zákazníka na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii na LiveJasmin.com. Ako bolo uvedené v predchádzajúcom bode, bude chránená bezúhonnosť LiveJasmin.com, ak sa bude uplatňovať právo a ak budú údaje stratené alebo neautorizovane sprístupnené.
 • 9.17.V prípade akýchkoľvek otázok sa môže zaregistrovaný užívateľ obrátiť na kontakty uvedené v článku 12 tejto dohody.
 

10čláínok: LiveJasmin.com - funkčnosť a bezpečnosť

 • 10.1.Webové stránky LiveJasmin.com sú založené na technológii flash a používajú technológiu zdieľaných objektov za účelom zlepšovania užívateľskej prívetivosti.
 • 10.2.K zaisteniu plnej funkčnosti LiveJasmin.com odporúča užívateľom povoliť vo svojom prehliadači cookies.
 • 10.3.V súlade s Luxemburským Zákonom o Ochrane Údajov "Loi du 30 mai 2005 sur les réseaux et les services de communications électroniques", v znení neskorších predpisov, máte právo odmietnuť ukladanie cookies na vašom zariadení. Kontaktujte prosím help@LiveJasmin.com.
 • 10.4.Tím správcov LiveJasmin.com sleduje všetky kamerové prenosy na stránkach 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
 • 10.5.Vďaka svojej precíznej a jedinečnej štruktúre sa tieto stránky nikdy nestretli s vážnejším narušením bezpečnosti.
 • 10.6.LiveJasmin.com patrí do Zóny bez spamu (rozširovanie podvodných správ).
 

11článok: LiveJasmin.com - spam

 • 11.1.LiveJasmin.com nerozosiela spamové správy ani ich nebude tolerovať; od všetkých činností súvisiacich so spamom sa dištancuje.
 • 11.2.Za spam môže byť považované toto:
 • 11.2.1.Manipulovanie so správami, ako napr. hlavičkami e-mailov, poslanými na počítačový systém LiveJasmin.com alebo jeho prostredníctvom, spôsobom, ktorý by mohol registrovaného užívateľa LiveJasmin.com uviesť v omyl.
 • 11.2.2.Odosielanie pošty z e-mailových serverov tretej strany bez jej vedomia.
 • 11.2.3.Posielanie a rozosielanie informácií nepravdivých, klamlivých alebo akokoľvek ohrozujúcich obchodné záujmy serveru LiveJasmin, rovnako ako zapríčinenie takejto činnosti.
 • 11.2.4.Priame alebo nepriame využívanie počítačového systému LiveJasmin k uľahčovaniu prenosu nežiaduceho alebo neautorizovaného materiálu, rovnako ako zapríčinenie takejto činnosti. Týka sa to všetkých propagačných materiálov, webových adries a akýchkoľvek iných foriem nevyžiadaných ponúk, ktoré možno nahrávať na servery, posielať diskusnej skupine, posielať e-mailom, elektronicky prenášať či akokoľvek robiť dostupnými.
 • 11.2.5.Viacnásobné nahrávanie na server, prispievanie do diskusie, posielanie e-mailom alebo elektronické prenášanie, ak ide o tú istú správu, webovú adresu alebo diskusný príspevok.
 • 11.2.6.Narušovanie normálneho priebehu dialógu odosielaním správ v rýchlom slede, niekoľkokrát za sebou, písanie iba veľkými písmenami alebo akýmkoľvek správaním, ktoré užívateľovi negatívne ovplyvňuje jeho schopnosť zapájať sa do komunikácie v reálnom čase.
 • 11.3.Rozosielanie spamu cez systém LiveJasmin.com alebo obťažovanie registrovaných užívateľov je porušovaním všeobecných podmienok webu.
 • 11.4.LiveJasmin.com vynakladá maximálne úsilie, aby boli používatelia ochránení pred škodlivými vplyvmi nevyžiadanej pošty.
 • 11.5.Akékoľvek súdne konanie v prípadne šírenia spamu sa považuje za spôsobenie straty pre LiveJasmin.com.
 • 11.6.Bez ohľadu na vyššie uvedené, LiveJasmin.com, s povolením účastníkov v súlade s podmienkami tejto dohody, môže zasielať propagačné e-maily o jeho vlastnej a o partnerských stránkach a každý e-mail bude obsahovať možnosť odhlásiť zo zasielania.
 • 11.7.Registrovaní užívatelia môžu občas dostať newsletter vzťahujúce sa k LiveJasmin.com. Správy posielané používateľom sa týkajú transakcií alebo vzťahov k stránkam. Prihlásenie a odhlásenie odberu týchto správ je záležitosťou jedného kliknutia. Akékoľvek reklamné správy budú posielané iba ak užívateľ vyjadrí svoj súhlas dostávať takéto propagačné a marketingové informácie.
 • 11.8.Pokiaľ chce užívateľ nahlásiť spam, odporúčame použiť funkciu Odkaz pre správcu v ponuke Môj účet alebo zaslať e-mail na help@LiveJasmin.com. Tím správcov LiveJasmin.com prešetrí všetky ohlásenia v najbližšej možnej dobe.
 

12článok: LiveJasmin.com - kontakty

 • 12.1.Zákaznícky servis môže byť kontaktovaný zo:
 • 12.1.1.Online podpora;
 • 12.1.2.funkcia Odkaz pre správcu na účtoch užívateľov;
 • 12.1.3.Poslaním e-mailu na help@LiveJasmin.com lebo help@dditservices.com.
 • 12.1.4.Posielanie listu pre:
  • L-1855 Luxembourg, 44, Avenue John F. Kennedy, Grand-Duchy of Luxembourg
 

13článok: LiveJasmin.com - rôzne

 • 13.1.Táto Zmluva stanovuje neobmedzené a úplné porozumenie medzi Hosťami/Odberateľmi a LiveJasmin.com s ohľadom na jej predmet a nahrádza všetky predchádzajúce dohody alebo zmluvy, či už písomné alebo slovné.
 • 13.2.Všetky ustanovenia tejto dohody zostávajú v platnosti aj po jej vypovedaní, ak to nie je v rozpore so zákonom či inými ustanoveniami.
 • 13.3.Ak bude ktorákoľvek časť tejto dohody považovaná súdom príslušnej justície za nevymáhateľnú, neovplyvní to vymáhateľnosť ostatných častí tejto dohody.
 • 13.4.Víťazná strana v akomkoľvek spore činným dodržaní tu uvedených podmienok bude oprávnená požadovať primeranú náhradu výdavkov za právne zastúpenie.
 • 13.5.Ak stránky LiveJasmin.com zmenia podmienky tejto zmluvy, zverejní aktuálne znenie všeobecných podmienok na webe alebo zverejní oznámenie o zmene alebo pošle používateľom e-mailovové upozornenie o zmenách s predstihom pred uplatnením zmien.
 • 13.6.Ak sú pre vás niektoré zmeny neprijateľné, budete sa musieť vzdať používania stránok LiveJasmin.com a ich služieb a budete musieť ukončiť svoju registráciu (ak ju máte). Ak sa nevzdáte užívanie stránok LiveJasmin.com a ich služieb, bude sa následne mať za to, že ste zmenu prijali.
 • 13.7.Všetky právne či zákonné prehlásenia vykonané spoločnosťou LiveJasmin.com, vrátane tejto dohody, budú mať rozhodovaciu platnosť len vo svojej verzii v anglickom jazyku. LiveJasmin.com neakceptuje akékoľvek právne nároky alebo iné sťažnosti vyplývajúce z nedorozumení kvôli nepresnému prekladu.
 • 13.8.Táto dohoda a vzťahy vyplývajúce z nej medzi LiveJasmin.com a Hosťami/Odberateľmi sa riadia právom Luxemburského Veľkovojvodstva.
 • 13.9.Všetky spory vzniknuté medzi LiveJasmin.com a Hosťami/Odberateľmi budú riešené zmierom, a iba vtedy, ak toto riešenie nebude efektívne, kompetentnou súdnou právomocou pre spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú súdy mesta Luxemburgu.